อินเทอร์เน็ตสำหรับผู้คน
ไม่ใช่ผลกำไร

สวัสดี เราคือ Mozilla แชมป์ผู้ไม่แสวงหาผลกำไรอย่างภาคภูมิของอินเทอร์เน็ต ช่วยคงอินเทอร์เน็ตให้สมบูรณ์ เปิดกว้าง และทุกคนเข้าถึงได้

ผลกระทบของเรา

ทำงานเพื่อคงอินเทอร์เน็ตให้สมบูรณ์ เปิดกว้าง และทุกคนเข้าถึงได้ เราสอนความรู้เรื่องเว็บ จัดหาเครื่องมือ และสนับสนุนในนามของบุคคลทุกคนที่เห็นคุณค่าของอินเทอร์เน็ตในฐานะทรัพยากรสาธารณะระดับโลก

นวัตกรรมของเรา

ใช้เว็บในฐานะแพลตฟอร์ม เราสร้างเทคโนโลยีแบบเปิดและนวัตกรรมที่อนุญาตให้นักพัฒนาทำงานเป็นอิสระจากระบบนิเวศแบบปิดและควบคุมโดยองค์กร เพื่อสร้างประสบการณ์เว็บที่ปลอดภัยกว่าและเร็วกว่าสำหรับทุกคน

ปลดปล่อยอินเทอร์เน็ตของคุณ

ปลดปล่อยเว็บให้เป็นอิสระและใจของคุณจะตามไป

รับ Firefox วันนี้