อินเทอร์เน็ตสำหรับผู้คน
ไม่ใช่ผลกำไร

สวัสดี เราคือ Mozilla ผู้ชนะเลิศในการไม่แสวงหาผลกำไรอย่างภาคภูมิของอินเทอร์เน็ต ช่วยคงอินเทอร์เน็ตให้สมบูรณ์ เปิดกว้าง และเข้าถึงได้ทุกคน

ผลกระทบของเรา

ทำงานในระดับรากหญ้าและนโยบาย เราสอนความรู้เกี่ยวกับเว็บ จัดหาเครื่องมือ และสนับสนุนในนามของบุคคลทุกคนที่เห็นคุณค่าของอินเทอร์เน็ตที่สร้างขึ้นบนความเป็นธรรม ความครอบคลุม และความเคารพ

นวัตกรรมของเรา

ใช้เว็บในฐานะแพลตฟอร์ม เราสร้างเทคโนโลยีแบบเปิดและนวัตกรรมที่อนุญาตให้นักพัฒนาทำงานเป็นอิสระจากระบบนิเวศแบบปิดและควบคุมโดยองค์กร เพื่อสร้างประสบการณ์เว็บที่ปลอดภัยกว่าและเร็วกว่าสำหรับทุกคน

ท่องเว็บอย่างอิสระ

ค้นพบศักยภาพไร้ขีดจำกัด ความเป็นไปได้ไม่รู้จบ และเว็บแบบเปิดกว้าง

รับ Firefox วันนี้