ดาวน์โหลด Firefox

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

ประกาศความเป็นส่วนตัวของ Firefox

ข้อกฎหมาย

ขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ช่วยรายงานการใช้เครื่องหมายของ Mozilla ในทางที่ผิด เข้าร่วมในกระดานสนทนาเกี่ยวกับการกำกับดูแล ให้คำติชมเกี่ยวกับการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นและข้อกำหนดทางกฎหมายของเรา และมีส่วนร่วมในทักษะของคุณเพื่อความสำเร็จของโครงการ Mozilla

ข้อกำหนด

ความเป็นส่วนตัวและเครื่องหมายการค้า

ประกาศเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่สามารถดาวน์โหลดได้