ดาวน์โหลด Firefox

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

ประกาศความเป็นส่วนตัวของ Firefox

ภาคผนวกแถลงการณ์ Mozilla

ให้คำมั่นสัญญาเพื่ออินเทอร์เน็ตที่สมบูรณ์

อินเทอร์เน็ตสากลซึ่งเปิดกว้างคือทรัพยากรด้านการสื่อสารและความร่วมมือที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นมา เนรมิตความหวังเบื้องลึกของเราเพื่อความก้าวหน้าของมนุษย์เป็นรูปเป็นร่าง เปิดโอกาสใหม่สำหรับการเรียนรู้, สร้างจิตวิญญาณแห่งการแบ่งปัน และแก้ปัญหาเร่งด่วนที่ทุกคนต้องเผชิญ

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเราได้เห็นคำสัญญานี้สำเร็จในหลาย ๆ ทาง เรายังได้เห็นพลังของอินเทอร์เน็ตถูกใช้ในการขยายความแตกแยก ปลุกระดมความรุนแรง ส่งเสริมความเกลียดชัง และจัดการกับความจริงและข้อเท็จจริง เราได้เรียนรู้ว่าเราควรตั้งปณิธานอันแรงกล้าของเราสำหรับประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ตของมนุษย์ แบบที่เราทำตอนนี้

 1. เรามุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้อินเทอร์เน็ตเป็นของทุกคน — ไม่กีดกันการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต โอกาสเข้าถึงอินเตอร์เน็ต คุณภาพประสบการณ์ ด้วยลักษณะทางประชากรศาสตร์
 2. เรามุ่งมั่นที่จะใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมวาทกรรมของพลเรือน, ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการแสดงออกของแต่ละบุคคล
 3. เรามุ่งมั่นกับอินเทอร์เน็ตที่ยกระดับการคิดเชิงวิพากษ์ การโต้แย้งอย่างมีเหตุผล การแบ่งปันความรู้ และข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้
 4. เรามุ่งมั่นที่จะทำให้อินเทอร์เน็ตเป็นที่กระตุ้นการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนที่หลากหลายซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม

หลักการ 10 ข้อของเรา

 1. หลักการ 1

  อินเทอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสมัยใหม่ — เป็นส่วนประกอบสำคัญในการศึกษา การสื่อสาร ความร่วมมือ ธุรกิจ ความบันเทิง และสังคมโดยรวม

 2. หลักการ 2

  อินเทอร์เน็ตเป็นทรัพยากรสาธารณะระดับโลกซึ่งควรเปิดกว้างและเข้าถึงได้

 3. หลักการ 3

  อินเทอร์เน็ตต้องทำให้ความเป็นอยู่ของมนุษย์แต่ละคนดีขึ้น

 4. หลักการ 4

  ความมั่นคงและความเป็นส่วนบุคคลของแต่ละคนบนอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานไม่ใช่ตัวเลือก

 5. หลักการ 5

  บุคคลต้องต้องสามารถมีอิทธิพลต่ออินเทอร์เน็ตและประสบการณ์ของพวกเขาบนอินเทอร์เน็ต

 6. หลักการ 6

  ประสิทธิภาพของอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นทรัพยากรสาธารณะขึ้นอยู่กับการทำงานร่วมกัน (โปรโตคอล รูปแบบข้อมูล เนื้อหา) นวัตกรรม และการมีส่วนร่วมแบบไม่รวมศูนย์จากทั่วโลก

 7. หลักการ 7

  ซอฟต์แวร์เสรีและเปิดต้นฉบับสนับสนุนการพัฒนาอินเทอร์เน็ตในฐานะทรัพยากรสาธารณะ

 8. หลักการ 8

  กระบวนการที่มีชุมชนเป็นหลักและโปร่งใสส่งเสริมการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบและความไว้วางใจ

 9. หลักการ 9

  การมีส่วนร่วมทางพาณิชย์เกิดประโยชน์หลายประการ สมดุลระหว่างกำไรเชิงพาณิชย์และสาธารณะประโยชน์เป็นสิ่งสำคัญ

 10. หลักการ 10

  การเพิ่มแง่มุมผลประโยชน์สาธารณะของอินเทอร์เน็ตเป็นเป้าหมายสำคัญ ควรค่าแก่เวลา ความสนใจ และความมุ่งมั่น