ดาวน์โหลด Firefox

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

ประกาศความเป็นส่วนตัวของ Firefox

หลักการความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

หลัก 5 ประการนี้มีรากมาจาก Mozilla Manifesto และแจ้งให้ทราบว่าเรา:

 • พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 • จัดการข้อมูลผู้ใช้ที่เราเก็บ
 • เลือกและปฏิสัมพันธ์กับคู่ค้า
 • ทำนโยบายสาธารณะและการรณรงค์ของเราให้เป็นรูปร่าง
 1. ไม่มีความประหลาดใจ

  ใช้และแบ่งปันข้อมูลในทางที่โปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้

 2. ตัวควบคุมของผู้ใช้

  พัฒนาผลิตภัณฑ์และสนับสนุนแนวทางปฏิบัติที่ให้ผู้ใช้ควบคุมข้อมูลและประสบการณ์ออนไลน์

 3. จำกัดข้อมูล

  รวบรวมสิ่งที่เราต้อง ยกเลิกการระบุตัวตนซึ่งทำให้เราลบออกได้เมื่อไม่ต้องการ

 4. การตั้งค่าที่มีเหตุผล

  การออกแบบสำหรับความสมดุลของประสบการณ์ผู้ใช้และความปลอดภัยโดยไตร่ตรองมาดีแล้ว

 5. การป้องกันหลายชั้น

  รักษาควบคุมความปลอดภัยหลายชั้นและข้อปฏิบัติ ซึ่งหลายอย่างสามารถตรวจสอบได้จากสาธารณะ