หลักการความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

หลัก 5 ประการนี้มีรากมาจาก Mozilla Manifesto และแจ้งให้ทราบว่าเรา:

 • พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 • จัดการข้อมูลผู้ใช้ที่เราเก็บ
 • เลือกและปฏิสัมพันธ์กับคู่ค้า
 • ทำนโยบายสาธารณะและการรณรงค์ของเราให้เป็นรูปร่าง
 1. ไม่มีความประหลาดใจ

  ใช้และแบ่งปันข้อมูลในทางที่โปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้

 2. ตัวควบคุมของผู้ใช้

  พัฒนาผลิตภัณฑ์และสนับสนุนแนวทางปฏิบัติที่ให้ผู้ใช้ควบคุมข้อมูลและประสบการณ์ออนไลน์

 3. จำกัดข้อมูล

  รวบรวมสิ่งที่เราต้อง ยกเลิกการระบุตัวตนซึ่งทำให้เราลบออกได้เมื่อไม่ต้องการ

 4. การตั้งค่าที่มีเหตุผล

  การออกแบบสำหรับความสมดุลของประสบการณ์ผู้ใช้และความปลอดภัยโดยไตร่ตรองมาดีแล้ว

 5. การป้องกันหลายชั้น

  รักษาควบคุมความปลอดภัยหลายชั้นและข้อปฏิบัติ ซึ่งหลายอย่างสามารถตรวจสอบได้จากสาธารณะ