เรากำลังสร้างอินเทอร์เน็ตที่ดีกว่า

ภารกิจของเราคือเพื่อ ให้อินเทอร์เน็ตเป็นทรัพยากรสาธารณะทั่วโลก เปิด และทุกคนเข้าถึงได้ อินเทอร์เน็ตที่ให้ความสำคัญกับผู้คนเป็นลำแรกจริง ๆ ที่แต่ละคนสามารถกำนหดประสบการณ์ขอคุณได้ กระจายอำนาจ ปลอดภัย และอิสระ

ที่ Mozilla เราเป็นชุมชนระดับโลกของนักเทคโนโลยี นักคิด และนักประดิษฐ์ ที่ทำงานร่วมกันเพื่อทำให้อินเทอร์เน็ตยั่งยืนและเข้าถึงได้ ดังนั้นผู้คนทั่วโลกสามารถเป็นผู้สนับสนุนและสร้างเว็บผู้รอบรู้ เราเชื่อว่าการทำงานร่วมกันของมนุษย์ผ่านแพลตฟอร์มเปิดเป็นสิ่งจำเป็นต่อการพัฒนาตนเองและอนาคตร่วมกัน

อ่านแถลงการณ์ของ Mozillaเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับค่านิยมและหลักการที่ชี้นำกิจของเราให้ลุล่วง

ดูวิดีโอด้านบนเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมว่าเราเป็นใคร เรามาจากไหน และเราทำให้เว็บดีขึ้นสำหรับคุณอย่างไร