ดาวน์โหลด Firefox

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

ประกาศความเป็นส่วนตัวของ Firefox

เรากำลังสร้างอินเทอร์เน็ตที่ดีกว่า

ภารกิจของเราคือเพื่อ ให้อินเทอร์เน็ตเป็นทรัพยากรสาธารณะทั่วโลก เปิด และทุกคนเข้าถึงได้ อินเทอร์เน็ตที่ให้ความสำคัญกับผู้คนเป็นลำแรกจริง ๆ ที่แต่ละคนสามารถกำนหดประสบการณ์ขอคุณได้ กระจายอำนาจ ปลอดภัย และอิสระ

At Mozilla, we’re a global community of technologists, thinkers and builders working together to keep the Internet alive and accessible, so people worldwide can be informed contributors and creators of the Web. เราเชื่อว่าการทำงานร่วมกันของมนุษย์ผ่านแพลตฟอร์มเปิดเป็นสิ่งจำเป็นต่อการพัฒนาตนเองและอนาคตร่วมกัน

Read the Mozilla Manifesto to learn even more about the values and principles that guide the pursuit of our mission.

ดูวิดีโอด้านบนเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมว่าเราเป็นใคร เรามาจากไหน และเราทำให้เว็บดีขึ้นสำหรับคุณอย่างไร