ดาวน์โหลด Firefox

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

ประกาศความเป็นส่วนตัวของ Firefox

เรากำลังสร้างอินเทอร์เน็ตที่ดีกว่า

ภารกิจของเราคือเพื่อ ให้อินเทอร์เน็ตเป็นทรัพยากรสาธารณะทั่วโลก เปิด และทุกคนเข้าถึงได้ อินเทอร์เน็ตที่ให้ความสำคัญกับผู้คนเป็นลำแรกจริง ๆ ที่แต่ละคนสามารถกำนหดประสบการณ์ขอคุณได้ กระจายอำนาจ ปลอดภัย และอิสระ

ที่ Mozilla เราเป็นชุมชนระดับโลกของนักเทคโนโลยี นักคิด และนักประดิษฐ์ ที่ทำงานร่วมกันเพื่อทำให้อินเทอร์เน็ตยั่งยืนและเข้าถึงได้ ดังนั้นผู้คนทั่วโลกสามารถเป็นผู้สนับสนุนและสร้างเว็บผู้รอบรู้ เราเชื่อว่าการทำงานร่วมกันของมนุษย์ผ่านแพลตฟอร์มเปิดเป็นสิ่งจำเป็นต่อการพัฒนาตนเองและอนาคตร่วมกัน

อ่านแถลงการณ์ของ Mozillaเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับค่านิยมและหลักการที่ชี้นำกิจของเราให้ลุล่วง

ดูวิดีโอด้านบนเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมว่าเราเป็นใคร เรามาจากไหน และเราทำให้เว็บดีขึ้นสำหรับคุณอย่างไร