• ความเป็นส่วนตัวต้องมาก่อน

    Firefox ไม่สอดแนมในการค้นหา เราหยุดคุกกี้จากบุคคลที่สามที่ชอบติดตาม รวมทั้งให้คุณควบคุมได้อย่างเต็มที่
  • เร็วขึ้น 2 เท่า

    รับความเร็วและความปลอดภัย Firefox เร็วบน Mac เพราะเราไม่ติดตามการเคลื่อนไหวของคุณ
  • ปิดกั้นตัวติดตาม

    ปิดกั้นคุกกี้และตัวติดตามทั้งหมดได้ตามใจคุณด้วยการปิดกั้นเนื้อหาที่เข้มงวด