แถลงการณ์ Mozilla

เกริ่น

อินเทอร์เน็ตกลายเป็นส่วนสำคัญของชีวิตเรา

โครงการ Mozilla เป็นชุมชนระดับโลกของผู้ศรัทธาว่าความเปิดกว้าง นวัตกรรม และโอกาสเป็นกุญแจเพื่อความยั่งยืนและเป็นดอกผลของอินเทอร์เน็ต เราทำงานร่วมกันตั้งแต่ค.ศ. 1998 เพื่อทำให้อินเทอร์เน็ตพัฒนาไปในทางที่เป็นประโยชน์กับทุกคน เราเป็นที่รู้จักที่สุดในการสร้างเว็บเบราว์เซอร์ Mozilla Firefox

โครงการ Mozilla ใช้แนวทางอิงชุมชนสร้างซอฟต์แวร์ระดับโลกและพัฒนากิจกรรมการร่วมกันชนิดใหม่ เราสร้างชุมชนที่มีส่วนร่วมในการทำให้อินเทอร์เน็ตดีกว่าสำหรับเราทั้งหมด

ด้วยผลของความพยายามนี้ เราได้กลั่นชุดของหลักการที่เราเชื่อว่าสำคัญต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์สาธารณะและแง่มุมเชิงพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง เรากำหนดหลักการด้านล่างเหล่านี้

เป้าหมายของแถลงการณ์คือ:

 1. อธิบายวิสัยทัศน์สำหรับอินเทอร์เน็ตที่ผู้เข้าร่วมกับ Mozilla ต้องให้ Mozilla Foundation ปฏิบัติตาม
 2. พูดคุยกับผู้คนแม้ว่าเขาจะมีความรู้ด้านเทคนิคหรือไม่ก็ตาม
 3. ทำให้ผู้มีส่วนร่วมกับ Mozilla ภูมิใจในสิ่งที่เราทำและดลใจให้เราทำต่อไป และ
 4. ให้กรอบงานสำหรับผู้อื่นเพื่อความก้าวหน้าตามวิสัยทัศน์นี้ของอินเทอร์เน็ต

หลักการเหล่านี้จะไม่มาสู่ชีวิตจริงด้วยตัวมันเอง การใช้ทำอินเทอร์เน็ตเปิดกว้างและมีส่วนร่วมได้ต้องทำโดยคน ทั้งแบบส่วนตัวและทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม และนำทางผู้อื่น Mozilla Foundation มุ่งมั่นที่จะก้าวหน้าตามหลักการที่ประกาศไว้ในแถลงการณ์ Mozilla เราเชิญคนอื่น ๆ มาร่วมกับเราและสร้างอินเทอร์เน็ตให้เป็นที่ที่ดีที่สุดสำหรับทุกกว่าที่เคยมีมา

หลักการ

 1. อินเทอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสมัยใหม่ — เป็นส่วนประกอบสำคัญในการศึกษา การสื่อสาร ความร่วมมือ ธุรกิจ ความบันเทิง และสังคมโดยรวม
 2. อินเทอร์เน็ตเป็นทรัพยากรสาธารณะระดับโลกซึ่งควรเปิดกว้างและเข้าถึงได้
 3. อินเทอร์เน็ตต้องทำให้ความเป็นอยู่ของมนุษย์แต่ละคนดีขึ้น
 4. ความมั่นคงและความเป็นส่วนบุคคลของแต่ละคนบนอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานไม่ใช่ตัวเลือก
 5. บุคคลต้องต้องสามารถมีอิทธิพลต่ออินเทอร์เน็ตและประสบการณ์ของพวกเขาบนอินเทอร์เน็ต
 6. ประสิทธิภาพของอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นทรัพยากรสาธารณะขึ้นอยู่กับการทำงานร่วมกัน (โปรโตคอล รูปแบบข้อมูล เนื้อหา) นวัตกรรม และการมีส่วนร่วมแบบไม่รวมศูนย์จากทั่วโลก
 7. ซอฟต์แวร์เสรีและเปิดต้นฉบับสนับสนุนการพัฒนาอินเทอร์เน็ตในฐานะทรัพยากรสาธารณะ
 8. กระบวนการที่มีชุมชนเป็นหลักและโปร่งใสส่งเสริมการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบและความไว้วางใจ
 9. การมีส่วนร่วมทางพาณิชย์เกิดประโยชน์หลายประการ สมดุลระหว่างกำไรเชิงพาณิชย์และสาธารณะประโยชน์เป็นสิ่งสำคัญ
 10. การเพิ่มแง่มุมผลประโยชน์สาธารณะของอินเทอร์เน็ตเป็นเป้าหมายสำคัญ ควรค่าแก่เวลา ความสนใจ และความมุ่งมั่น

เดินหน้าตามแถลงการณ์ Mozilla

มีหลายวิธีที่จะเดินหน้าตามหลักการของแถลงการณ์ Mozilla เรายินดีรับกิจกรรมหลากหลายและคาดว่าจะความคิดสร้างสรรค์เหมือนผู้เข้าร่วมกับ Mozilla ได้แสดงให้เห็นในส่วนอื่นของโครงการ สำหรับบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโครงการ Mozilla อย่างลึกซึ้ง วิธีพื้นฐานและได้ผลที่จะสนับสนุนแถลงการณ์คือการใช้ Mozilla Firefox และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เป็นไปตามหลักการในแถลงการณ์

ปฏิญาณ Mozilla Foundation

Mozilla Foundation ปฏิญาณว่าจะสนับสนุนกิจกรรมเนื่องจากแถลงการณ์ Mozilla โดยเฉพาะเราจะ

 • สร้างและเบิกทางสำหรับเทคโนโลยีและชุมชนแบบเปิดต้นฉบับที่สนับสนุนหลักการในแถลงการณ์
 • สร้างและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีสำหรับผู้บริโภคที่สนับสนุนหลักการของแถลงการณ์
 • ใช้สินทรัพย์ Mozilla (ทรัพย์สินทางปัญญาเช่นลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า โครงสร้างพื้นฐาน เงินทุน และชื่อเสียง) เพื่อให้อินเทอร์เน็ตเป็นแพลตฟอร์มเปิด
 • ส่งเสริมโมเดลสำหรับสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับประโยชน์สาธารณะ และ
 • ส่งเสริมหลักการในแถลงการณ์ Mozilla ในวาทกรรมสาธารณะและในอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ต

กิจกรรมพื้นฐานบางอย่าง — ในปัจจุบัน การสร้าง การนำส่ง และส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ — ดำเนินการผ่านMozilla Foundation ผ่าน บริษัทย่อยที่Mozilla Foundation เป็นเจ้าของทั้งหมด ได้แก่ Mozilla Corporation

คำเชิญ

Mozilla Foundation เชิญชวนทุกคนที่สนับสนุนหลักการในแถลงการณ์ Mozilla มาร่วมกับเรา และค้นหาวิธีใหม่ ๆ เพื่อทำให้วิสัยทัศน์นี้ของอินเทอร์เน็ตกลายเป็นจริง