ดาวน์โหลด Firefox

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

ประกาศความเป็นส่วนตัวของ Firefox

แถลงการณ์ Mozilla

เกริ่น

อินเทอร์เน็ตกลายเป็นส่วนสำคัญของชีวิตเรา

โครงการ Mozilla เป็นชุมชนระดับโลกของผู้ศรัทธาว่าความเปิดกว้าง นวัตกรรม และโอกาสเป็นกุญแจเพื่อความยั่งยืนและเป็นดอกผลของอินเทอร์เน็ต เราทำงานร่วมกันตั้งแต่ค.ศ. 1998 เพื่อทำให้อินเทอร์เน็ตพัฒนาไปในทางที่เป็นประโยชน์กับทุกคน เราเป็นที่รู้จักที่สุดในการสร้างเว็บเบราว์เซอร์ Mozilla Firefox

โครงการ Mozilla ใช้แนวทางอิงชุมชนสร้างซอฟต์แวร์ระดับโลกและพัฒนากิจกรรมการร่วมกันชนิดใหม่ เราสร้างชุมชนที่มีส่วนร่วมในการทำให้อินเทอร์เน็ตดีกว่าสำหรับเราทั้งหมด

ด้วยผลของความพยายามนี้ เราได้กลั่นชุดของหลักการที่เราเชื่อว่าสำคัญต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์สาธารณะและแง่มุมเชิงพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง เรากำหนดหลักการด้านล่างเหล่านี้

เป้าหมายของแถลงการณ์คือ:

 1. อธิบายวิสัยทัศน์สำหรับอินเทอร์เน็ตที่ผู้เข้าร่วมกับ Mozilla ต้องให้ Mozilla Foundation ปฏิบัติตาม
 2. พูดคุยกับผู้คนแม้ว่าเขาจะมีความรู้ด้านเทคนิคหรือไม่ก็ตาม
 3. ทำให้ผู้มีส่วนร่วมกับ Mozilla ภูมิใจในสิ่งที่เราทำและดลใจให้เราทำต่อไป และ
 4. ให้กรอบงานสำหรับผู้อื่นเพื่อความก้าวหน้าตามวิสัยทัศน์นี้ของอินเทอร์เน็ต

หลักการเหล่านี้จะไม่มาสู่ชีวิตจริงด้วยตัวมันเอง การใช้ทำอินเทอร์เน็ตเปิดกว้างและมีส่วนร่วมได้ต้องทำโดยคน ทั้งแบบส่วนตัวและทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม และนำทางผู้อื่น Mozilla Foundation มุ่งมั่นที่จะก้าวหน้าตามหลักการที่ประกาศไว้ในแถลงการณ์ Mozilla เราเชิญคนอื่น ๆ มาร่วมกับเราและสร้างอินเทอร์เน็ตให้เป็นที่ที่ดีที่สุดสำหรับทุกกว่าที่เคยมีมา

หลักการ

 1. อินเทอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสมัยใหม่ — เป็นส่วนประกอบสำคัญในการศึกษา การสื่อสาร ความร่วมมือ ธุรกิจ ความบันเทิง และสังคมโดยรวม
 2. อินเทอร์เน็ตเป็นทรัพยากรสาธารณะระดับโลกซึ่งควรเปิดกว้างและเข้าถึงได้
 3. อินเทอร์เน็ตต้องทำให้ความเป็นอยู่ของมนุษย์แต่ละคนดีขึ้น
 4. ความมั่นคงและความเป็นส่วนบุคคลของแต่ละคนบนอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานไม่ใช่ตัวเลือก
 5. บุคคลต้องต้องสามารถมีอิทธิพลต่ออินเทอร์เน็ตและประสบการณ์ของพวกเขาบนอินเทอร์เน็ต
 6. ประสิทธิภาพของอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นทรัพยากรสาธารณะขึ้นอยู่กับการทำงานร่วมกัน (โปรโตคอล รูปแบบข้อมูล เนื้อหา) นวัตกรรม และการมีส่วนร่วมแบบไม่รวมศูนย์จากทั่วโลก
 7. ซอฟต์แวร์เสรีและเปิดต้นฉบับสนับสนุนการพัฒนาอินเทอร์เน็ตในฐานะทรัพยากรสาธารณะ
 8. กระบวนการที่มีชุมชนเป็นหลักและโปร่งใสส่งเสริมการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบและความไว้วางใจ
 9. การมีส่วนร่วมทางพาณิชย์เกิดประโยชน์หลายประการ สมดุลระหว่างกำไรเชิงพาณิชย์และสาธารณะประโยชน์เป็นสิ่งสำคัญ
 10. การเพิ่มแง่มุมผลประโยชน์สาธารณะของอินเทอร์เน็ตเป็นเป้าหมายสำคัญ ควรค่าแก่เวลา ความสนใจ และความมุ่งมั่น

เดินหน้าตามแถลงการณ์ Mozilla

มีหลายวิธีที่จะเดินหน้าตามหลักการของแถลงการณ์ Mozilla เรายินดีรับกิจกรรมหลากหลายและคาดว่าจะความคิดสร้างสรรค์เหมือนผู้เข้าร่วมกับ Mozilla ได้แสดงให้เห็นในส่วนอื่นของโครงการ สำหรับบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโครงการ Mozilla อย่างลึกซึ้ง วิธีพื้นฐานและได้ผลที่จะสนับสนุนแถลงการณ์คือการใช้ Mozilla Firefox และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เป็นไปตามหลักการในแถลงการณ์

ปฏิญาณ Mozilla Foundation

Mozilla Foundation ปฏิญาณว่าจะสนับสนุนกิจกรรมเนื่องจากแถลงการณ์ Mozilla โดยเฉพาะเราจะ

 • สร้างและเบิกทางสำหรับเทคโนโลยีและชุมชนแบบเปิดต้นฉบับที่สนับสนุนหลักการในแถลงการณ์
 • สร้างและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีสำหรับผู้บริโภคที่สนับสนุนหลักการของแถลงการณ์
 • ใช้สินทรัพย์ Mozilla (ทรัพย์สินทางปัญญาเช่นลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า โครงสร้างพื้นฐาน เงินทุน และชื่อเสียง) เพื่อให้อินเทอร์เน็ตเป็นแพลตฟอร์มเปิด
 • ส่งเสริมโมเดลสำหรับสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับประโยชน์สาธารณะ และ
 • ส่งเสริมหลักการในแถลงการณ์ Mozilla ในวาทกรรมสาธารณะและในอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ต

กิจกรรมพื้นฐานบางอย่าง — ในปัจจุบัน การสร้าง การนำส่ง และส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ — ดำเนินการผ่านMozilla Foundation ผ่าน บริษัทย่อยที่Mozilla Foundation เป็นเจ้าของทั้งหมด ได้แก่ Mozilla Corporation

คำเชิญ

Mozilla Foundation เชิญชวนทุกคนที่สนับสนุนหลักการในแถลงการณ์ Mozilla มาร่วมกับเรา และค้นหาวิธีใหม่ ๆ เพื่อทำให้วิสัยทัศน์นี้ของอินเทอร์เน็ตกลายเป็นจริง