ਪਾਸਵਰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟੀ

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਪਾਸਵਰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਮੈਮਰੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ — ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਰਤ)

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ — ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਰਤ)

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਪਰਦੇਦਾਰੀ

ਪਾਸਵਰਡ ਹੀਰੋ

ਰੀਸੈਟ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਪਾਸਵਰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਵਰਡ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਲਾਗਇਨ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭ ਸਕੋ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਪਾਸਵਰਡ ਦਿਓ।

ਪਾਸਵਰਡ ਨਿੰਜਾ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ "ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ"। ਆਪਣੇ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਖਾਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਲਾਗਿੰਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਵਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਗਇਨ ਵੇਰਵੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰਾਂ।

ਪਾਸਵਰਡ ਮਾਸਟਰ

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਾਸਵਰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਐਡ-ਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲੈਕ ਬੈਲਟ ਕਮਾਓ। ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਾਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲਾ ਪੱਧਰ ਚੁਣੋ।