ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ।

ਮੋਜ਼ੀਲਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਨੇੜਿਓ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

 • 01

  ਮੌਜ਼ੀਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨੈਟਸਕੇਪ ਵਿਖੇ 31 ਮਾਰਚ, 1998 ਨੂੰ ਵੈੱਬ ਉੱਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 • 02

  Proudly non-profit, Mozilla makes products like Firefox with a mission to keep the power of the Web in the hands of users everywhere.

 • 03

  More than 10,000 contributors expressed their support for our mission by paying for a full-page ad in The New York Times on the day Firefox 1.0 launched in 2004.

 • 04

  ਅੱਜ ਮੌਜ਼ੀਲਾ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮਹਾਂਦੀਪ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟਾਰਟਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ (ਜਿੱਥੇ 80% ਲੋਕ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਵਰਤਦੇ ਹਨ), ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

 • 05

  Firefox Add-Ons allow you to customize and take control of your Web experience. Over 3 billion of them have been downloaded by users so far.

 • 06

  Mozilla is leading the way in online privacy with browser innovations like Do Not Track and Lightbeam that give users greater control of their personal data.

 • 07

  Our global community has helped translate Firefox into over 70 languages, making the browser available to more than 90% of the world's population.

 • 08

  In 2008, 8,002,530 people chose Firefox in a single day to set a Guinness World Record for “Most Downloads of a Software Application in 24 Hours.”

 • 09

  The Mozilla Festival is our largest annual event, bringing together hundreds of creative minds to realize the full power and potential of the Web.

 • 10

  Mozilla Webmaker works to create a more Web-literate planet, providing tools and projects to help people take greater control of their online lives.

 • 11

  Mozilla leads the Open Badges program, an online standard that helps people gain recognition for 21st century skills and unlock new career opportunities.

 • 12

  The Mozilla Developer Network is a community-driven Web resource that provides the best documentation, tutorials and tools available to more than 2 million visitors each month.

 • 13

  Mozilla works to care for and preserve the Web as a shared public resource for the benefit of everyone.

 • 14

  2013 ਨੂੰ ਮੌਜ਼ੀਲਾ ਨੇ ਫਾਇਰਫਾਕਸ OS ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਰਟ-ਫ਼ੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੈੱਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਨਲਾਈਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ।

 • 15

  The work Mozilla does is made possible thanks to tens of thousands of volunteers who believe the Web should remain open and accessible to all.