Firefox downloaden

Firefox wordt niet meer ondersteund op Windows 8.1 en lager.

Download Firefox ESR (Extended Support Release) om Firefox te gebruiken.

Firefox wordt niet meer ondersteund op macOS 10.14 en lager.

Download Firefox ESR (Extended Support Release) om Firefox te gebruiken.

Firefox-privacyverklaring

Het Mozilla-manifest

Introductie

Het internet wordt steeds meer een belangrijk deel van ons leven.

Het Mozilla-project is een wereldwijde gemeenschap van mensen die gelooft dat openheid, innovatie en gelegenheid de sleutel zijn voor de blijvende gezondheid van het internet. We hebben sinds 1998 samengewerkt om ervoor te zorgen dat het internet wordt ontwikkeld op een manier die voor iedereen zijn voordeel oplevert. We zijn het meest bekend van het maken van de webbrowser Mozilla Firefox.

Het Mozilla-project gebruikt een op een gemeenschap gebaseerde benadering om opensourcesoftware van wereldklasse te maken en nieuwe typen van gezamenlijke activiteiten te ontwikkelen. We creëren gemeenschappen van mensen die betrokken zijn om de beleving van het internet voor iedereen te verbeteren.

Als resultaat van deze inspanningen hebben we een aantal principes gedestilleerd waarvan wij denken dat ze van belang zijn voor het internet om zowel van het algemene belang als van commerciële aspecten van het leven te blijven profiteren. We leggen de principes hieronder uit.

De doelen van het manifest zijn:

 1. een visie voor het internet uit te spreken waarvan Mozilla-deelnemers willen dat de Mozilla Foundation ze nastreeft;
 2. mensen aanspreken, of ze nu wel of niet een technische achtergrond hebben;
 3. Mozilla-medewerkers trots maken op wat we doen en ons motiveren om door te gaan; en
 4. een raamwerk maken voor andere mensen om deze visie op het internet te verspreiden.

Deze principes zullen niet vanzelf tot leven komen. Er zijn mensen nodig om van het internet een plaats te maken die open is en waar iedereen kan meewerken – mensen die individueel opereren, samenwerken in groepen, en anderen leiden. De Mozilla Foundation wil met toewijding de principes uit het Mozilla-manifest uitdragen. We nodigen anderen uit om mee te doen en het internet voor iedereen een betere plek te maken.

Principes

 1. Het internet is een integraal deel van het moderne leven – een sleutelcomponent in scholing, communicatie, samenwerking, handel, ontspanning en maatschappij als geheel.
 2. Het internet is een wereldwijde publieke hulpbron die open en toegankelijk moet blijven.
 3. Het internet moet de levens van individuele personen verrijken.
 4. De veiligheid en privacy van individuen op het internet zijn fundamenteel en moeten niet als optioneel worden beschouwd.
 5. Individuen moeten de mogelijkheid hebben om het internet en hun eigen ervaringen op het internet vorm te geven.
 6. De uitwerking van het internet als een publieke hulpbron is afhankelijk van interoperabiliteit (protocollen, gegevensindelingen, inhoud), innovatie en gedecentraliseerde wereldwijde samenwerking.
 7. Vrije en opensourcesoftware bevordert de ontwikkeling van het internet als een publieke hulpbron.
 8. Transparante gemeenschapsprocessen bevorderen samenwerking, verantwoordelijkheid en vertrouwen.
 9. Commerciële inbreng in de ontwikkeling van het internet brengt vele voordelen; een balans tussen commerciële winst en algemeen belang is essentieel.
 10. Het benadrukken van het algemene belang van aspecten van het internet is een belangrijk doel; tijd, aandacht en toewijding waardig.

Het Mozilla-manifest uitdragen

Er zijn veel verschillende manieren om de principes van het Mozilla-manifest uit te dragen. We verwelkomen een breed aanbod van activiteiten en verwachten dezelfde creativiteit die Mozilla-medewerkers al in andere onderdelen van het project hebben laten zien. Een elementaire en erg effectieve manier om het manifest te steunen voor mensen die niet sterk met het Mozilla-project betrokken zijn, is om Mozilla Firefox en andere producten te gebruiken die de principes van het manifest uitdrukken.

De belofte van de Mozilla Foundation

De Mozilla Foundation belooft het Mozilla-manifest te steunen in zijn activiteiten. Specifiek zullen we:

 • opensourcetechnologieën en gemeenschappen die de principes van het manifest steunen bouwen en mogelijk maken;
 • prachtige consumentenproducten die de principes van het manifest steunen maken en aanbieden;
 • de middelen van Mozilla (intellectueel eigendom zoals copyrights en handelsmerken, infrastructuur, fondsen en reputatie) gebruiken om het internet een open platform te houden;
 • modellen voor het maken van economische waarde voor het algemene belang bevorderen; en
 • de principes van het Mozilla-manifest in publieke gesprekken en in de internetindustrie bekendmaken.

Sommige activiteiten van de Foundation – op dit moment het maken, aanbieden en promotie van consumentenproducten – worden primair geleid door de dochteronderneming van de Mozilla Foundation, de Mozilla Corporation.

Uitnodiging

De Mozilla Foundation nodigt iedereen die de principes van het Mozilla-manifest steunt uit om met ons mee te doen en om nieuwe manieren te vinden om deze visie van het internet werkelijkheid te maken.