Contentmoderatie bij Mozilla

Laatst bij gewerkt op 29 april 2024

Regels voor Content

Mozilla biedt verscheidene producten waarmee gebruikers content kunnen delen en uitwisselen, waaronder originele tekst en afbeeldingen, webpagina's of artikelen van derde partijen en softwaretoepassingen. Content die wordt gedeeld via deze producten, of waar dan ook in de Mozilla Community, moet voldoen aan het beleid voor aanvaardbare content.

Alle producten moeten voldoen aan het Beleid voor aanvaardbaar gebruik van Mozilla. Verder is content die wordt gedeeld op Mozilla.Social, onderworpen aan het Mozilla-beleid voor Sociale Content. Content die wordt gedeeld in de Add-On Marketplace (AMO) van Mozilla, is onderworpen aan het Firefox-beleid voor Add-ons. Nieuwe en experimentele producten die door gebruikers gegenereerde content hosten, hebben mogelijk hun eigen beleid. Controleer de startpagina van het product of de Servicevoorwaarden voor informatie over welk contentbeleid van toepassing is.

Hoe we modereren

Mozilla streeft ernaar om een levendige online community te creëren die openstaat voor bijdragers en bezoekers van alle community's, nationaliteiten en achtergronden. Onze inspanningen op het vlak van contentmoderatie weerspiegelen deze doelstelling.

Elk toepasselijk Mozilla-product biedt gebruikers de mogelijkheid om content te melden die illegaal is of die het geldende beleid schendt. Elke aan content gerelateerde contentmelding die we ontvangen, wordt door een medewerker gecontroleerd. Schendingen van Contentbeleid op AMO en Mozilla Social worden beoordeeld door een speciaal team van menselijke moderators. Schendingen van Contentbeleid en Beleid voor aanvaardbaar gebruik voor ander producten worden gecontroleerd door leden van de toepasselijke productteams. In bepaald gevallen worden meldingen van illegale content gecontroleerd door een lid van ons juridisch team. Add-ons die zijn gemeld in verband met technische of AMO-beleidsschendingen, worden, evenals feedback ontvangen over add-ons gehost op AMO, gecontroleerd door mensen die lid zijn van het AMO-productteam. Deze beoordeling omvat gewoonlijk het controleren van de vermeldingen en de codebasis en functies van de add-on.

Wanneer we dubbele rapporten ontvangen over hetzelfde stuk content, wordt er één controle uitgevoerd en worden latere melders geïnformeerd over het feit dat de content al is beoordeeld. Elke melding wordt dus niet opnieuw afzonderlijk gecontroleerd en afgehandeld.

Moderatiebeslissingen

Wanneer een moderator vaststelt dat content niet in strijd is met ons beleid, informeren we de melder over deze vaststelling en wordt er geen actie ondernomen tegen de content. In de meeste gevallen krijgt de melder de gelegenheid om in beroep te gaan.

Wanneer een moderator constateert dat ons beleid is geschonden, ondernemen we de actie die wordt voorgeschreven door dat beleid, waaronder:

  • een contentwaarschuwing toevoegen,
  • de content verwijderen of
  • uw account opschorten.

We informeren de melder en de gebruiker over het feit dat er een schending is gevonden en we bieden de gebruiker de mogelijkheid om in beroep te gaan.

Wanneer een schending kan worden gesanctioneerd met een waarschuwing of contentverwijdering, kunnen aanvullende schendingen leiden tot opschorting van het account. In die gevallen stellen we de gebruiker in kennis van het feit dat zijn of haar account wordt opgeschort op basis van een geschiedenis van meerdere schendingen. We bieden mogelijkheden om apart in beroep te gaan tegen de recentste moderatiebeslissing en tegen de opschorting die daarvan het resultaat is. In sommige producten kunnen deze beroepszaken worden gecombineerd, terwijl dit in andere apart moet gebeuren.

Beroepszaken

We accepteren twee soorten beroepszaken met betrekking tot moderatie:

  • van melders van wie meldingen niet tot actie hebben geleid en
  • van gebruikers van wie content is verwijderd of bij wie accountsancties zijn opgelegd voor het schenden van ons contentbeleid.

In beide gevallen verstrekken we een formulier waarmee de partij het beroep kan indienen en waarop deze kan uitleggen waarom de beslissing volgens hem of haar onjuist was, niet was afgestemd op ons beleid of in overeenstemming was met toepasselijke wettelijke vereisten. Deze beroepszaken maken gebruik van dezelfde zaakbeheertool als die we gebruiken in het eerste stadium van ons moderatieproces. Deze tool stelt ons in staat beroepszaken te ontvangen en bij te houden, en om het beleid, de eerste melding en eventuele andere informatie te controleren die is gebruikt bij onze moderatiebeslissing.

Beroepszaken worden bij ontvangst naar een speciale wachtrij omgeleid. Items in die wachtrij worden, afhankelijk van het type schending waar het om gaat, gecontroleerd door andere leden van het moderatieteam, het toepasselijke productteam of het team voor vertrouwen en veiligheid of ons juridisch team voor heel Mozilla. In hoger beroep controleren we het toepasselijke beleid en eventuele relevante interne richtlijnen. Verder wordt de informatie gecontroleerd die is ingediend door de appellant om vast te stellen of de oorspronkelijke beslissing terecht was en overeenstemt met de regels van Mozilla.

Wanneer een gebruiker tijdens het beroep in het gelijk wordt gesteld, wordt de gebruiker geïnformeerd en wordt de eerdere actie die tegen zijn of haar content of account is ondernomen, teruggedraaid. Wanneer een melder tijdens het beroep in het gelijk wordt gesteld, worden de gebruiker en de melder geïnformeerd en wordt er actie ondernomen tegen de content die in strijd is met onze regels. Dit gebeurt op basis van het toepasselijke beleid.

We kunnen gedurende maximaal 6 maanden stoppen met de verwerking van bezwaarschriften bij mensen die herhaaldelijk bezwaarschriften hebben ingediend die beledigend taalgebruik bevatten of waarbij de onderbouwing volledig ontbreekt.

Als u het niet eens bent met de uitkomst van ons interne beroepsproces en u in de EU woont, kunt u uw zorgen voorleggen aan een gecertificeerd orgaan voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

Ongegronde meldingen

Herhaaldelijke indiening van ongegronde meldingen leidt tot intrekking van de meldingsrechten gedurende een periode van maximaal 6 maanden. Zorg er bij het indienen van een melding voor dat er sprake is van een daadwerkelijke schending van ons beleid of de wet.