Firefox downloaden

Firefox wordt niet meer ondersteund op Windows 8.1 en lager.

Download Firefox ESR (Extended Support Release) om Firefox te gebruiken.

Firefox wordt niet meer ondersteund op macOS 10.14 en lager.

Download Firefox ESR (Extended Support Release) om Firefox te gebruiken.

Firefox-privacyverklaring

Hoe u schendingen van de richtlijnen voor deelname aan de gemeenschap kunt melden

Dit document biedt informatie op hoog niveau voor het begrijpen en melden van schendingen van de richtlijnen voor deelname aan de gemeenschap van Mozilla.

Uit de Richtlijnen voor deelname aan de gemeenschap:

Het hart van Mozilla is mensen. We stellen mensen voorop en doen ons best om de diversiteit van onze medewerkers wereldwijd te erkennen, waarderen en respecteren. Het Mozilla-project verwelkomt bijdragen van iedereen die onze doelen deelt en op een gezonde en constructieve manier binnen onze gemeenschap wil bijdragen. Daarom hebben we deze gedragscode aangenomen en eisen we dat iedereen die deelneemt akkoord gaat met deze Richtlijnen voor deelname aan de gemeenschap, om ons te helpen een veilige en positieve gemeenschapservaring voor iedereen te creëren.

Dit document is bedoeld als een interface voor bestaande documenten, processen en personen die verantwoordelijk zijn om ervoor te zorgen dat de gemeenschappen van Mozilla gezond en inclusief voor iedereen zijn.

Wanneer melden

Meld alle incidenten waarbij iemand zich mogelijk illegaal gedraagt of waardoor u of iemand anders zich onveilig, onwelkom of ongemakkelijk voelt zoals nader uitgelegd in de CPG.

Hoe melden

Als u denkt dat iemand fysiek gevaar loopt, bel dan uw plaatselijke alarmnummer.

Als u een melding door en over een medewerker hebt (de melding is bijvoorbeeld gedaan door de ene medewerker over de andere medewerker), dan dient u uw melding naar cpg-report@mozilla.com te sturen.

Als u een melding met betrekking tot een werknemer, aannemer of verkoper hebt (de melding is bijvoorbeeld door een werknemer gedaan of gaat over een werknemer) dan dient u dit te melden bij de Mozilla Employee-hotline.

In andere woorden…

Als iemand aan u meldt…

  • Twijfel niet en beoordeel hun ervaring niet.
  • Vraag ze niet de incidentmelding in te trekken.
  • Beloof geen specifiek antwoord.
  • Laat hen zeker weten dat meldingen via de hotline/e-mail moeten gaan om het beleid van Mozilla effect te laten hebben. Als ze zich niet voldoende op hun gemak voelen om de melding zelf in te dienen, kunt u dat doen.

Ongeacht wie het rapport indient, vastleggen van de onderstaande informatie is belangrijk.

  • Namen van de betrokken personen (of als namen onbekend zijn, gebruik beschrijvingen en identificeerbare informatie zoals uiterlijk, rol, contactpersoon, project-/gemeenschapsrelatie).
  • Beschrijving van het incident, inclusief memorabele data (of evenement) en locaties.
  • Als de melder een anonieme melding wil doen, laat hem/haar dan weten dat we hem/haar met deze contactinformatie mogelijk niet kunnen bijpraten indien nodig. Sommige wetten verbieden anonieme meldingen en u moet mogelijk hun naam opgeven als u Mozilla-manager of Gemeenschapsleider bent.
  • Relatie melder/slachtoffer.

Mozilla-managers en gemeenschapsleiders

Als een Mozilla-manager of gemeenschapsleiders worden geïnformeerd over mogelijke schendingen van de CPG, dan wordt van hen verwacht dat ze het incident onmiddellijk melden via de toepasselijke e-mail/hotline, zelfs als de oorspronkelijke melder ook een melding indient. Mozilla-managers en gemeenschapsleiders mogen niet zelfstandig klachten onderzoeken.

Leg niet uw eigen oordeel op over hoe de melder moet reageren. Focus op luisteren.

Wat gebeurt er nadat de melding is ingediend

Onderzoek

Meldingen worden discreet en privé behandeld en worden alleen gedeeld met de mensen die kunnen onderzoeken, reageren en adviseren. Als onderdeel van dit onderzoek kan het nodig zijn dat bepaalde informatie aan anderen wordt bekendgemaakt, bijvoorbeeld aan belanghebbenden die verantwoordelijk zijn voor gemeenschappen of evenementen, getuigen en de overtreder.

Correspondentie

Alle meldingen worden beoordeeld en beantwoord op basis van de aard van het rapport en we proberen regelmatig updates te geven als onderdeel van open onderzoeken.

Verhaal

Wanneer een onderzoek is voltooid, zullen, voor zover de overtreder onder de invloedssfeer van Mozilla valt, passende maatregelen worden genomen om de situatie aan te pakken.

Geen vergelding

Mozilla tolereert geen vergelding tegen Mozillians die zorgen te goeder trouw onder de CPG melden. Wraakacties moeten worden gemeld in hetzelfde hierboven beschreven proces.

Licentie

Dit document bevat inhoud afgeleid van de PyCon-gedragscode revisie 2f4d980, die in licentie is gegeven onder een Creative Commons Attribution 3.0 Unported-licentie.

Dit document is in licentie gegeven onder een Creative Commons Attribution 3.0 Unported-licentie.