• ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုကို ဦးစားပေးတယ်

    Firefox doesn’t spy on searches. We stop third-party tracking cookies and give you full control.
  • နှစ်ဆပိုမိုမြန်ဆန်

    မြန်နှုန်းနှင့်လုံခြုံရေးရယူပါ။ သင်၏လှုပ်ရှားမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ခြေရာမလိုက်သောကြောင့် Firefox သည် Mac ပေါ်တွင်မြန်သည်။
  • ဘလော့ခြေရာခံများ

    တင်းကျပ်သောအကြောင်းအရာများကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်သင့်ဒိုမိန်း၏မာစတာဖြစ်ရန် ကွတ်ကီးများနှင့်ခြေရာခံများအားဖြတ်တောက်ပါ။