အနာဂတ်ကို ခဏ ခံစားကြည့်ပါ

အနာဂတ် မီးမြေခွေး Android နှင့် iOS ကို ခံစားဖူသူများထဲ မှတစ်ယောက်ဖြစ်လာပါမည်

Beta

ထုတ်လွှင့်တော့မည့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို တည်ငြိမ်နေပြီဖြစ်သော ကြိုထုတ်မီးမြေခွေးကို အသုံးပြုပြီး စမ်းသပ်ပေးပါ။

သင့်စနစ်သည် မီးမြေခွေးကို အသုံးပြုရာတွင် လိုအပ်သောအချက်များနှင့် မကိုက်ညီပါ။ သို့သော် ဒီဗားရှင်းများထဲမှ တစ်ခုခုကို စမ်းသပ်အသုံးပြုနိုင်သည်။:

Firefox ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ အသိပေးချက်

ဘီတာ သည် ထုတ်လုပ်ရေး နှင့် စမ်းသပ်ခြင်းအတွက် ဖြစ်သည်။ စံအားဖြင့် ဘီတာသည် မိုဇီလာနှင့် — ၎င်း၏ ပါတနာများ အား အချက်အလက်များ — ပေးပို့ပါသည်။ ဘာတွေ မျှဝေလဲ ဆိုတာ ကြည့်မည်လား

အကြံပေးချက်များ ပေးပို့ပြီး နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ချက်တွေကို ကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ရာတွင် ကူညီပါ။

Developer Edition

ထုတ်လုပ်သူများအတွက် အထူးစီမံထားသော ဘယောက်ဆာအား သုံးပြီး တည်ဆောက်၊ ပြုပြင် ပြီး တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်နိုင်ပါသှ်။

သင့်စနစ်သည် မီးမြေခွေးကို အသုံးပြုရာတွင် လိုအပ်သောအချက်များနှင့် မကိုက်ညီပါ။ သို့သော် ဒီဗားရှင်းများထဲမှ တစ်ခုခုကို စမ်းသပ်အသုံးပြုနိုင်သည်။:

Firefox ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ အသိပေးချက်

Developer Edition သည် မတည်ငြိမ်သေးသော စမ်းသပ်ဆဲ၊ ဖန်တီးခြင်းဆိုင်ရာ ပလက်ဖောင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် Developer Edition သည် Mozilla ထံသို့ — ထို့ပြင် တခါတရံ အကျိုးတူအဖွဲ့အစည်းများထံသို့ အချက်အလက် ပေးပို့ပါသည်။ ပြဿနာများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်နှင့် စိတ်ကူးများကို အကောင်အထည်ဖော် စမ်းသပ်ကြည့်ရန် ဖြစ်သည်။ ပေးပို့မည့်အချက်အလက်များကို လေ့လာရန်

Nightly

မျိုးဆက်သစ် ဝဘ်ဘရောင်ဇာကို ကြိုတင်အသုံးပြုကြည့်ပါ။ ထို့ပြင် အကောင်းဆုံး ဘရောင်ဇာဖြစ်စေရန် ကူညီပါ။ Firefox Nightly ကို စမ်းသပ် အသုံးပြုကြည့်ပါ။

သင့်စနစ်သည် မီးမြေခွေးကို အသုံးပြုရာတွင် လိုအပ်သောအချက်များနှင့် မကိုက်ညီပါ။ သို့သော် ဒီဗားရှင်းများထဲမှ တစ်ခုခုကို စမ်းသပ်အသုံးပြုနိုင်သည်။:

Firefox ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ အသိပေးချက်

Nightly သည် မတည်ငြိမ်သေးသော စမ်းသပ်ဆဲ၊ ဖန်တီးခြင်းဆိုင်ရာ ပလက်ဖောင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် Nightly သည် Mozilla ထံသို့ — ထို့ပြင် တခါတရံ အကျိုးတူအဖွဲ့အစည်းများထံသို့ အချက်အလက် ပေးပို့ပါသည်။ ပြဿနာများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်နှင့် စိတ်ကူးများကို အကောင်အထည်ဖော် စမ်းသပ်ကြည့်ရန် ဖြစ်သည်။ ပေးပို့မည့်အချက်အလက်များကို လေ့လာရန်