એક લૉગ ઇન. શક્તિ અને ગોપનીયતા સર્વત્ર.

Firefox એકાઉન્ટ સાથે દરેક ઉપકરણ પર તમારું જીવન બાંધો.

Lockboxમાં તમારા પાસવર્ડ્સ યાદ રાખો

હવે એપ્લિકેશન્સ અને વેબસાઇટ્સથી લૉક થઈ જવાશે નહીં. Lockbox તમે Firefoxમાં સાચવેલા બધા પાસવર્ડોને સુરક્ષિત કરે છે અને તમને તમારા બધા iOS ઉપકરણો પર સરળ ઍક્સેસ આપે છે.

તમારા ઉપકરણો પર તાત્કાલિક ટૅબ્સ મોકલો

એક જ ટેપથી તમારા અન્ય બધા ઉપકરણ પર ખુલ્લી ટૅબ મોકલો. જે‌ લિંક્સને ટેક્સ્ટિંગ અથવા ઇમેઇલ કરવામાં સરળ બનાવશે.

Firefox ડાઉનલોડ કરો — ગુજરાતી (ભારત)

તમારી સિસ્ટમ Firefox માટે જરૂરિયાતો પૂરી કરી શકે છે, પરંતુ જો તમે આ આવૃત્તિઓ એક પ્રયાસ કરી શકો છો:

Firefox ડાઉનલોડ કરો — ગુજરાતી (ભારત)

Firefox ચલાવવા માટે તમારી સિસ્ટમ પાસે જરૂરી વસ્તુઓ નથી.

Firefox ચલાવવા માટે તમારી સિસ્ટમ પાસે જરૂરી વસ્તુઓ નથી.

કૃપા કરીને અનુસરો આ સૂચનો Firefox સ્થાપિત કરવા માટે.

Firefox ગોપનીયતા

દરેક જગ્યાએ તમારા બુકમાર્ક્સ સમન્વયિત કરો

મુખ્ય પાનાં પર રેસીપી બુકમાર્ક કરો. તમારા ફોનથી બજારમાં તેને તપાસો. તમે સાચવેલા દરેક બુકમાર્કને તમારા સમન્વયિત ઉપકરણો પર તાત્કાલિક ઉમેરવામાં આવે છે.

Firefox ડાઉનલોડ કરો — ગુજરાતી (ભારત)

તમારી સિસ્ટમ Firefox માટે જરૂરિયાતો પૂરી કરી શકે છે, પરંતુ જો તમે આ આવૃત્તિઓ એક પ્રયાસ કરી શકો છો:

Firefox ડાઉનલોડ કરો — ગુજરાતી (ભારત)

Firefox ચલાવવા માટે તમારી સિસ્ટમ પાસે જરૂરી વસ્તુઓ નથી.

Firefox ચલાવવા માટે તમારી સિસ્ટમ પાસે જરૂરી વસ્તુઓ નથી.

કૃપા કરીને અનુસરો આ સૂચનો Firefox સ્થાપિત કરવા માટે.

Firefox ગોપનીયતા

તમારી Pocketમાં ગુણવત્તા સામગ્રી મૂકો

કોઈપણ ઉપકરણ પર વેબની શ્રેષ્ઠ સામગ્રીને શોધો અને તેને ગમે ત્યારે ઑફલાઇન કરો - ને સમાવિષ્ટ કરો. Pocketની સાંભળવાની સુવિધા તમારા માટે કોઈપણ લેખને મોટેથી વાંચશે. Firefox ટૂલબારમાંથી બધા.

નોંધો સાથે તમે જ્યાં છોડ્યું છે ત્યાંથી શરુ કરો

તમારા વિચારો અને પ્રેરણા સુરક્ષિત છે અને નોંધો સાથે એનક્રિપ્ટ થયેલ છે - અને જ્યારે તમે તમારા એકાઉન્ટમાં સાઇન ઇન કરો છો, ત્યારે તે તમારા ડેસ્કટૉપથી તમારા Android ઉપકરણો પર સમન્વયિત થાય છે.