Navega polo lado máis salvaxe.

Sé un dos primeiros en probar as próximas versións do Firefox para escritorio, para Android e para iOS.

TestFlight

Proba as versións beta do Firefox para iOS a través do programa TestFlight de Apple.