Navega polo lado máis salvaxe.

Sé un dos primeiros en probar as próximas versións do Firefox para escritorio, para Android e para iOS.

Beta

Proba as últimas características para Android antes de que estean dispoñíbeis para todo o mundo.

A versión Beta é unha plataforma inestábel de probas e desenvolvemento. De forma predeterminada, esta versión envía datos a Mozilla, e ás veces tamén aos nosos socios, para axudarnos a xestionar os problemas e probar novas ideas. Isto é o que se comparte.

Dános a túa opinión para nos axudares a realizar os axustes finais no rendemento e as funcionalidades nun entorno estábel.

Nightly

Proba as novas características para Android nas primeiras etapas de desenvolvemento. Aprovéitaas baixo a túa responsabilidade.

A versión Nightly é unha plataforma inestábel de probas e desenvolvemento. De forma predeterminada, esta versión envía datos a Mozilla, e ás veces tamén aos nosos socios, para axudarnos a xestionar os problemas e probar novas ideas. Isto é o que se comparte.