Folslein lokalisearre ferzjes

Taal ARM devices
(Android 4.0.3+)
Intel devices
(Android 4.0.3+ x86 CPU)
Multi-locale Downloade Downloade

Gjin oerienkommende talen fûn.