دریافت Firefox

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

نکات حریم‌خصوصی Firefox

اصول حریم‌خصوصی داده‌ها

پنج اصل زیر از دل شیوه‌نامه Mozilla آمده‌اند و نحوه رفتار ما را شرح می‌دهند:

 • توسعه محصولات و سرویس‌های ما
 • مدیریت داده‌هایی که از کاربران دریافت می‌کنیم
 • انتخاب و ارتباط با شرکا
 • شکل‌دهی سیاست عمومی و اعمال پشتیبانی
 1. بدون غافلگیری

  استفاده و اشتراک‌گذاری اطلاعات به نحوی که شفاف باشد و کاربر را بهره‌مند کند.

 2. کنترل کاربر

  توسعه محصولات و حمایت از شیوه‌هایی که کاربران را در کنترل داده‌ها و تجربه برخط خود قرار می‌دهد.

 3. داده‌های محدود

  جمع‌آوری چیزهایی که لازم داریم، ناشناس بودن تا جایی که ممکن است و حذف آنها زمانی که دیگر لازم نیستند.

 4. تنظیمات حساس

  طراحی کردن برای یک موازنه منطقی از ایمنی و تجربه کاربری.

 5. دفاع با قدرت

  بکارگیری کنترل‌های امنیتی چند لایه، که بسیاری از آنها بطور عمومی قابل تایید هستند.