شما سیستم شما حداقل های مورد نیاز برای فایرفاکس را ندارید، اما شما می توانید یکی از نسخه های زیر را امتحان کنید:

سیستم شما حاوی پیش‌نیازهای لازم برای اجرای فایرفاکس نیست.

سیستم شما حاوی پیش‌نیازهای لازم برای اجرای فایرفاکس نیست.

لطفا این دستور العمل‌ها را برای نصب فایرفاکس دنبال کنید.

حریم شخصی فایرفاکس

تغییر مرورگر از کروم به فایرفاکس تنها کم تر از یک دقیقه

تغییر به فایرفاکس بسیار سریع،‌ آسان و آری از هرگونه ریسک است. زیرا فایرفاکس نشانک، پرکننده های خودکار،‌کلمه عبور و ترجیحات شما را از کروم وارد می کند.

  1. انتخاب کنید چه مواردی مایل هستید از کروم بیاورید.
  2. اجازه دهید فایرفاکس باقی آنرا برای شما انجام دهد.
  3. از وب گردی سریعتر لذت ببرید همه چیز برای شما آماده شده است.

شما سیستم شما حداقل های مورد نیاز برای فایرفاکس را ندارید، اما شما می توانید یکی از نسخه های زیر را امتحان کنید:

سیستم شما حاوی پیش‌نیازهای لازم برای اجرای فایرفاکس نیست.

سیستم شما حاوی پیش‌نیازهای لازم برای اجرای فایرفاکس نیست.

لطفا این دستور العمل‌ها را برای نصب فایرفاکس دنبال کنید.

حریم شخصی فایرفاکس