Zásady Mozilly pro ochranu osobních údajů

Co máme na mysli pod pojmem „osobní údaje”?

Pro nás „osobní údaje” znamenají informace, které vás identifikují, jako jsou vaše jméno nebo e-mailová adresa.

Veškeré informace spadající mimo tuto definici jsou „neosobní údaje”.

Pokud uchováváme vaše osobní údaje společně s neosobními, považujeme takovou kombinaci za osobní údaje. Pokud ze souboru dat odstraníme veškeré vaše osobní údaje, zbývající část představuje neosobní údaje.

Jak o vás údaje získáváme?

Údaje o vás získáváme:

  • když nám je přímo poskytnete (např. pokud se rozhodnete nám poslat hlášení o pádu Firefoxu),
  • automaticky prostřednictvím našich produktů a služeb (např. když kontrolujeme, zda je vaše verze Firefoxu aktuální),
  • nám někdo jiný poskytne vaše údaje (např.Thunderbird spolupracuje s poskytovateli e-mailů na založení vašeho účtu) nebo
  • se vám pokoušíme lépe porozumět na základě informací, které jste nám poskytli (např. když používáme vaši IP adresu k přizpůsobení jazyka některých našich služeb).

Co děláme s vašimi údaji ve chvíli, kdy je získáme?

Když nám poskytnete své osobní údaje, budeme je používat způsoby, ke kterým jste nám poskytli svolení. Obecně vaše údaje používáme, aby nám pomohly nabízet vám a zlepšovat pro vás naše produkty a služby.

Pro uživatele v EU, EHP a ve Švýcarsku: viz zde pro podrobnější informace.

Kdy vaše údaje sdílíme s ostatními?

  • Pokud jsme od vás získali souhlas s jejich sdílením.
  • Ke zpracování nebo poskytování produktů a služeb pro vás, nicméně pouze v případě, že příslušné subjekty přijímající údaje od nás přijaly smluvní závazek zacházet s daty způsobem schváleným společností Mozilla.
  • Při plnění našeho poslání zachování otevřenosti. Někdy poskytujeme informace ke zlepšení našich produktů a podpoře otevřeného internetu, nicméně pokud tak činíme, odstraníme vaše osobní údaje a snažíme se informace zveřejňovat tak, abychom minimalizovali riziko vaší zpětné identifikace.
  • Pokud to vyžaduje zákon. Zákony dodržujeme vždy, když obdržíme požadavek na vaše data od některé vlády nebo v souvislosti se soudním řízením. Budeme-li požádání o poskytnutí vašich osobních údajů tímto způsobem, budeme vás o tom informovat, pokud nám to zákon nezakazuje. Pokud podobnou žádost obdržíme, poskytneme vaše osobní údaje pouze pokud se v dobré víře domníváme, že to od nás vyžaduje zákon. Nic, co je uvedeno v těchto zásadách, nemá v úmyslu omezovat jakoukoliv vaši dostupnou právní obranu proti žádostem třetích osob o poskytnutí vašich údajů.
  • Pokud se domníváme, že je nezbytné zabránit vzniku škod vám či někomu jinému. Tímto způsobem budeme poskytovat pouze informace, u nichž se v dobré víře domníváme, že jsou rozumně nezbytné k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti vás, našich dalších uživatelů, společnosti Mozilla nebo veřejnosti.
  • Pokud dojde ke změně naší organizační struktury nebo statusu (pokud u nás proběhne restrukturalizace, dojde k našemu převzetí nebo vstoupíme do konkurzu), může dojít k poskytnutí vašich údajů našim nástupcům nebo dceřiným společnostem.

Jak ukládáme a chráníme vaše osobní údaje?

Zavázali jsme se chránit vaše osobní údaje po jejich získání. Zavedli jsme fyzická, obchodní a technická bezpečnostní opatření. Pokud se navzdory našim snahám dozvíme o porušení zabezpečení, budeme vás informovat, abychom mohli přijmout vhodné nápravné kroky.

Vaše osobní údaje nechceme uchovávat po dobu delší než je nezbytná, takže si je ponecháváme jenom tak dlouho, abychom splnili účel, pro který jsme je získali. Když už je nepotřebujeme, přijímáme kroky k jejich likvidaci, pokud nejsme ze zákona povinni je uchovávat delší dobu.

Co byste měli dále vědět?

Jsme globální organizací a naše počítače se nacházejí na několika různých místech po celém světě. Využíváme rovněž poskytovatele služeb, jejichž počítače se mohou rovněž nacházet v různých zemích. To znamená, že vaše údaje mohou skončit v některém z těchto počítačů v jiné zemi a daná země může nabízet jinou míru ochrany dat než vaše země. Pokud nám poskytnete informace, souhlasíte s tímto druhem převodu vašich údajů. Bez ohledu na to, v jaké zemi se vaše údaje nacházejí, dodržujeme platné právo a veškeré závazky, které uvádíme v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Jste-li mladší 13 let, nemáme zájem o vaše osobní údaje, a vy nám je nesmíte poskytovat. Pokud jste rodič a domníváte se, že vaše dítě mladší 13 let nám poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás prosím, abychom údaje vašeho dítěte odstranili.

Co se stane, když změníme tyto nebo kterékoliv jiné zásady ochrany osobních údajů?

Možná budeme potřebovat tyto zásady a naše oznámení změnit. Aktualizace budou zveřejněny online. Budou-li změny zásadního charakteru, aktualizaci oznámíme prostřednictvím obvyklých kanálů společnosti Mozilla pro taková oznámení, jako jsou příspěvky na blozích a fórech. Budete-li produkt či službu dále používat po datu účinnosti takových změn, bude to znamenat váš souhlas s takovými změnami. Abyste měli lepší přehled o verzích, datum účinnosti budeme uvádět v horní části stránky.