Stáhnout Firefox

Firefox již není podporován na Windows 8.1 a nižších.

Pokud chcete používat Firefox, stáhněte si Firefox ESR (vydání s rozšířenou podporou).

Firefox již není podporován na macOS 10.14 a nižších.

Pokud chcete používat Firefox, stáhněte si Firefox ESR (vydání s rozšířenou podporou).

Firefox a soukromí

Zásady Mozilly pro ochranu osobních údajů

Co máme na mysli pod pojmem „osobní údaje”?

Pro nás „osobní údaje” znamenají informace, které vás identifikují (jako jsou vaše jméno, e-mailová adresa nebo fakturační údaje) nebo které lze rozumně propojit nebo kombinovat za účelem vaší identifikace (jako jsou identifikační číslo účtu nebo adresa IP). Vždy vás budeme informovat o tom, jaké osobní informace od vás shromažďujeme. Konkrétní podrobnosti najdete v Oznámení o ochraně osobních údajů každého produktu.

Veškeré informace, které tuto definici nesplňují, jsou „neosobní informace“.

Pokud ukládáme vaše osobní informace společně s informace neosobními, budeme takovou kombinaci považovat za osobní informace. Pokud odstraníme veškeré osobní informace ze soubor údajů, zůstanou neosobní informace.

Jak o vás údaje získáváme?

Údaje o vás získáváme:

  • když nám je přímo poskytnete (např. pokud se rozhodnete nám poslat hlášení o pádu Firefoxu),
  • automaticky prostřednictvím našich produktů a služeb (např. když kontrolujeme, zda je vaše verze Firefoxu aktuální),
  • někdo jiný nám poskytne vaše údaje (např. Když Thunderbird spolupracuje s poskytovateli e-mailů na založení vašeho účtu) nebo
  • se vám pokoušíme lépe porozumět na základě informací, které jste nám poskytli (např. když používáme vaši IP adresu k přizpůsobení jazyka některých našich služeb).

Co děláme s vašimi údaji ve chvíli, kdy je získáme?

Když nám poskytnete své osobní údaje, budeme je používat způsoby, ke kterým jste nám poskytli svolení. Obecně vaše údaje používáme, aby nám pomohly nabízet vám naše produkty a služby a zlepšovat je pro vás.

Pro uživatele v EU, EHP a ve Švýcarsku: viz zde pro podrobnější informace.

Kdy vaše údaje sdílíme s ostatními?

  • Pokud jsme od vás získali souhlas s jejich sdílením.
  • Ke zpracování nebo poskytování produktů a služeb pro vás, nicméně pouze v případě, že příslušné subjekty přijímající údaje od nás přijaly smluvní závazek zacházet s daty způsobem schváleným společností Mozilla.
  • Při plnění našeho poslání zachování otevřenosti. Někdy poskytujeme informace ke zlepšení našich produktů a podpoře otevřeného internetu, nicméně pokud tak činíme, odstraníme vaše osobní údaje a snažíme se informace zveřejňovat tak, abychom minimalizovali riziko vaší zpětné identifikace.
  • Pokud to vyžaduje zákon. Zákony dodržujeme vždy, když obdržíme požadavek na vaše data od některé vlády nebo v souvislosti se soudním řízením. Budeme-li požádání o poskytnutí vašich osobních údajů tímto způsobem, budeme vás o tom informovat, pokud nám to zákon nezakazuje. Pokud podobnou žádost obdržíme, poskytneme vaše osobní údaje, pouze pokud se v dobré víře domníváme, že to od nás vyžaduje zákon. Nic, co je uvedeno v těchto zásadách, nemá v úmyslu omezovat jakoukoliv vaši dostupnou právní obranu proti žádostem třetích osob o poskytnutí vašich údajů.
  • Pokud se domníváme, že je nezbytné zabránit vzniku škod vám či někomu jinému. Tímto způsobem budeme poskytovat pouze informace, u nichž se v dobré víře domníváme, že jsou rozumně nezbytné k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti vás, našich dalších uživatelů, společnosti Mozilla nebo veřejnosti.
  • Pokud dojde ke změně naší organizační struktury nebo statusu (pokud u nás proběhne restrukturalizace, dojde k našemu převzetí nebo vstoupíme do konkurzu), může dojít k poskytnutí vašich údajů našim nástupcům nebo dceřiným společnostem.

Jak ukládáme a chráníme vaše osobní údaje?

Zavázali jsme se chránit vaše osobní údaje po jejich získání. Zavedli jsme fyzická, obchodní a technická bezpečnostní opatření. Pokud se navzdory našim snahám dozvíme o porušení zabezpečení, budeme vás informovat, abychom mohli přijmout vhodné nápravné kroky.

Vaše osobní údaje nechceme uchovávat po dobu delší než nezbytnou, takže si je ponecháváme jenom tak dlouho, abychom splnili účel, pro který jsme je získali. Když už je nepotřebujeme, přijímáme kroky k jejich likvidaci, pokud nejsme ze zákona povinni je uchovávat delší dobu.

Co se stane, když změníme tyto nebo kterékoliv jiné zásady ochrany osobních údajů?

Možná budeme potřebovat tyto zásady a naše oznámení změnit. Aktualizace budou zveřejněny online. Pokud budou změny podstatného charakteru, aktuální znění oznámíme prostřednictvím běžných kanálů společnosti Mozilla pro taková oznámení, jako jsou uveřejnění na blogu nebo ve fórech. Budete-li produkt či službu dále používat po datu účinnosti takových změn, bude to znamenat váš souhlas s takovými změnami. Abyste měli lepší přehled o verzích, datum účinnosti budeme uvádět v horní části stránky.