Zásady ochrany osobních údajů pro webové stránky, sdělení a soubory cookies

Na ochraně vašeho soukromí nám záleží. Když o vás společnost Mozilla (to jsme my) shromažďuje informace, naše Zásady ochrany osobních údajů společnosti Mozilla popisují, jak s těmito informacemi budeme nakládat.

Tyto zásady ochrany osobních údajů platí pro webové stránky a mobilní aplikace provozované společností Mozilla, což kromě dalších zahrnuje domény mozillians.org, mozilla.org, firefox.com a webmaker.org. Patří mezi ně například bugzilla.mozilla.org, reps.mozilla.org, careers.mozilla.org, developers.mozilla.org, support.mozilla.org, addons.mozilla.org a wiki.mozilla.org.

Co byste měli vědět

Může se stát, že během vaší interakce s námi na platformách sociálních médií od vás získáme osobní údaje, ať již žádáte o práci, o praxi nebo o stáž, hlásíte-li se dobrovolně jako člen komunity Mozilla nebo zasíláte-li nám uživatelskou zpětnou vazbu či požadavky; nebo pokud si založíte účet; nebo pokud se zapojíte do produktové nebo politické kampaně.

 • Sociální média: Přihlásíte-li se k účtům našich sociálních médií jako např. Twitter a Facebook, můžeme získat vaše osobní údaje. Používáte-li tyto sítě, platí jejich zásady ochrany osobních údajů a doporučujeme vám se s nimi seznámit.

 • Žadatelé o práci, o praxi nebo o stáž: Žadatelé o práci, o praxi nebo o stáž u společnosti Mozilla nám musí poskytnout jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a životopis. Tyto informace používáme při zpracovávání a posuzování žádostí a pro komunikaci se žadateli ohledně příležitostí. Využíváme služeb externího dodavatele, který nám s žádostmi o zaměstnání pomáhá. Více informací o způsobech nakládání s osobními údaji u externích dodavatelů je uvedeno v našich Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Mozilla.

 • Spolupracovníci: Budete-li spolupracovat se společností Mozilla jako dobrovolný přispěvatel v rámci komunity, může být případně zapotřebí, aby s vámi společnost Mozilla a jiné subjekty komunikovaly přes e-mailovou adresu, kterou v souvislosti se svým příspěvkem poskytnete, a také za účelem uznání vašeho úsilí. Podílíte-li se na aplikacích Bugzilla, Mozilla Reps nebo kódové bázi, budou vaše emailová adresa a případně i vaše jméno veřejně k dispozici všem uživatelům internetu. Vytvoříte-li si profil na doméně Mozillians.org, bude tento profil přístupný pro zaměstnance a spolupracovníky společnosti Mozilla. Údaje na vašem profilu můžete upravovat pomocí Nastavení profilu. Někdy využíváme údaje o spolupracovnících ze zdrojů (např. Bugzilla) na panelech pro vizuální sdílení souhrnných dat o Mozilla komunitě. Příkladem je https://wiki.mozilla.org/Contribute/Dashboards. Je-li to možné, snažíme se veřejně zobrazované kontaktní údaje omezit na minimum.

 • Uživatelská zpětná vazba: Zpětnou vazbu týkající se našich produktů a služeb nám můžete poskytovat na webových stránkách jako např. input.mozilla.org, prostřednictvím integrovaných dotazníků na zkušenosti s produktem nebo prostřednictvím kanálů jako např. e-mail, Bugzilla, IRC, účet na sociálních médiích nebo stránky Get Involved nebo prostřednictvím skupiny jako např. Student Ambassadors. Omezte prosím na minimum osobní údaje, které budete na těchto fórech sdílet, protože vaše komentáře budou veřejně přístupné.

 • Účty: Některé webové stránky, například Marketplace, AMO, MDN a Webmaker, vyžadují založení účtu, aby bylo možné předkládat obsah vývojáře, zasílat uživatelskou zpětnou vazbu nebo komentáře, či instalovat určité typy aplikací. V souvislosti s vaším účtem můžete pravidelně dostávat e-maily.

 • Produktové a politické kampaně: Některé naše webové stránky hostují produktové nebo politické kampaně. Můžete si například vyžádat odkaz e-mailem nebo SMS k instalaci Firefox ve vašem mobilním zařízení nebo zaslat petici svému zákonodárci v záležitostech internetu. K řízení těchto kampaní a správu všech dat, které se rozhodnete poskytnout, využíváme třetí strany.


Pro zajištění funkčnosti a zlepšení pochopení interakce uživatelů s našimi produkty, službami a komunikací můžeme používat soubory cookies, jednopixelové gify, nezávislou webovou analýzu a IP adresy.

 • Fungování: Můžeme využívat informace jako jsou soubory cookies, informace o zařízení a adresy IP k rozšíření funkcí určitých produktů, služeb a komunikací. Například:

  • Používáme soubory cookies pro zapamatování informací o vašich nastaveních Firefoxu (jako jsou jazykové předvolby a doplňky Firefox), jakož i abychom vám mohli doporučit příslušné funkce a doplňky na základě vašeho nastavení Firefox. Jsou rovněž nápomocné při přihlašování a ověřování uživatele, takže na webových stránkách společnosti Mozilla můžete vynechat zadávání vašich hesel.
  • Adresy IP používáme k přizpůsobení sdělení podle jazyka a země.
  • Určité informace o zařízení, jako jsou země, jazyk, operátor a OEM využíváme k přizpůsobení vaší zkušenosti.
 • Metriky: Můžeme rovněž používat soubory cookies, informace o zařízení a adresy IP, společně s jednopixelovými gify, soubory cookies a službami třetích osob, aby nám pomáhaly souhrnně pochopit způsob jakým uživatelé využívají naše produkty, služby, komunikace, webové stránky, online kampaně, snippety, zařízení a další platformy. Používáme:

  • Google Analytics, která umisťuje soubor cookie do vašeho zařízení k získání metrik o tom, jak uživatelé používají naše webové stránky. To nám pomáhá vylepšovat obsah stránek.
  • Convert.com a ShareProgress, které umisťují soubor cookie do vašeho zařízení, který nám pomáhá s testováním změn obsahu webových stránek. To nám pomáhá nabízet uživatelům lepší zkušenosti s webovými stránkami.
  • DoubleClick a Flashtalking používají jednopixelové gify na vaší stránce stahování Firefox. To nám pomáhá měřit efektivitu našich reklamních kampaní.
  • Yahoo Dot Pixel, která využívá JavaScript na naší stránce stahování Firefox. To nám pomáhá měřit efektivitu našich reklamních kampaní.
  • Referenční data HTTP, která mohou být zahrnuta do instalačního programu Firefox pro pochopení doménu webových stránek nebo reklamních kampaní, které vás na naše stránky stahování odkázaly. Tyto informace nám pomáhají pochopit efektivitu našich reklamních kampaní a vylepšit je.
  • Další nástroje metriky čas od času na zkušební bázi. Můžeme to dělat například proto, abychom mohli posoudit nový nástroj metriky nebo testovat naši stávající sbírku metrik.

Jednotlivé preference souborů cookies můžete ovládat, můžete sdělovat své preference souborů cookies jiným subjektům a odhlásit se z webové analýzy a optimalizačních nástrojů.

 • Historie souborů cookie: Jednotlivé soubory cookies můžete přijmout nebo odmítnout v preferencích aplikace Firefox pod položkou Historie v části Nástroje/Možnosti/Soukromí. Dovolujeme si upozornit, že některé funkce našich produktů a služeb nemusí bez pomoci souborů cookies správně fungovat.

 • Nesledovat: Společnost Mozilla nesleduje uživatele napříč nezávislými webovými stránkami za účelem poskytování cílené reklamy. Pokud jste váš prohlížeč nakonfigurovali tak, aby při vstupu na naše webové stránky odesílal signál „Nesledovat“, společnost Mozilla nebude využívat žádné nástroje popsané v části Metriky.

 • E-mail: Přijímání našich marketingových sdělení je dobrovolné a ze služby se můžete odhlásit v zápatí e-mailu nebo prostřednictvím aktualizace vašich e-mailových preferencí v aplikaci Mozilla.

 • Analytika a optimalizace: Pro zabránění shromažďování dat ohledně vašich návštěv webových stránek společnosti Mozilla postupujte dle pokynů níže:

 • Sociální média: Tlačítka pro sdílení na sociálních sítích na webových stránkách Mozilla jsou navržena tak, aby údaje nebyly sdíleny s poskytovatelem sociálních médií, dokud na tlačítko přímo nekliknete.


Některé webové stránky Mozilla umožňují provádět nákupy (např. aplikací nebo zboží) nebo poskytovat dary. Tyto transakce jsou zpracovávány třetími stranami a nikoli společností Mozilla.

 • Zpracovávání plateb: Společnost Mozilla nezískává žádné finanční informace, které jsou vámi předávány ke zpracování našim nezávislým dodavatelům. Název třetí strany se zobrazí v okamžiku transakce.

 • Prevence podvodů: Společnost Mozilla uplatnila technologii třetí osoby, Neviditelný kód reCAPTCHA společnosti Google, která funguje na pozadí některých našich webových stránek s cílem identifikovat podvodnou činnost. Používání Neviditelného kódu reCAPTCHA se řídí Zásadami ochrany osobních údajů a Podmínkami používání společnosti Google.