Mozilla

Zásady ochrany osobních údajů pro webové stránky, sdělení a soubory cookies

Co byste měli vědět

 • Sociální média: Přihlásíte-li se k účtům našich sociálních médií jako např. Twitter a Facebook, můžeme získat vaše osobní údaje. Používáte-li tyto sítě, platí jejich zásady ochrany osobních údajů a doporučujeme vám se s nimi seznámit.

 • Žadatelé o práci, o praxi nebo o stáž: Žadatelé o práci, o praxi nebo o stáž u společnosti Mozilla nám musí poskytnout jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a životopis. Tyto informace používáme při zpracovávání a posuzování žádostí a pro komunikaci se žadateli ohledně příležitostí. Využíváme služeb externího dodavatele, který nám s žádostmi o zaměstnání pomáhá. Více informací o způsobech nakládání s osobními údaji u externích dodavatelů je uvedeno v našich Zásadách ochrany soukromí společnosti Mozilla.

 • Spolupracovníci: Budete-li spolupracovat se společností Mozilla jako dobrovolný přispěvatel v rámci komunity, může být případně zapotřebí, aby s vámi společnost Mozilla a jiné subjekty komunikovaly přes e-mailovou adresu, kterou v souvislosti se svým příspěvkem poskytnete, a také za účelem uznání vašeho úsilí. Podílíte-li se na aplikacích Bugzilla, Mozilla Reps nebo kódové bázi, budou vaše emailová adresa a případně i vaše jméno veřejně k dispozici všem uživatelům internetu. Vytvoříte-li si profil na Mozillians.org, bude tento profil přístupný pro zaměstnance a spolupracovníky společnosti Mozilla. Údaje na vašem profilu můžete upravovat pomocí Nastavení profilu. Někdy využíváme údaje o spolupracovnících ze zdrojů (např. Bugzilla) na panelech pro vizuální sdílení souhrnných dat o Mozilla komunitě. Příkladem je https://wiki.mozilla.org/Contribute/Dashboards. Je-li to možné, snažíme se veřejně zobrazované kontaktní údaje omezit na minimum.

 • Účty: některé webové stránky jako například Marketplace, AMO, MDN a Webmaker vyžadují založení účtu, abyste mohli zasílat obsah vývojáře, odesílat uživatelské recenze či komentáře či instalovat určité typy aplikací. V souvislosti se svým účtem vám mohou být pravidelně zasílány e-maily.

 • Uživatelská zpětná vazba: Zpětnou vazbu týkající se našich produktů a služeb nám můžete poskytovat na webových stránkách jako např. input.mozilla.org, prostřednictvím integrovaných dotazníků na zkušenosti s produktem nebo prostřednictvím kanálů jako např. e-mail, Bugzilla, IRC, účet na sociálních médiích nebo stránky Get Involved nebo prostřednictvím skupiny jako např. Student Ambassadors. Omezte prosím na minimum osobní údaje, které budete na těchto fórech sdílet, protože vaše komentáře budou veřejně přístupné.


 • Funkce: Můžeme používat soubory cookie, informace a zařízení a adresy IP pro rozšíření funkcí některých produktů, služeb a sdělení. Například:

  • Soubory cookie se používají, abychom si zapamatovali vaše jazykové předvolby Firefox a doplňky Firefox. Pomáhají i při přihlašování a ověřování uživatele, takže na některých webových stránkách Mozilla se můžete obejít bez zadávání hesel.
  • Adresy IP se používají pro přizpůsobení sdělení jazyku a zemi.
  • Informace o zařízení, jako např. země, jazyk, operátor a OEM mohou být využity pro přizpůsobení vaší interakce na Firefox Marketplace a Webmaker.
 • Metriky: Můžeme rovněž používat soubory cookies, informace o zařízení a adresy IP společně s čistými GIFy, soubory cookies a službami třetích osob, které nám pomohou shrnovat, jak uživatelé využívají naše produkty, služby, komunikace, webové stránky, online kampaně, snippety, zařízení a další platformy. Používáme:

  • Google Analytics, která umisťuje soubory cookie do vašeho zařízení pro získání metrik toho, jak uživatelé využívají naše webové stránky. To nám pomáhá vylepšovat obsah stránek.
  • Optimizely a ShareProgress, které umisťují soubory cookie do vašeho zařízení, které nám pomáhají testovat změny obsahu webu. To nám pomáhá nabízet uživatelům lepší zkušenosti s webem.
  • DoubleClick a Flashtalking, z nichž každá využívá čisté GIFy na stránkách stahování Firefox. To nám pomáhá měřit efektivitu našich reklamních kampaní.
  • Yahoo Dot Pixel, která využívá JavaScript na našich stránkách stahování Firefox. To nám pomáhá měřit efektivitu našich reklamních kampaní.
  • Referenční data HTTP, která mohou být součástí instalačního programu Firefox, které nám pomáhají pochopit domény webových stránek nebo reklamní kampaně, které vás na stránku stahování přivedly. Tato informace nám pomáhá pochopit efektivitu našich reklamních kampaní a jejich vylepšování.
  • Další nástroje metriky čas od času, na experimentální bázi. Například to mžeme využít jako pomůcku pro hodnocení nových nástrojů metriky nebo testování stávající shromážděné metriky.

 • Historie souborů cookie: Jednotlivé soubory cookies můžete přijmout nebo odmítnout v preferencích aplikace Firefox pod položkou Historie v části Nástroje/Možnosti/Soukromí. Dovolujeme si upozornit, že některé funkce našich produktů a služeb nemusí bez pomoci souborů cookies správně fungovat.

 • Nesledovat: Mozilla nesleduje uživatele prostřednictvím webových stránek třetích osob pro zasílání cílené reklamy Pokud máte váš prohlížeč při vstupu na webové stránky nakonfigurovaný s nastavením signálu „Nesledovat”, Mozilla nebude používat žádný z nástrojů popsaných v části Metriky section.

 • E-mail: Přijímání našich marketingových sdělení je dobrovolné a ze služby se můžete odhlásit v zápatí e-mailu nebo prostřednictvím aktualizace vašich e-mailových preferencí v aplikaci Mozilla. Funkci jednopixelových gifů můžete deaktivovat tím, že si e-maily od nás budete prohlížet v „textovém“ formátu.

 • Analýza a optimalizace: Pro zabránění shromažďování dat o vašich návštěvách webových stránek Mozilla postupujte dle pokynů níže:

 • Sociální média: Tlačítka pro sdílení na sociálních sítích na webových stránkách Mozilla jsou navržena tak, aby údaje nebyly sdíleny s poskytovatelem sociálních médií, dokud na tlačítko přímo nekliknete.


 • Zpracovávání plateb: Společnost Mozilla nezískává žádné finanční informace, které jsou vámi předávány ke zpracování našim nezávislým dodavatelům. Název třetí strany se zobrazí v okamžiku transakce.