Mozilla

Oznámení o zásadách ochrany osobních údajů prohlížeče Firefox

Záležitosti, kterých byste si měli být vědomi

 • Aktualizace prohlížeče a doplňků

  Aktualizace prohlížeče: Jednou denně Firefox při kontrole aktualizací prohlížeče zasílá Mozille následující informace: informace o verzi vašeho Firefoxu, jazykovém nastavení, operačním systému a verzi. Aktualizace můžete vypnout dle tohoto návodu. V takovém případě však můžete být vystaveni bezpečnostním rizikům.

  Seznam blokování doplňků: Firefox kontaktuje Mozillu jednou za den, aby zkontroloval informace o doplňcích za účelem kontroly škodlivých doplňků. To zahrnuje například verzi prohlížeče, OS a jeho verzi, místo, celkový počet požadavků, doba od posledního požadavku, denní dobu, IP adresu a seznam doplňků, které jste nainstalovali. Aktualizace metadat můžete kdykoliv vypnout, nicméně v takovém případě můžete být vystaveni bezpečnostním rizikům.

 • Snippets

  Výchozí domovská stránka Firefox (<about:home>) načítá krátké informace přímo pod vyhledávací lištou, o nichž se domníváme, že pro vás mohou být užitečné. Říkáme jim „snippety”. přibližně jednou denně se Firefox spojí s Mozillou a nabídne vám případné nové snippety. Mozilla může shromažďovat informace o počtu kliknutí na snippety, místě prohlížeče a používané verzi Firefox. Tyto informace uchováváme pouze po dobu 60 dní v souhrnné formě.

  Za účelem pomoci zobrazení relevantních snippets Firefox zasílá Mozille měsíčně požadavek, aby zjistila, v které zemi se nacházíte, a to za pomoci vaší IP adresy. Tuto informaci o státě místa pohybu zasíláme zpět Firefoxu, který je uchovává lokálně. Firefox poté na základě lokálně uchovávané informace o státě zvolí snippets, které se vám mají zobrazit.

  Některé snippety sponzorované společností Mozilla jsou interaktivní a umožňují vám možnost sdílení vašeho telefonního čísla nebo e-mailové adresy. Například při instalaci Firwfoxu na zařízení Android můžete zadat vaše telefonní číslo pro doručení SMS. Vaše informace obdrží a zpracuje váš prodejce e-mailového a mobilního marketingu.

 • Zpráva Firefox Health Report (FHR) je určena k tomu, aby vám nabídla přehled o stabilitě a výkonu vašeho prohlížeče a tipy podpory v případě, že narazíte na problémy, jako jsou opakované padání nebo pomalé spouštění. Mozilla shromažďuje a shrnuje vaše data s daty od ostatních uživatelů Firefox a zasílá je zpět do vašeho prohlížeče, takže můžete sledovat, jak se výkon Firefox v čase mění. Tato data zahrnují například: hardwarové zařízení, operační systém, verze Firefoxu, přídavné moduly (počet a typ), načasování událostí prohlížeče, renderování, obnovení relace, délka relace, interakce s vyhledáváním přístupových bodů a používání kódů vyhledávání partnerů Firefox, stáří profilu, počet pádů a počet stránek. FHR nezasílá Mozilla adresy URL, které navštívíte.

  Údaje zaslané prostřednictvím HSF používáme k poskytování funkce HSF uživatelům. Tato funkce zahrnuje pomoc při analýze a řešení problémů s výkonem vašeho prohlížeče. Souhrnná zjištění na základě údajů z HSF rovněž využíváme k vylepšení Firefoxu. Sdílení údajů můžete vypnout.

 • Bezpečnost

  Firefox automaticky kontroluje škodlivé nebo podvodné webové stránky, poškozené doplňky a certifikáty SSL vydané třetími osobami.

  Zabezpečené webové certifikáty: Když navštívíte zabezpečenou webovou stránku (tj. „https“), Firefox prověří webový certifikát. To může zahrnovat komunikaci s nezávislými stavovými operátory uvedenými v certifikátu. Firefox zasílá této třetí osobě informace o identifikaci certifikátu stránky. Vaše nastavení můžete změnit, nicméně pokud funkci on-line ověřování vypnete, Firefox nebude moci ověřit identitu navštívené webové stránky. Vypnutí této funkce může zvýšit riziko, že vaše soukromé informace budou zobrazeny třetími osobami. Pokud se setkáte s nedůvěryhodným spojením, můžete se rovněž rozhodnout zaslat Mozille související certifikáty.

  Ochrana proti podvodům a útokům: Přibližně dvakrát za hodinu Firefox stahuje seznamy SafeBrowsing od Googlu, aby mohl blokovat přístup ke stránkám a stahování, které jsou škodlivé nebo podvodné (Zásady ochrany osobních údajů Google jsou k dispozici na stránkách https://www.google.com/policies/privacy/). U stažených spustitelných souborů, které se neobjevují na těchto seznamech, Firefox zasílá metadata včetně URL týkající se staženého souboru službě SafeBrowsing. Prohlédněte si stránky Jak funguje zabudovaná ochrana proti podvodným a útočným stránkám, kde se dozvíte více nebo službu Safe Browsing vypněte. Pokud tyto funkce vypnete, Firefox vás nemůže varovat před potenciálně nelegálními nebo škodlivými webovými stránkami nebo stahovanými soubory.

 • Statistika používání neboli „Telemetrie” je funkce ve Firefoxu, která zasílá Mozille statistiky o používání, výkonu a odpovědích ohledně funkcí rozhraní uživatele, paměti a hardwarové konfiguraci. Součástí standardního protokolu z webu bude i informace o vaší IP adrese. Statistiky používání jsou přenášeny za použití SSL a pomáhají nám zlepšovat budoucí verze Firefoxu. Po zaslání statistik používání Mozille jsou tyto informace shromažďovány a k dispozici širokému okruhu vývojářů, včetně zaměstnanců Mozilly i přispěvatelů z řad veřejnosti. Pokud je aktivována volba Telemetrie, některé krátkodobé experimenty mohou shromažďovat informace o navštívených stránkách.

  Tato funkce je ve výchozím nastavení zapnuta ve službách Nightly, Aurora a Beta buildy Firefoxu, aby pomohla uživatelům poskytovat Mozille zpětnou vazbu. V obecné verzi Firefoxu je tato funkce ve výchozím nastavení vypnuta.

  O Telemetrii se můžete více dozvědět zde, včetně informace jak ji zapnout či vypnout.

 • Dlaždice

  Návrhy vyhledávání je funkce, která vám pomůže vyhledávat nejběžnější fráze, které hledali jiní lidé. Tyto návrhy vyhledávání jsou nabízeny našimi Výchozími vyhledávači (jako jsou Google, Yahoo atd.) a nikoliv Firefoxem. Pokud tuto funkci aktivujete a váš Výchozí vyhledávač návrhy podporuje, Firefox může odeslat pojmy, které napíšete do Řádku Awesome nebo Vyhledávacího řádku do vašeho výchozího vyhledávače, aby získal návrhy. V tomto ohledu se uplatní platné Zásahy ochrany osobních údajů vašeho výchozího vyhledávače. Podrobnější informace o Návrzích vyhledávání najdete zde stejně jako informace o tom, jak je aktivovat nebo deaktivovat.

 • Doporučení a sledování kampaně{: #thirdparty }

  Jako pomoc pro pochopení a zlepšení vašich marketingových kampaní může Firefox „Data doporučení”, jako je doména webové stránky nebo reklamní kampaně, které vám doporučují stáhnout a nainstalovat Firefox.

  U systémů Android a iOS Firefox odesílá Data doporučení našemu poskytovateli mobilní analytiky a zahrnuje i ID reklamy Google, adresu IP, časovou značku, zemi, místo, operační systém a verzi aplikace. Podrobnější informace najdete zde, včetně toho, jak zasílání této zprávy deaktivovat.

  U stolních počítačů Firefox zaznamenává a zasílá Data doporučení Mozilla v rámci zprávy Firefox Health Report. Podrobnější informace najdete zde, včetně toho, jak zrušit odběr nebo deaktivovat zasílání této zprávy deaktivovat.


 • Sync

  Firefox Sync je služba, která vám umožňuje synchronizaci vašich záložek ve Firefoxu, historie prohlížení, hesel a nastavení napříč všemi vašimi zařízeními. Pokud používáte služby Sync, můžete si přečíst zásady ochrany osobních údajů Firefox Sync.

 • Služby týkající se polohy

  Firefox má funkci, která umožňuje stránkám požádat o vaši polohu (např. aby těmto stránkám umožnila zobrazit vaši polohu na mapě). Pokud stránka požaduje vaši polohu, Firefox požádá před určením a sdílením vaší polohy o váš souhlas. Za účelem určení vaší polohy může Firefox používat různé údaje, včetně geolokačních funkcí vašeho operačního systému, sítí WiFi, vysílačů mobilních operátorů a IP adresy. Odhadnutí vaší polohy zahrnuje zaslání některých takových informací geolokační službě Google, která má své vlastní zásady ochrany osobních údajů.

 • Po pádu Firefox máte možnost zaslat Mozille hlášení o pádu. Toto hlášení obsahuje technické informace pro nás pro účely vylepšení Firefoxu, včetně toho, proč Firefox spadl, aktivní URL v době pádu a stav paměti počítače během pádu. Toto hlášení o pádu, které obdržíme, může zahrnovat osobní údaje. Části hlášení o pádu zveřejňujeme na https://crash-stats.mozilla.com/. Před zveřejněním hlášení o pádu přijímáme opatření k automatické úpravě osobních údajů. Případné informace poskytnuté vámi v poli komentářů nijak neupravujeme.

 • Chyby SSL

  V případě přerušení zabezpečeného připojení na webové stránky máte možnost zaslat společnosti Mozilla chybové hlášení. Toto hlášení zaznamenává certifikát webové stránky, jakož i diagnostické chybové kódy. Tato informace pomáhá společnosti Mozilla monitorovat efektivitu „vložených” certifikátů webových stránek a zjišťovat potenciální útoky typu phishing proti našim uživatelům.

 • Doplňky

  Firefox nabízí ve správci doplňků stránku Získání doplňků, která nabízí populární doplňky a zobrazuje přizpůsobená doporučení na základě těch doplňků, které jste již instalovali. Za účelem zobrazení přizpůsobených doporučení Firefox zasílá informace Mozille, včetně seznamu doplňků, které jste si instalovali, informace o verzi Firefoxu a vaší IP adrese. K této komunikaci dochází pouze tehdy, když je stránka Získání doplňků otevřená, a může být vypnuta dle následujících pokynů. Správce doplňků ve Firefoxu má vyhledávací pole, kam můžete zadat klíčová slova za účelem hledání, a Mozilla shromažďuje tato vyhledávání klíčových slov, jakož i informace o vaší verzi Firefoxu, poloze a operačním systému, aby vám zobrazil doporučení.

 • Automaticky otevírané oznámení

  Automaticky otevírané oznámení umožňuje stránkám zasílat oznámení a aktuální informace pro vás, pokud se zaregistrujete. Aby vám byla oznámení doručována, Firefox zasílá společnosti Mozilla informace o tom, u kterých stránek jste souhlasili s přijímáním Automaticky otevíraných oznámení. Tyto informace uchováme v anonymizované formě společně s počtem oznámení, které vám jednotlivé stránky zobrazují. Abychom vývojářům umožnili vylepšit jejich používání Automaticky otevíraných oznámení, společnost Mozilla sdílí souhrnné informace s některými vývojáři, včetně počtu návštěvníků stránek, kteří se zaregistrovali nebo zrušili svou registraci pro odběr Automaticky otevíraných oznámení. Správu Automaticky otevíraných oznámení ve Firefoxu můžete provádět podle těchto pokynů.