Mozilla

Oznámení o zásadách ochrany osobních údajů prohlížeče Firefox

Na ochraně vašich osobních údajů nám záleží. V případech, kdy Firefox zasílá informace společnosti Mozilla (tedy nám), naše zásady ochrany osobních údajů popisují, jak budeme s takovými informacemi nakládat.

Záležitosti, kterých byste si měli být vědomi

 • Aktualizace prohlížeče a doplňků

  Aktualizace prohlížeče: Jednou denně Firefox při kontrole aktualizací prohlížeče zasílá Mozille následující informace: informace o verzi vašeho Firefoxu, jazykovém nastavení, operačním systému a verzi. Aktualizace můžete vypnout dle tohoto návodu. V takovém případě však můžete být vystaveni bezpečnostním rizikům.

  Seznam blokování doplňků: Firefox kontaktuje Mozillu jednou za den, aby zkontroloval informace o doplňcích za účelem kontroly škodlivých doplňků. To zahrnuje například verzi prohlížeče, OS a jeho verzi, místo, celkový počet požadavků, doba od posledního požadavku, denní dobu, IP adresu a seznam doplňků, které jste nainstalovali. Aktualizace metadat můžete kdykoliv vypnout, nicméně v takovém případě můžete být vystaveni bezpečnostním rizikům.

 • Snippets

  Výchozí domovská stránka Firefox (<about:home>) načítá krátké informace přímo pod vyhledávací lištou, o nichž se domníváme, že pro vás mohou být užitečné. Říkáme jim „snippety”. přibližně jednou denně se Firefox spojí s Mozillou a nabídne vám případné nové snippety. Mozilla může shromažďovat informace o počtu kliknutí na snippety, místě prohlížeče a používané verzi Firefox. Tyto informace uchováváme pouze po dobu 60 dní v souhrnné formě.

  Za účelem pomoci zobrazení relevantních snippets Firefox zasílá Mozille měsíčně požadavek, aby zjistila, v které zemi se nacházíte, a to za pomoci vaší IP adresy. Tuto informaci o státě místa pohybu zasíláme zpět Firefoxu, který je uchovává lokálně. Firefox poté na základě lokálně uchovávané informace o státě zvolí snippets, které se vám mají zobrazit.

  Některé snippety sponzorované společností Mozilla jsou interaktivní a umožňují vám možnost sdílení vašeho telefonního čísla nebo e-mailové adresy. Například při instalaci Firwfoxu na zařízení Android můžete zadat vaše telefonní číslo pro doručení SMS. Vaše informace obdrží a zpracuje váš prodejce e-mailového a mobilního marketingu.

 • Zpráva Firefox Health Report (FHR) je určena k tomu, aby vám nabídla přehled o stabilitě a výkonu vašeho prohlížeče a tipy podpory v případě, že narazíte na problémy, jako jsou opakované padání nebo pomalé spouštění. Mozilla shromažďuje a shrnuje vaše data s daty od ostatních uživatelů Firefox a zasílá je zpět do vašeho prohlížeče, takže můžete sledovat, jak se výkon Firefox v čase mění. Tato data zahrnují například: hardwarové zařízení, operační systém, verze Firefoxu, doplňky (počet a typ), načasování událostí prohlížeče, renderování, obnovení relace, délka relace, interakce s přístupovými body k vyhledávání a používání kódů vyhledávání partnerů Firefox, stáří profilu, počet pádů a počet stránek. FHR nezasílá Mozille URL adresy, které navštívíte.

  Údaje zaslané prostřednictvím HSF používáme k poskytování funkce HSF uživatelům. Tato funkce zahrnuje pomoc při analýze a řešení problémů s výkonem vašeho prohlížeče. Souhrnná zjištění na základě údajů z HSF rovněž využíváme k vylepšení Firefoxu. Sdílení údajů můžete vypnout.

 • Bezpečnost

  Firefox automaticky kontroluje škodlivé nebo podvodné webové stránky, poškozené doplňky a certifikáty SSL vydané třetími osobami.

  Zabezpečené webové certifikáty: Když navštívíte zabezpečenou webovou stránku (tj. „https“), Firefox prověří webový certifikát. To může zahrnovat komunikaci s nezávislými stavovými operátory uvedenými v certifikátu. Firefox zasílá této třetí osobě informace o identifikaci certifikátu stránky. Vaše nastavení můžete změnit, nicméně pokud funkci on-line ověřování vypnete, Firefox nebude moci ověřit identitu navštívené webové stránky. Vypnutí této funkce může zvýšit riziko, že vaše soukromé informace budou zobrazeny třetími osobami. Pokud se setkáte s nedůvěryhodným spojením, můžete se rovněž rozhodnout zaslat Mozille související certifikáty.

  Ochrana proti podvodům a útokům: Přibližně dvakrát za hodinu Firefox stahuje seznamy SafeBrowsing od Googlu, aby mohl blokovat přístup ke stránkám a stahování, které jsou škodlivé nebo podvodné (Zásady ochrany osobních údajů Google jsou k dispozici na stránkách https://www.google.com/policies/privacy/). U stažených spustitelných souborů, které se neobjevují na těchto seznamech, Firefox zasílá metadata včetně URL týkající se staženého souboru službě SafeBrowsing. Prohlédněte si stránky Jak funguje zabudovaná ochrana proti podvodným a útočným stránkám, kde se dozvíte více nebo službu Safe Browsing vypněte. Pokud tyto funkce vypnete, Firefox vás nemůže varovat před potenciálně nelegálními nebo škodlivými webovými stránkami nebo stahovanými soubory.

 • Statistika používání neboli „Telemetrie” je funkce ve Firefoxu, která zasílá Mozille statistiky o používání, výkonu a odpovědích ohledně funkcí rozhraní uživatele, paměti a hardwarové konfiguraci. Součástí standardního protokolu z webu bude i informace o vaší IP adrese. Statistiky používání jsou přenášeny za použití SSL a pomáhají nám zlepšovat budoucí verze Firefoxu. Po zaslání statistik používání Mozille jsou tyto informace shromažďovány a k dispozici širokému okruhu vývojářů, včetně zaměstnanců Mozilly i přispěvatelů z řad veřejnosti. Pokud je aktivována volba Telemetrie, některé krátkodobé experimenty mohou shromažďovat informace o navštívených stránkách.

  Tato funkce je dle výchozího nastaven zapnutá ve verzích Nightly a Beta/Developer Edition aplikace Firefox, aby uživatelům pomohla poskytovat zpětnou vazbu společnosti Mozilla. V obecné verzi vydání aplikace Firefox je tato funkce dle výchozího nastavení vypnutá.

  O Telemetrii se můžete více dozvědět zde, včetně informace jak ji zapnout či vypnout.

 • Dlaždice

  Návrhy vyhledávání je funkce, která vám pomůže vyhledávat nejběžnější fráze, které hledali jiní lidé. Tyto návrhy vyhledávání jsou nabízeny našimi Výchozími vyhledávači (jako jsou Google, Yahoo atd.) a nikoliv Firefoxem. Pokud tuto funkci aktivujete a váš Výchozí vyhledávač návrhy podporuje, Firefox může odeslat pojmy, které napíšete do Řádku Awesome nebo Vyhledávacího řádku do vašeho výchozího vyhledávače, aby získal návrhy. V tomto ohledu se uplatní platné Zásahy ochrany osobních údajů vašeho výchozího vyhledávače. Podrobnější informace o Návrzích vyhledávání najdete zde stejně jako informace o tom, jak je aktivovat nebo deaktivovat.

 • Sledování odkazů a kampaní{: #thirdparty }

  Abyste nám pomohli pochopit a zlepšit naše marketingové kampaně, aplikace Firefox zasílá dle výchozího nastavení některé informace. Patří k nim „Data o odkazech” jako je webová stránka nebo reklamní kampaň, která vás odkázala na stažení a instalaci aplikace Firefox, stejně jako „Údaje o interakci” o tom, které funkce aplikace Firefox používáte.

  Data o odkazech U systémů Android a iOS Firefox odesílá Data o odkazech našemu poskytovateli mobilní analytiky a zahrnuje i ID reklamy Google, IP adresu, časovou značku, zemi, místo, operační systém a verzi aplikace. Podrobnější informace najdete zde, včetně toho, jak zasílání této zprávy deaktivovat.

  U stolních počítačů Firefox zaznamenává a zasílá Data o odkazech Mozille v rámci zprávy Firefox Health Report. Podrobnější informace najdete zde, včetně toho, jak zrušit odběr nebo zasílání této zprávy deaktivovat.

  Údaje o interakci V systému iOS aplikace Firefox odesílá Údaje o interakci společnosti Leanplum, našemu dodavateli mobilního marketingu, který má své vlastní zásady ochrany osobních údajů. Tyto údaje nám pomáhají testovat různé funkce a zkušenosti, stejně jako zasílat přizpůsobené zprávy a doporučení ke zlepšení vašich zkušeností s aplikací Firefox. Podrobnější informace o shromažďování těchto dat najdete zde, stejně jako pokyny, jak lze tuto funkci deaktivovat.


 • Sync

  Firefox Sync je služba, která vám umožňuje synchronizaci vašich záložek ve Firefoxu, historie prohlížení, hesel a nastavení napříč všemi vašimi zařízeními. Pokud používáte služby Sync, můžete si přečíst zásady ochrany osobních údajů Firefox Sync.

 • Služby týkající se polohy

  Firefox má funkci, která umožňuje stránkám požádat o vaši polohu (např. aby těmto stránkám umožnila zobrazit vaši polohu na mapě). Pokud stránka požaduje vaši polohu, Firefox požádá před určením a sdílením vaší polohy o váš souhlas. Za účelem určení vaší polohy může Firefox používat různé údaje, včetně geolokačních funkcí vašeho operačního systému, sítí WiFi, vysílačů mobilních operátorů a IP adresy. Odhadnutí vaší polohy zahrnuje zaslání některých takových informací geolokační službě Google, která má své vlastní zásady ochrany osobních údajů.

 • Po pádu Firefox máte možnost zaslat Mozille hlášení o pádu. Toto hlášení obsahuje technické informace pro nás pro účely vylepšení Firefoxu, včetně toho, proč Firefox spadl, aktivní URL v době pádu a stav paměti počítače během pádu. Toto hlášení o pádu, které obdržíme, může zahrnovat osobní údaje. Části hlášení o pádu zveřejňujeme na https://crash-stats.mozilla.com/. Před zveřejněním hlášení o pádu přijímáme opatření k automatické úpravě osobních údajů. Případné informace poskytnuté vámi v poli komentářů nijak neupravujeme.

 • Chyby SSL

  V případě přerušení zabezpečeného připojení na webové stránky máte možnost zaslat společnosti Mozilla chybové hlášení. Toto hlášení zaznamenává certifikát webové stránky, jakož i diagnostické chybové kódy. Tato informace pomáhá společnosti Mozilla monitorovat efektivitu „vložených” certifikátů webových stránek a zjišťovat potenciální útoky typu phishing proti našim uživatelům.

 • Doplňky

  Firefox nabízí ve správci doplňků stránku Získání doplňků, která nabízí populární doplňky a zobrazuje přizpůsobená doporučení na základě těch doplňků, které jste již instalovali. Za účelem zobrazení přizpůsobených doporučení Firefox zasílá informace Mozille, včetně seznamu doplňků, které jste si instalovali, informace o verzi Firefoxu a vaší IP adrese. K této komunikaci dochází pouze tehdy, když je stránka Získání doplňků otevřená, a může být vypnuta dle následujících pokynů. Správce doplňků ve Firefoxu má vyhledávací pole, kam můžete zadat klíčová slova za účelem hledání, a Mozilla shromažďuje tato vyhledávání klíčových slov, jakož i informace o vaší verzi Firefoxu, poloze a operačním systému, aby vám zobrazil doporučení.

 • Automaticky otevírané oznámení

  Automaticky otevírané oznámení umožňuje stránkám zasílat oznámení a aktuální informace pro vás, pokud se zaregistrujete. Aby vám byla oznámení doručována, Firefox zasílá společnosti Mozilla informace o tom, u kterých stránek jste souhlasili s přijímáním Automaticky otevíraných oznámení. Tyto informace uchováme v anonymizované formě společně s počtem oznámení, které vám jednotlivé stránky zobrazují. Abychom vývojářům umožnili vylepšit jejich používání Automaticky otevíraných oznámení, společnost Mozilla sdílí souhrnné informace s některými vývojáři, včetně počtu návštěvníků stránek, kteří se zaregistrovali nebo zrušili svou registraci pro odběr Automaticky otevíraných oznámení. Správu Automaticky otevíraných oznámení ve Firefoxu můžete provádět podle těchto pokynů.

 • Snímky obrazovky aplikace Firefox

  Nahrávání snímků obrazovky Snímky obrazovky, které se rozhodnete nahrát, se odesílají společnosti Mozilla a jsou ukládány po uvedenou omezenou dobu, kterou můžete změnit. Můžete využívat přístup k vašim nahraným snímkům obrazovky, pokud je to rozumně nezbytné pro poskytování služby. Nahrané snímky obrazovky můžete kdykoliv odstranit.

  Údaje o interakci Získáváme údaje, jako jsou návštěvy webových stránek Firefox Screenshots, jak často přistupujete ke snímkům obrazovky, které nahráváte a jak je sdílíte s ostatními, stejně jako vaše používání tlačítek, dlaždic a pohyby myší související s pořízením snímku obrazovky.
  Pro návštěvy webových stránek Firefox Screenshots naše zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách popisují typy dat, které shromažďujeme.

  Technická data Získáváme taková data jako je průměrná velikost a počet vámi nahraných snímků obrazovky, vaše verze prohlížeče Firefox, operační systém zařízení a chyby. Adresa IP využitá pro přístup na webové stránky Firefox Screenshots je dočasně shromažďuje v rámci standardního protokolu serveru.

  Přečtěte si úplné znění dokumentace zde nebo odstraňte své snímky obrazovky zde.