Doplněný manifest Mozilly

Závazek pro zdravý internet

Otevřený a svobodný internet je nejsilnějším prostředkem pro komunikaci a spolupráci, jaký jsme kdy měli. Ztělesňuje naše největší naděje v lidský pokrok a otevírá příležitosti pro učení, budování sdílené představy o smyslu lidskosti, i řešení naléhavých problémů, kterým čelí lidé po celém světě.

Během posledního desetiletí jsme mohli vidět důkazy, jak je internet důležitý. Viděli jsme ale i sílu internetu použitého pro rozdělení společnosti, podněcování násilí, šíření nenávisti a záměrnou manipulaci s fakty a skutečností. Zjistili jsme, že musíme s internetem pracovat, aby obsahoval více skutečné lidskosti.

  1. Jsme zavázáni internetu jako místu, které spojuje lidi na Zemi, kde naše demografické předpoklady neomezuje možnost našeho přístupu k internetu a k našim příležitostem.
  2. Jsme zavázáni internetu, který podporuje civilizovaný projev, lidskou důstojnost a možnost vyjádřit se.
  3. Jsme zavázáni internetu, který povznáší kritické myšlení, konstruktivní argumentaci, sdílení vědomostí a ověřitelnost faktů.
  4. Jsme zavázáni internetu, který prohlubuje spolupráci mezi rozličnými komunitami a okruhy lidí, kteří mají společný a prospěšný cíl.

Našich 10 principů

Princip 1 Internet je nedílnou součástí moderního života – klíčovým prvkem vzdělávání, komunikace, spolupráce, obchodu, zábavy a společnosti jako takové.

Zjistěte více

Princip 2 Internet je globální veřejný zdroj, který musí zůstat otevřený a přístupný.

Zjistěte více

Princip 3 Internet musí obohacovat životy jednotlivců.

Zjistěte více

Princip 4 Bezpečnost každého na internetu je stěžejní a nemůže být brána na lehkou váhu.

Zjistěte více

Princip 5 Každý musí mít možnost utvářet internet a získávat s ním vlastní zkušenosti.

Zjistěte více

Princip 6 Efektivita internetu jako veřejného zdroje záleží na schopnosti součinnosti (protokoly, formáty dat, obsah), inovacích a decentralizované celosvětové spolupráci.

Zjistěte více

Princip 7 Svobodný a otevřený software podporuje rozvoj internetu jako veřejného zdroje.

Zjistěte více

Princip 8 Transparentní procesy založené na komunitách prospívají ke spolupráci, zodpovědnosti a k důvěře.

Zjistěte více

Princip 9 Komerční zásahy do rozvoje internetu přináší mnohé výhody; komerční cíle a veřejné zájmy musí být vyrovnané.

Zjistěte více

Princip 10 Posilování aspektů veřejné prospěšnosti internetu je důležitý cíl, náročný na čas, pozornost a zodpovědnost.

Zjistěte více