Stáhnout Firefox

Firefox již není podporován na Windows 8.1 a nižších.

Pokud chcete používat Firefox, stáhněte si Firefox ESR (vydání s rozšířenou podporou).

Firefox již není podporován na macOS 10.14 a nižších.

Pokud chcete používat Firefox, stáhněte si Firefox ESR (vydání s rozšířenou podporou).

Firefox a soukromí

Doplněný manifest Mozilly

Závazek pro zdravý internet

Otevřený a svobodný internet je nejsilnějším prostředkem pro komunikaci a spolupráci, jaký jsme kdy měli. Ztělesňuje naše největší naděje v lidský pokrok a otevírá příležitosti pro učení, budování sdílené představy o smyslu lidskosti, i řešení naléhavých problémů, kterým čelí lidé po celém světě.

Během posledního desetiletí jsme mohli vidět důkazy, jak je internet důležitý. Viděli jsme ale i sílu internetu použitého pro rozdělení společnosti, podněcování násilí, šíření nenávisti a záměrnou manipulaci s fakty a skutečností. Zjistili jsme, že musíme s internetem pracovat, aby obsahoval více skutečné lidskosti.

 1. Jsme zavázáni internetu jako místu, které spojuje lidi na Zemi, kde naše demografické předpoklady neomezují možnost našeho přístupu k internetu a k našim příležitostem.
 2. Jsme zavázáni internetu, který podporuje civilizovaný projev, lidskou důstojnost a možnost vyjádřit se.
 3. Jsme zavázáni internetu, který povznáší kritické myšlení, konstruktivní argumentaci, sdílení vědomostí a ověřitelnost faktů.
 4. Jsme zavázáni internetu, který prohlubuje spolupráci mezi rozličnými komunitami a okruhy lidí, kteří mají společný a prospěšný cíl.

Našich 10 principů

 1. Princip 1

  Internet je nedílnou součástí moderního života – klíčovým prvkem vzdělávání, komunikace, spolupráce, obchodu, zábavy a společnosti jako takové.

 2. Princip 2

  Internet je globální veřejný zdroj, který musí zůstat otevřený a přístupný.

 3. Princip 3

  Internet musí obohacovat životy jednotlivců.

 4. Princip 4

  Bezpečnost každého na internetu je stěžejní a nemůže být brána na lehkou váhu.

 5. Princip 5

  Každý musí mít možnost utvářet internet a získávat s ním vlastní zkušenosti.

 6. Princip 6

  Efektivita internetu jako veřejného zdroje záleží na schopnosti součinnosti (protokoly, formáty dat, obsah), inovacích a decentralizované celosvětové spolupráci.

 7. Princip 7

  Svobodný a otevřený software podporuje rozvoj internetu jako veřejného zdroje.

 8. Princip 8

  Transparentní procesy založené na komunitách prospívají ke spolupráci, zodpovědnosti a k důvěře.

 9. Princip 9

  Komerční zásahy do rozvoje internetu přináší mnohé výhody; komerční cíle a veřejné zájmy musí být vyrovnané.

 10. Princip 10

  Posilování aspektů veřejné prospěšnosti internetu je důležitý cíl, náročný na čas, pozornost a zodpovědnost.