Stáhnout Firefox

Firefox již není podporován na Windows 8.1 a nižších.

Pokud chcete používat Firefox, stáhněte si Firefox ESR (vydání s rozšířenou podporou).

Firefox již není podporován na macOS 10.14 a nižších.

Pokud chcete používat Firefox, stáhněte si Firefox ESR (vydání s rozšířenou podporou).

Firefox a soukromí

Manifest Mozilly

Úvod

Internet se stává důležitou součástí našich životů.

Mozilla je celosvětová komunita lidí, kteří věří, že otevřenost, inovace a příležitosti jsou klíčem k zlepšujícímu se prostředí internetu. Pracujeme společně od roku 1998, abychom zajistili, že se internet vyvíjí cestou, která vyhovuje všem. Jsme známí vytvořením webového prohlížeče Mozilla Firefox.

Mozilla využívá metody založené na lidech k vytvoření celosvětového software s otevřeným zdrojovým kódem a snaží se vytvořit nové prvky spolupráce. Sdružujeme komunity lidí, kteří se snaží vylepšit internet po každé stránce a pro všechny.

Jako výsledek těchto snah jsme vytvořili seznam principů, o kterých si myslíme, že se stávají zásadními pro užívání internetu, aby se dále vyvíjel cestou veřejného prospěchu a zlepšoval komerční aspekty života. Tyto principy jsou uvedeny níže.

Cíle Manifestu jsou následující:

 1. komunikovat vize internetu, které by podle přispěvatelů Mozilly měla Mozilla Foundation plnit;
 2. hovořit s lidmi bez ohledu na jejich technické znalosti a dovednosti;
 3. činit přispěvatele Mozilly pyšnými na to, co děláme, a motivovat je k další součinnosti; a
 4. vytvořit strukturu pro ostatní lidi, aby šířili naši vizi internetu.

Tyto principy nezačnou fungovat samy od sebe. Lidé potřebují mít otevřený internet a být jeho součástí – jednotlivci, kolektivy, lidé ve vedoucím postavení. Mozilla Foundation se snaží šířit principy ustavené v Manifestu Mozilly. Zveme ostatní, aby se k nám přidali a udělali z internetu lepší místo pro všechny.

Principy

 1. Internet je nedílnou součástí moderního života – klíčovým prvkem vzdělávání, komunikace, spolupráce, obchodu, zábavy a společnosti jako takové.
 2. Internet je globální veřejný zdroj, který musí zůstat otevřený a přístupný.
 3. Internet musí obohacovat životy jednotlivců.
 4. Bezpečnost každého na internetu je stěžejní a nemůže být brána na lehkou váhu.
 5. Každý musí mít možnost utvářet internet a získávat s ním vlastní zkušenosti.
 6. Efektivita internetu jako veřejného zdroje záleží na schopnosti součinnosti (protokoly, formáty dat, obsah), inovacích a decentralizované celosvětové spolupráci.
 7. Svobodný a otevřený software podporuje rozvoj internetu jako veřejného zdroje.
 8. Transparentní procesy založené na komunitách prospívají ke spolupráci, zodpovědnosti a k důvěře.
 9. Komerční zásahy do rozvoje internetu přináší mnohé výhody; komerční cíle a veřejné zájmy musí být vyrovnané.
 10. Posilování aspektů veřejné prospěšnosti internetu je důležitý cíl, náročný na čas, pozornost a zodpovědnost.

Prosazování manifestu Mozilly

Existuje mnoho rozličných způsobů šíření Manifestu Mozilly. Vítáme veškeré aktivity a očekáváme stejnou kreativitu, jakou přispěvatelé ukázali v ostatních částech projektu. Pro jednotlivce, kteří nejsou úzce spojeni s projektem Mozilla, existuje základní a velmi efektivní cesta k podpoře Manifestu – užívání Mozilly Firefox a dalších produktů, které ctí principy Manifestu.

Závazky Mozilly Foundation

Mozilla Foundation se zavazuje podporovat Manifest Mozilly a jeho aktivity. Konkrétně budeme:

 • budovat a podporovat open-source technologie a komunity podporující principy Manifestu;
 • budovat a šířit produkty podporující principy Manifestu;
 • užívat aktiva Mozilly (duševní vlastnictví jako copyright, obchodní značku, zázemí, fondy a dobré jméno) k udržení internetu pro každého;
 • podporovat modely vytváření ekonomické hodnoty ku veřejnému prospěchu; a
 • podporovat principy Manifestu Mozilly ve veřejných rozpravách a napříč internetovým odvětvím.

Některé aktivity Nadace – aktuálně vývoj, šíření a podpora produktů – jsou řízené především Mozillou Corporation, která je zcela ve vlastnictví Mozilly Foundation.

Pozvánka

Mozilla Foundation zve všechny, kteří podporují principy Manifestu Mozilly, aby se připojili a hledali společně s námi nové způsoby, jak naši vizi přeměnit na realitu.