Taqasaj Firefox

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox Ichinan Rutzijol

Ichinan taq Rutzij Mozilla FAQ

Yeqato' ri Winäq Chuwa Ronojel ri Niqach'äk.

Rik'in jub'a' k'ayew nub'än chi kiwa ri winäq niketamaj achike nikoyob'ej chi rij jun kema' o samaj nikokisaj. Yalan k'ax ri na'ob'äl nutzüq qak'aslema, man k'o ta kiramaj ri winäq richin nikich'öb' ri taq rub'anikil. Ri ri' qitzij chuwäch ri Firefox, akuchi' niqïl chi ri winaqi' k'o jalajöj kinojib'al pa ruwi' ri nik'ulwachitäj chi rij ri rokik'amaya'l.

Pa Mozilla, niqakamelaj chuqa' niqachajij ri awetamab'al:

  • Röj yeqojqaj jutanaj Ruk'u'x Rutzij Kichinaxik Tzij ri nikib'ït toq yojel rik'in ri ichinanem pa Firefox, achi'el pan oyonib'äl chuqa' pan kematz'ib'.
  • Xa xe yeqamöl taq etamab'äl, ri yek'atzin chi qe richin yequtzilaj ri taq tikomal.
  • Niqaya' pa kiq'a' ri winaqi' ri ruchajixik retamab'al pa k'amab'ey.
  • Kojqan ri ruk'u'x tzij “majun mayoj”, ri nuq'ajuj chi yalan yojsamäj richin niqajikib'a' chi ri kina'ojib'al rokisanela' Firefox jub'a' tiwachin rik'in ri qitzij.

Re taq k'utunïk chuqa' tzolin taq tzij yatkito' richin nino' pan awi' achike yatikïr nawoyob'ej chi kij ri Mozilla chuqa' Firefox:

Ninwokisaj Firefox b'ama pa ronojel ri ninb'än pan Ajk'amaya'l. Pa Mozilla k'o chi ketaman k'ïy chuwij rïn, ¿La ke ri'?

Firefox, ri okik'amaya'l nisamäj pan awoyonib'al o pan akematz'ib', ja atzub'al ri' pan K'amaya'l. Ri awokik'amaya'l xtusamajij k'ïy etamab'äl chi kij ri taq ruxaq ye'atz'ët, xa xe chi ri etamab'äl ri' nikanaj kan pan awokisab'al. Mozilla, ri nimamoloj nub'än Firefox, man nuyäk ta (xa xe we nak'utuj chi qe).

¿La qitzij chi man nayäk ta ri runatab'al wokik'amaya'l?

Mozilla doesn’t know as much as you’d expect about how people browse the web. As a browser maker, that’s actually a big challenge for us. That is why we’ve built opt-in tools, which allow interested users to give us insight into their web browsing. If you sync your browsing history across Firefox installations, we don’t know what that history is — because it’s encrypted by your device.

Achi'el ronojel ajk'ayloq'oj rumolj ajk'amaya'l nikik'ayij chuqa' nikilöq' ri taq nutzij. Rik'in jub'a' chuqa' rat nak'ulwachij ri'.

Ri Mozilla man yeruk'ayij ta ri atzij ni xa ta yerulöq'.

Tawoyob'ej, ¿Achike rub'eyal numöl rupwaq?

Man xab'achike ta chi moloj ri Mozilla. Xtz'uk achi'el jun runimasamaj tinamital richin rutinamital jaqäl b'itz'ib' pa 1998, Mozilla jun moloj b'inisan ruma jun taqel taqanem, ri nusamajij jun raxinäq K'amaya'l. Ri rupwaq Mozilla Corporation petenäq chi kij ri taq kochinïk ch'akon pa tunuj samaj kik'in kanob'äl yerokisan ri Firefox chuqa' kijunamil talunem chijun ruwach'ulew. Yatikïr nawetamaj pa ruwi' rub'eyal niqak'ül pwäq pa ri rutzijol ajpwaq chijun juna'.

Ütz, ri taq k'utunïk ri' man e k'ayew ta. ¿Achikie taq tzij yerumöl?

Mozilla yerumöl jujun taq tzij pa Firefox, ja ri yojkito' richin niqetamaj achike rub'eyal nikokisaj ri qokik'amaya'l ri okisanela'. Ri taq tzij nikixïm ki' rik'in jun kamulunel k'utub'äl, man rik'in ta ri ab'i' o rochochib'al ataqoya'l. Yatikïr nawïl ch'aqa' chik we nasik'ij ri ichinan qatzijol chuqa' ri tz'aqät wujinem pa ruwi' kimolik taq tzij.

Ronojel wujil konojel winaqi' yetz'eto richin, richin chi ri okisanela' yetikïr nikotojtob'ej we qitzij ri niqab'ij ronojel q'ij, ruma ri' ütz nikitzijoj chi qe rub'eyal niqutzilaj qi' chuqa' tiketamaj chi majun niqewaj.

¡Man ninq'ax ta pa nuwi' la wujinem la'! ¿La k'o chik jun rub'eyal tz'ib'an?

Toq nelesäx jun k'ak'ak' ruwäch Firefox, ka'i' ruwäch tzij yeqamöl.

Ri nab'ey ja ri qab'ina'am "samajel taq tzij." Etamab'äl chi rij ri okik'amaya'l, achi'el ri samajel q'inoj chuqa' etamab'äl chi rij sachoj chuqa' chupuj.

Ri ruka'n ja ri qab'ina'am "b'eyal tzij." Ja ri etamab'äl chi rij rub'eyal kik'amon ki' ri okisanela' rik'in ri Firefox, achi'el janipe' taq ruwi' e jaqäl, ri rajowab'al okisanel o jarupe' mul ye'okisäx jujun taq samaj, achi'el ri chapoj ruwäch o ri taq k'wayöl. Achi'el, niqamöl tzij chi rij ri Chi rij pitz'b'äl, ri ch'ab' k'o pan ajsik ajkiq'a' rutz'ik okik'amaya'l, ri nuya' q'ij chawe richin yatzolin pa ri ruxaq chupam, po man niqetamaj ta achike ruxaq k'amaya'l yekitzu' ri okisanela'.

¿La k'o k'ïy taq tzij yemol pa ri nab'ey taq ruwäch Firefox?

Ke b'a ri'. Kitz'aqat ri taq tzij xechol qa, k'o wi chi yeqak'ül ri taq kitzijol sachoj chuqa' chupuj pa ri nab'ey taq ruwäch Firefox.

Chuqa' yojtikïr yeqamöl kitz'aqat taq tzij pa ri nab'ey ruwäch richin jun chi ke ri qatijonik. Achi'el, pa jujun taq tijonïk najowäx ri nib'ix “rutzij rusamaj ajk'amaya'l chi re, ri nutz'aqatisaj URLs chuqa' ch'aqa' chik etamab'äl chi kij jujun taq ajk'amaya'l ruxaq. Re re' yojruto' richin yeqatzolij tzij chi kij jujun taq k'utunïk richin nutziläx ri Firefox, achi'el, achike rub'eyal ninuk' ütz ajk'amaya'l ruxaq, ri k'o kiwinaq pa jikïl taq k'ojlib'äl.

Ri nab'ey ruwäch Firefox richin Mozilla e runuk'uche'el k'iyirisanem, ri jutaqil yek'ex kik'in tojtob'el taq samaj. Yeqamöl k'ïy taq tzij pa ri nab'ey ruwäch chuwäch ri niqab'än chi rij ri relesaxik richin nino' pan qawi' achike rub'eyal yesamäj ri tojtob'el taq samaj ri'. Yatikïr nachüp kimolik re taq tzij re' pa taq ajowab'äl.

¿Po achike ruma toq namöl ronojel ri tzij ri'?

We man qetaman ta rub'eyal nisamäj ri okik'amaya'l o achike taq samaj yekokisaj ri okisanela', man yojtikïr ta niqutzilaj ni xa ta niqasüj utziläj taq tikomal. Xqatz'aqatisaj taq samajib'äl richin yemol taq tzij richin na'owinäq taq nojib'al yeqasamajij chi kij ri taq qatikomal; ja ri' chi junelïk niqakamelaj ri kichinanem okisanela'.

Toq ke ri', man ütz ta nintz'ët ri kimolik tzij. ¿La yitikïr ninchüp?

Ja'. Tik'oje' ronoej pa ruqa' ri okisanel ja ri jun ruk'u'x qatzij richin richinanem tzij. Niqasamajij pa Firefox pa richinaxik runuk'ulem ruxaq, ri nisamäj achi'el ruk'u'x ri nukanoj chi ronojel tik'oje' pa ruq'a' rik'in ri richinaxik pa Firefox. Yatikïr nachüp ri kimolik tzij chila'.

¿Achike pa ruwi' rutzij rub'i' nutaqoya'l?

Niqarayib'ej ri kich'utinirisaxik taq tzij chuqa' man yeqak'utuj ta taq wachinäq ri man yek'atzin ta chi qe.

Man k'atzinel ta jun rub'i' ataqoya'l richin nawokisaj Firefox. Nik'atzin Rub'i' Ataqoya'l richin ye'axïm tzij pa taq okisab'äl, xa xe jun rochochib'al ataqoya'l niqak'utuj. Man niqajo' ta niqetamaj ab'i', awochochib'al, q'ij xataläx o rajilab'al awoyonib'al.

Nikokisax kematz'ib'il eltzijol achi'el ruch'akulal ri ruk'ayb'alil. ¿La niloq' kitzij winaqi' richin nisamajij ütz ri eltzijol pa k'amab'ey?

Manäq, man yeqalöq' ta taq kitzij okisanela' richin niqajäch ri eltzijol.

Niqak'utuj chi ke ri ajtaluy qawinaq chi xa xe tikokisaj ri taq tzij richin nab'ey peraj, ke ri ajk'amaya'l ruxaq chuqa' ri nuk'unela' ketaman chi kij ri okisanela', achi'el ri okik'amaya'l nrokisaj o ri okisab'äl at k'o wi.

Ütz, achi'el chi achajin pa ruwi' re ichinanem re'.

Ja', ke ri'.

Tawila' ch'aqa' chik chi rij rub'eyal nuchajij ri k'amaya'l ri Mozilla.