Tajikib'a' chi atchajin toq yatok pa k'amab'ey

Matyox ruma nawokisaj ri k'ak'a' ruwäch Firefox. Toq nacha' ri Firefox yato'on chi ütz nub'än chawäch ri ajk'amaya'l chuqa' chi qe qonojel. Wakami taya' ri nab'ey xak richin nachajij awi'.