Taqasaj Firefox

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox Ichinan Rutzijol

El q'atoy eltzijol – jun ewan samajib'äl yeruq'ät itzel taq eltzijol.

¿La man nawïl ta achike nab'än kik'in ri eltzijol? ramaj chik richin ye'aq'ät.

Jun winäq yerutz'ët jun 4,000 eltzijol q'ij q'ij. We nana'ojij chi yalan k'ïy, xtiqa chawäch ri q'atöy taq eltzijol.

Jun q'atöy eltzijol, jun kema' nokisäx richin niq'at kitzijik ri eltzijol, ka'i' rub'eyal nisamäj. Ri nab'ey, nuq'ät akuchi' nitikïr pe ri ruk'u'x eltzijol, richin man niq'alajin ta pe pa ri ruxaq. Ri jun chik yerelesaj ri taq peraj k'o eltzijol chi kipam.

Re eltzijol re' rik'in jub'a' e silowäch yetararyax, yatrojqaj pa k'ïy ruxaq, ojqanela', taq kikuki aj rox winäq, chuqa' juley chik. Richin nawokisaj jun q'atöy, yatikïr ye'akanoj taq tz'aqat e k'o richin ri awokik'amaya'l. Firefox, achi'el ri ke'anik'oj re kitz'aqat taq q'atöy re'. Tapitz'a' pa re rucholajem re' (o tacha' jun chik ri ütz chi re ri awokik'amaya'l) achike na ri awajowaxik.

Tawila' ri ütz kiq'atb'al eltzijol

K'o ri AdBlocker Ultimate ri yerelesaj el konojel ri taq eltzijol, po jujun chi ke ri taq atalutzij chuqa' ch'uti talutzij e k'o ruma ri eltzijol. We k'ïy winaqi' yekiq'ät ri taq eltzijol k'o chupam, rik'in jub'a' nikitz'apij.

ri elenel taq eltzijol yalan e itzel. Keq'at rik'in Popup Blocker richin majub'ey xke'atz'ët chik kiwa.

Jun jeb'ël q'atöy eltzijol ja ri AdBlock, ütz richin Chrome, Safari chuqa' Firefox. Tawokisaj richin nawelesaj eltzijol pa Facebook, YouTube chuqa' Hulu.

Tatz'uku jun k'ojlib'äl akuchi' majun ojaqanela' k'o rik'in ri Ruq'atik Rupam

Pa Firefox yatikïr nawokisaj Ichinanem o Ruq'atik Rupam richin nachajij awi' chi kiwäch ri ojqanela' yekitäq chawe ri taq eltzijol.

Tacha' ri runimilem achajinik

To start, click the shield to the left of the address bar on any webpage and select “Protection Settings.” This will open the Firefox Settings Privacy & Security panel in a new tab. You should see a blue pop-up with different selections.

Eqal tab'ana' rik'in ri pa Rub'eyal b'anikil

We majun nub'än chawe ri eltzijol chuqa' man naya' ta rejqalem achi'el ojqanela' chuqa' taq kikuki aj rox winäq nikiya' retal ri rub'i' awäch, xtik'atzin chawe ri Pa Rub'eyal cha'oj. Richin man yatkojqaj ta chik, pa ri pa Rub'eyal rub'anikil tawokisaj jun rutzuwäch Ichinan Okik'amaya'l.

Jikïl kak'oje' rik'in ri Jikïl rub'anikil

Wi ri eltzijol nutz'ila' ri aq'ij, rik'in ri Jikïl rub'anikil yatrutzilaj. Re rub'anikil re' yeruq'ät ri ojqanela' chuqa' ri taq kikuki aj rox winäq, ri etaman kiwäch pa ronojel rutzuwäch Firefox.

Ja rat kab'ano rik'in ri Ichinan rub'anikil

Ri Ichinan rub'anikil yeruya' chawäch ronojel ri taq karta chuwa ri ch'atal. Chi ri' natz'ët achike naq'ät, achi'el ojqanela', taq kuki chuqa' ch'aqa' chik. We naya' q'ij chi jun ruxaq nrokisaj kuki, at k'o chik pan Ichinan rub'anikil.

Takuchu' ri retal ruwi' aq'a', ke'aq'ata' ri ojqanela'

Tapitz'a' pa ri Ojqanela' kajtz'ik, ri xke'aq'ät pa ka'i' rub'anikil. Jun ye'aq'ät toq nawokisaj ri ichinan okik'amaya'l. Jun chik toq nib'an pa ronojel tzuwäch. Tawetamaj chi we nacha' chi jantape' xke'aq'ät, rik'in jub'a' jujun taq ruxaq man pa rub'eyal ta yesamäj.

Ke'ab'a' ri taq kuki

Ri taq ruxaq ye'atz'ët yekitäq Taq Kuki chawe. Re taq yakb'äl e k'o pa ri awokik'amaya'l chuqa' nikinik'oj achike nab'än pa jujun ruxaq. Toq jun ajsik'ach'ich' nujotob'a' kajil chawäch ruma chijun q'ij xatz'ët kajil kiwujil, ri ri' rusamaj jun kuki.

Ri Firefox nuya' q'ij chawe richin ye'aq'ät ronojel ri taq kikuki aj rox winäq o xa xe ri yekijikib'a' ri ojqanela'. Tanataj chi toq ye'aq'ät ri taq kuki, xtub'än chi rik'in jub'a' jujun taq ruxaq man xkesamäj ta.

Titaq jun etal richin Mani Kinojqäx

We man nawajo' ta chi ri nab'än pa k'amab'ey tokisäx richin eltzijol, yatikïr natäq chi ke ri ruxaq “Matyox po mani matyox” rik'in ri cha'oj Mani Ojqanem rucha'oj Firefox. Man tojel ta ri to'ïk, po ri jujun taq ruxaq ajk'amaya'l ri yeto'on man xkatkojqaj ta.

Wakami yalan anin kuma ri q'atöy taq eltzijol

K'o re', jun q'atöy eltzijol yatruto' richin anin yatok pa k'amaya'l. Toq nisamajïx jun eltzijol rik'in jub'a' eqal nub'än chi re ri ruxaq. Man xa xe ta ri', chuqa' k'o chi ye'atz'apila' ri taq eltzijol yetuk'ulun pe, toq ke ri' kan eqal xtawïl ri tajin nakanoj.

If you want to learn more about ad blocking, there are hundreds of ad blocker extensions available for Firefox and other browsers. If you want to try out the ad blockers Firefox uses, click here to download a browser that puts privacy first.