Taqasaj Firefox

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox Ichinan Rutzijol

Ichinanem, anin, chuqa' jikomal.

Rub'eyal richin nacha' ri ütz okik'amaya'l.

Ri aq'inoj rik'in jub'a' man nuq'i' ta ri taq rajowaxik Firefox, chuqa' ütz nitikirisäx nitojtob'ëx jun chi ke re taq ruwäch re':

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox Ichinan Rutzijol

Ri k'amaya'l wakami yalan rejqalem achi'el ri q'aq' chuqa' ri ya', ruma ri' nacha' ri ütz okik'amaya'l yalan rejqalem. Ri k'amaya'l achi'el jun ruka'n samajay, jun tijonel chuqa' jutaqil achi'el jun aq'omanel, ruma chi ri qitzij awaq'omanel rik'in jub'a' man ütz ta nutz'ët chi nakanoj achike ri nok chawe pa k'amab'ey.


Pa runik'aj ri 1990 lajtäq juna', ri Netscape, Internet Explorer chuqa' ri AOL janila kuchuq'a'. E relik taq q'ijul, akuchi' ri jeb'ël ruq'ojom ri mo'em oyonib'äl nak'axäx pa k'ojlib'äl. Xawetamaj yatoyob'en richin yewachin pe ri ajk'amaya'l taq ruxaq. Pa ri ramaj ri' yalan rejqalem we aninäq nok pa k'amaya'l.

Wakami ronojel rujalon ri'. Chi kikojol ri eltzijol, rutz'ilanem jikomal, releq'axik etamab'äl chuqa' ri meqitzij taq rutzijol, man k'ak'a' ta chi qawäch we nakanoj jun okik'amaya'l, ri yatruchajij. ¿Achike rub'eyal nuchajij ri awichinanem ri okik'amaya'l? ¿La nuya' q'ij chi ke ri ojqanela' yatkojqaj akuchi' yab'e? ¿La nuk'un richin nusamajij k'ïy taq samaj pa jumul?

We nak'utuj ri achike nub'än nawokisaj jun ichinan chuqa' aninäq okik'amaya'l, re oxi' peraj re' nuq'alajisaj chawäch ri nakanoj rik'in jun okik'amaya'l.

Jun okik'amaya'l nuk'un richin chi aninäq.

Jun okik'amaya'l k'a jun na samajib'äl, ruma ri' k'o nub'ij toq nawajo' nacha' ri yalan ütz. We nawajo' yasamäj chi yak'ase', k'atzinel chawe jun okik'amaya'l ri aninäq nisamäj. K'atzinel nitz'et chi toq jun okik'amaya'l nisamäj kik'in kojqanela' aj rox winäq yalan niyoke' chuwäch jun ri man nisamäj ta kik'in. Ri kojqanela' aj rox winäq e kuki, estape' man yatikïr ta ye'atz'ët, yesamäj pa ruka'n k'ojlib'äl pa ri ruxaq k'amaya'l, nreleq'aj aramaj. Toq k'ïy kojqanela' aj rox winäq nuq'ät ri okik'amaya'l, aninäq xtisamäj.

Re re' xa xe jun chi ke aruma richin chaq' ri Firefox okik'amaya'l: Firefox yeruq'ät kojqanela' aj rox winäq pa ruyonil. K'o ch'aqa' chik aruma, ri xkeqatzijoj na rij.

Jun okik'amaya'l nuya' ruq'ij ri jikomal.

¿La nuqa chawe ri ruk'isib'äl nïm sachoj tzij? We mani, rik'in jub'a' jutaqil yek'ulwachitäj. Ri ajk'aymoloj ekiyakon winaqil o pwaqil taq ketamab'al kiwinaq, ri yekeleq'aj kematz'ib'il taq ajjak. We aya'on rejqalem chi k'o chi nachajij awi', ri ütz acha'oj ja chi tawokisaj jun jikïl okik'amaya'l richin k'amaya'l.

Jun okik'amaya'l nitikïr nub'än k'ïy richin yeruchajij ri taq ruwinaq. Jun okik'amaya'l rujunaman ruq'ij rik'in ri runa'ob'al jikomal, nito'on chi nichajin chuwäch taq kiyab'il itzel taq cholkema'.

Chuqa', nito'on toq man yeruyäk ta k'ïy taq kitzij winäq. Ri kematz'ib'il taq ajjak, man yetikïr ta nikeleq'aj ri man k'o ta, ruma ri' toq ri Firefox xa jub'a' ok ri nuyäk. Firefox retaman we nawokisaj ri okik'amaya'l chuqa' akuchi' at k'o wi, po man retaman ta rub'i' ri awawäj toq at ak'wal, ni xa ta ri b'onil jeb'ël natz'ët.

Pa ruk'isib'äl, jun jikïl okik'amaya'l k'o ta chi nuya' taq samajib'äl richin ye'atz'ët ri rub'i' ataqoya'l. Taq'ijuj pa kiwi' ri taq kitzijol k'ayewal ye'ak'ul pa taqoya'l we jun chi ke ri rub'i' ataqoya'l xtz'iläx, o chuqa' ri taq wachib'äl nikiya' rutzijol chawe we jun ruxaq ewan rusik'isik (re re', jun jeb'ël na'oj richin nanïm ri rajlab'al ach'utiwuj pa jun ruxaq richin loq'oj o mani).

Firefox nusüj jun k'ak'a' wachinäq pa ruwi' ri jikomal: Firefox Monitor. Jun sipan samaj ri nuya' rutzijol we xb'an eleq' pa jun ataqoya'l chuqa' we etz'ilan chik. Jun chik samajib'äl ja ri Räx Tz'apib'äl. Achi'el jun ch'uti räx wachib'äl ajsik pa rajxokon ri rutzuwäch okik'amaya'l. We at k'o pa Firefox chuqa' natz'ët ri räx tz'apib'äl, nuq'ajuj chi ri ruxaq ewan rusik'ixik chuqa' jikïl. We chaj ri tz'apib'äl, ütz ta ri nana'ojij ka'i' mul we natz'ib'aj awetamab'al.

Jun okik'amaya'l man nuju' ta ri' pa ri asamaj.

Ri ichinanem pan ajk'amaya'l yalan k'ayew. We re re' k'o pan rucholajem arayb'al, k'atzinel nakanoj jun okik'amaya'l ri nuya' rejqalem. Toq nacha' jun okik'amaya'l ri nukamelaj ri awichinanem, takanoj ri runa'ojil ojqanem chuqa' ri rub'eyal nusamajij ri taq atzij. Achi'el yalan etamab'äl nrajo', po ruma ri' toq jujun taq okik'amaya'l yalan nikikamelaj ri awichinanem chi kiwäch ch'aqa' chik.

Ri ojqanela' e ja ri itzel taq rutzijol “taq kuki” e k'o pa ri ruxaq. Ri kojqanela' aj rox winäq ketaman akuchi' napïtz' wi chuqa' nikitz'ët achike nab'än. Jun okik'amaya'l nukamelaj ri awichinanem, k'o chi nuya' chi ke ri okisanela' yetikïr nikichüp kiwa ri ojqanela' ri', ri rajowaxik chi e chupül pe chupam.

Jun rub'eyal richin yeq'at ri ojqanela', ja ri rokisaxik ri ichinan okem pa k'amaya'l. Xab'achike okik'amaya'l nub'ij chi nukamelaj ri awichinaem k'o chi ruk'wan ri okem pa k'amaya'l rik'in ri ichinan rub'eyal.

Jun rub'eyal richin ninik'öx, ja ri nitz'et runa'ojil richinanem okik'amaya'l. Ri ichinan ruxaq k'o chi nuk'üt we yekomonïx ri taq atzij chuqa' aruma. Ruma ri' ri Rutzijol richinanem Firefox anin nisik'ïx chuqa' anin nilitäj.

Ri rucha'ik ri ütz okik'amaya'l achi'el nacha' jun jay. K'o chi nanik'oj ri taq cha'oj, natz'ët chuqa' nachäp jun na'oj ri k'atzinel chawäch.

Pa Firefox, qaya'on quchuq'a' richin niqab'än jun okik'amaya'l ka'i' mul aninäq chuwäch ri rub'anon pe chuqa' niqaya' chi ke ri okisanela' k'ïy ruchajixik kik'aslem pa k'amab'ey.

Tak'waj rub'ey ri akanob'al.

Ri aq'inoj rik'in jub'a' man nuq'i' ta ri taq rajowaxik Firefox, chuqa' ütz nitikirisäx nitojtob'ëx jun chi ke re taq ruwäch re':

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox Ichinan Rutzijol