భవిష్యత్తుని పరీక్షించి చూడండి.

డెస్క్‌టాప్, Android, iOSల కొరకు కొరకు Firefox భవిష్యత్తు విడుదలలను మొదటగా వాడేవారిలో ఒకరవ్వండి.

టెస్ట్‌ఫ్లైట్

Apple యొక్క టెస్ట్‌ఫ్లైట్ కార్యక్రమం ద్వారా iOS కోసం Firefoxలో బీటా వెర్షన్ లను పరీక్షించు.