భవిష్యత్తుని పరీక్షించి చూడండి.

డెస్క్‌టాపు, ఆండ్రాయిడ్, iOS లలో Firefox భవిష్యత్తు విడుదలలను వాడే మొదటివారిలో ఒకరవ్వండి.

TestFlight

Apple యొక్క TestFlight కార్యక్రమం ద్వారా iOS కోసం Firefoxలో బీటా వెర్షన్ లను పరీక్షించు.

ఇప్పుడే సైన్ అప్ అవ్వండి

ఏదైనా పనిచేయని దానిని చూసారా? మాకు తెలియజేయండి.