భవిష్యత్తుని పరీక్షించి చూడండి.

డెస్క్‌టాపు, ఆండ్రాయిడ్, iOS లలో Firefox భవిష్యత్తు విడుదలలను వాడే మొదటివారిలో ఒకరవ్వండి.

Beta

అత్యంత స్థిరమైన మును-విడుదల బిల్డులలో విడుదల-కాబోయే సౌలభ్యాలను పరీక్షించండి.

Firefox Beta — తెలుగు

మీ సిస్టమ్ Firefox యొక్క అవసరాలను అందుకోలేకపోవచ్చు, కానీ మీరు ఇందులో ఒక వెర్షన్ ను ప్రయత్నించవచ్చు:

Firefox Beta — తెలుగు

Firefox ను నడపడానికి తగిన ఆవశ్యకాలు మీ కంప్యూటర్లో లేవు.

Firefox ను నడపడానికి తగిన ఆవశ్యకాలు మీ కంప్యూటర్లో లేవు.

Firefox ను ఇన్స్టాల్ చేయడానికి దయచేసి ఈ సూచనలు అనుసరించండి.

Firefox గోప్యత

Firefox Beta స్వయంచాలకంగా Mozilla కు నివేదికను పంపుతుంది. ఇంకా తెలుసుకోండి

స్థిరమైన వాతావరణంలో పనితనం మరియు సౌలభ్యాలకు తుది మెరుగులు దిద్దేందుకు తోడ్పడటానికి మాకు మీ ప్రతిస్పందనను తెలియజేయండి.

డెవలపర్ ఎడిషన్

కేవలం డెవలెపర్ల కోసం నిర్మించిన విహారిణి లను నిర్మించి, పరీక్షించి, అంచనావేసి మరియు మరింత చేయండి.

Firefox Developer Edition — తెలుగు

మీ సిస్టమ్ Firefox యొక్క అవసరాలను అందుకోలేకపోవచ్చు, కానీ మీరు ఇందులో ఒక వెర్షన్ ను ప్రయత్నించవచ్చు:

Firefox Developer Edition — తెలుగు

Firefox ను నడపడానికి తగిన ఆవశ్యకాలు మీ కంప్యూటర్లో లేవు.

Firefox ను నడపడానికి తగిన ఆవశ్యకాలు మీ కంప్యూటర్లో లేవు.

Firefox ను ఇన్స్టాల్ చేయడానికి దయచేసి ఈ సూచనలు అనుసరించండి.

Firefox గోప్యత

Firefox డెవలపర్ ఎడిషన్ స్వయంచాలకంగా Mozilla చూడు పంపుతుంది. ఇంకా తెలుసుకోండి

Nightly

రోజూ (లేదా... రాత్రిపూట) కొత్త లక్షణాలు పరీక్షించుము. మీ స్వంత పూచీతో ఆనందించండి.

Firefox Nightly — తెలుగు

మీ సిస్టమ్ Firefox యొక్క అవసరాలను అందుకోలేకపోవచ్చు, కానీ మీరు ఇందులో ఒక వెర్షన్ ను ప్రయత్నించవచ్చు:

Firefox Nightly — తెలుగు

Firefox ను నడపడానికి తగిన ఆవశ్యకాలు మీ కంప్యూటర్లో లేవు.

Firefox ను నడపడానికి తగిన ఆవశ్యకాలు మీ కంప్యూటర్లో లేవు.

Firefox ను ఇన్స్టాల్ చేయడానికి దయచేసి ఈ సూచనలు అనుసరించండి.

Firefox గోప్యత

Firefox Nightly స్వయంచాలకంగా Mozillaకు నివేదికను పంపుతుంది. ఇంకా తెలుసుకోండి

ఏదైనా పనిచేయని దానిని చూసారా? మాకు తెలియజేయండి.