భవిష్యత్తుని పరీక్షించి చూడండి.

డెస్క్‌టాప్, Android, iOSల కొరకు కొరకు Firefox భవిష్యత్తు విడుదలలను మొదటగా వాడేవారిలో ఒకరవ్వండి.

Beta

అత్యంత స్థిరమైన మును-విడుదల బిల్డులలో విడుదల-కాబోయే సౌలభ్యాలను పరీక్షించండి.

Firefox Beta స్వయంచాలకంగా Mozilla కు నివేదికను పంపుతుంది. ఇంకా తెలుసుకోండి

స్థిరమైన వాతావరణంలో పనితనం మరియు సౌలభ్యాలకు తుది మెరుగులు దిద్దేందుకు తోడ్పడటానికి మాకు మీ ప్రతిస్పందనను తెలియజేయండి.

Developer Edition

కేవలం డెవలెపర్ల కోసం నిర్మించిన విహారిణి లను నిర్మించి, పరీక్షించి, అంచనావేసి మరియు మరింత చేయండి.

మీ సిస్టమ్ Firefox యొక్క అవసరాలను అందుకోలేకపోవచ్చు, కానీ మీరు ఇందులో ఒక వెర్షన్ ను ప్రయత్నించవచ్చు:

Firefox గోప్యతా నోటీసు

Firefox Developer Edition స్వయంచాలకంగా ప్రతిస్పందనను Mozillaకు పంపిస్తుంది. ఇంకా తెలుసుకోండి

Nightly

రోజూ (లేదా… ప్రతి రాత్రి) కొత్త సౌలభ్యాలను పరీక్షించండి. మీ స్వంత పూచీతో ఆనందించండి.

మీ సిస్టమ్ Firefox యొక్క అవసరాలను అందుకోలేకపోవచ్చు, కానీ మీరు ఇందులో ఒక వెర్షన్ ను ప్రయత్నించవచ్చు:

Firefox గోప్యతా నోటీసు