భవిష్యత్తుని పరీక్షించి చూడండి.

డెస్క్‌టాప్, Android, iOSల కొరకు కొరకు Firefox భవిష్యత్తు విడుదలలను మొదటగా వాడేవారిలో ఒకరవ్వండి.

Beta

మిగిలిన ప్రపంచమునకు విడుదలకు ముందు, తాజా Android లక్షణాలను ప్రయత్నించండి.

Firefox Beta స్వయంచాలకంగా Mozilla కు నివేదికను పంపుతుంది. ఇంకా తెలుసుకోండి

స్థిరమైన వాతావరణంలో పనితనం మరియు సౌలభ్యాలకు తుది మెరుగులు దిద్దేందుకు తోడ్పడటానికి మాకు మీ ప్రతిస్పందనను తెలియజేయండి.

Nightly

సరికొత్త Android లక్షణాలను ప్రారంభ దశలోనే తనిఖీ చేయండి. మీ సొంత ప్రయోగంతో అనుభవించండి.

Firefox Nightly స్వయంచాలకంగా Mozillaకు నివేదికను పంపుతుంది. ఇంకా తెలుసుకోండి