Pobieranie powinno rozpocząć się samoczynnie. Jeśli nie, to spróbuj jeszcze raz.

Prawie gotowe!
Teraz uruchom właśnie pobrany instalator.

Prawie gotowe!
Teraz otwórz właśnie pobrany plik.

Prawie gotowe!
Wybierz opcję pobierania poniżej

Prawie gotowe!
Teraz dokończ instalowanie Firefoksa.

Pobieranie zostało przerwane. Ale nie wszystko stracone.

Masz problem? Przeczytaj pomoc na temat instalacji.

Masz problem? Przeczytaj pomoc na temat instalacji.

Używasz Debiana, Ubuntu lub innej dystrybucji opartej na Debianie?
Możesz zamiast tego skonfigurować nasze repozytorium APT.

Masz problem? Przeczytaj pomoc na temat instalacji.

Używany system operacyjny może nie spełniać wymagań Firefoksa, można jednak spróbować jedną z tych wersji.