Pobieranie powinno rozpocząć się samoczynnie. Jeśli nie, to spróbuj jeszcze raz.

Prawie gotowe!
Teraz uruchom właśnie pobranego instalatora.

Prawie gotowe!
Teraz otwórz właśnie pobrany plik.

Prawie gotowe!
Teraz dokończ instalowanie Firefoksa.

Pobieranie zostało przerwane. Ale nie wszystko stracone.

Pobieranie zostało przerwane. Ale nie wszystko stracone.

Masz problem? Przeczytaj pomoc na temat instalacji. Masz problem? Przeczytaj pomoc na temat instalacji. Masz problem? Przeczytaj pomoc na temat instalacji. Instrukcje, jak zainstalować Firefoksa. Używany system operacyjny może nie spełniać wymagań Firefoksa, można jednak spróbować jedną z tych wersji.