Pobierz Firefoksa

Firefox nie jest już wspierany w systemach Windows 8.1 i starszych.

Pobierz Firefoksa ESR (Extended Support Release), aby używać Firefoksa.

Firefox nie jest już wspierany w systemach macOS 10.14 i starszych.

Pobierz Firefoksa ESR (Extended Support Release), aby używać Firefoksa.

Zasady ochrony prywatności Firefoksa

Manifest Mozilli

Wprowadzenie

Internet staje się coraz ważniejszym elementem naszego życia.

Projekt Mozilla to międzynarodowa społeczność ludzi, którzy wierzą, że otwartość, innowacyjność i możliwości są kluczowe dla utrzymania zdrowej równowagi w Internecie. Pracujemy razem od roku 1998 i staramy się zapewnić, aby na rozwoju Internetu zyskali wszyscy. Najbardziej znani jesteśmy ze stworzenia przeglądarki internetowej Mozilla Firefox.

Projekt Mozilla wykorzystuje społecznościowe podejście do tworzenia światowej klasy aplikacji o otwartym kodzie oraz do budowania nowych typów współpracy. Tworzymy społeczności ludzi zaangażowanych w poprawianie jakości i wygody korzystania z Internetu dla nas wszystkich.

W wyniku tej pracy udało nam się wydestylować zestaw pryncypiów, które, jak wierzymy, są krytyczne do utrzymania pozytywnego wpływu Internetu na społeczeństwo oraz komercyjne aspekty życia. Zebraliśmy te wartości poniżej.

Cele Manifestu:

 1. przedstawić wizję Internetu, której realizacji oczekują od Mozilla Foundation uczestnicy projektu Mozilla;
 2. rozmawiać z ludźmi niezależnie od tego, czy posiadają wiedzę techniczną;
 3. sprawić, aby osoby pracujące nad Mozillą, mogły być dumne z tego, co nas motywuje; i
 4. stworzyć ramy dla innych, aby mogli rozwijać naszą wizję Internetu.

Pryncypia te nie staną się rzeczywistością same z siebie. Aby uczynić z Internetu miejsce otwarte i sprzyjające współpracy, potrzebni są ludzie działający jako jednostki, pracujący razem w grupach i kierujący innymi. Mozilla Foundation jest oddana popularyzacji i wdrażaniu pryncypiów spisanych w Manifeście Mozilli. Zapraszamy innych, aby przyłączyli się i pomogli nam uczynić Internet lepszym miejscem dla każdego.

Pryncypia

 1. Internet jest integralną częścią współczesnego życia — kluczowym elementem w edukacji, komunikacji, współpracy, biznesie, rozrywce i społeczeństwie jako takim.
 2. Internet jest globalnym, publicznym zasobem, który musi pozostać otwarty i dostępny.
 3. Internet musi wzbogacać życie ludzi.
 4. Bezpieczeństwo i prywatność jednostek w Internecie jest wartością fundamentalną i nie może być postrzegane jako opcjonalne.
 5. Jednostki muszą mieć możliwość kształtowania Internetu i sposobu, w jaki z niego korzystają.
 6. Skuteczność Internetu jako publicznego zasobu zależy od możliwości wymiany informacji (protokołów, formatów danych, treści), innowacji i zdecentralizowanego uczestnictwa na całym świecie.
 7. Wolne oprogramowanie o otwartych źródłach promuje rozwój Internetu jako zasobu publicznego.
 8. Transparentne procesy oparte o społeczności promują aktywne uczestnictwo, odpowiedzialność i zaufanie.
 9. Zaangażowanie środowisk komercyjnych w rozwój Internetu wnosi wiele pożytku; równowaga pomiędzy zyskami komercyjnymi i pożytkiem publicznym jest niezmiernie ważna.
 10. Podkreślanie korzystnych dla społeczeństwa aspektów Internetu jest ważnym celem, wartym naszego czasu, uwagi i poświęcenia.

Wdrażanie Manifestu Mozilli

Istnieje wiele różnych metod promowania i wdrażania wartości Manifestu Mozilli. Jesteśmy otwarci na szeroki zakres działań i chcemy wspierać tę samą kreatywność, którą wykazują uczestnicy projektu Mozilla w innych jego elementach. Dla osób niezbyt zaangażowanych w projekt Mozilla jedną z prostych i efektywnych metod wspierania Manifestu jest używanie Mozilli Firefox i innych produktów, które uosabiają podstawy Manifestu.

Deklaracja Mozilla Foundation

Mozilla Foundation deklaruje wsparcie dla Manifestu Mozilli w swoich działaniach. Szczególnie będziemy:

 • budować i udostępniać technologie o otwartych źródłach i społeczności wspierające pryncypia Manifestu;
 • budować i wdrażać wysokiej jakości produkty, które wspierają pryncypia Manifestu;
 • używać aktywów Mozilli (własności intelektualnych, takich jak prawa autorskie, znaki handlowe, infrastruktura, fundusze i reputacja), aby Internet pozostał otwartą platformą;
 • promować modele tworzenia wartości ekonomicznych z pożytkiem publicznym; oraz
 • promować pryncypia Manifestu Mozilli w dyskursie publicznym i wewnątrz branży internetowej.

Niektóre z aktywności fundacji — aktualnie tworzenie, wydawanie i promocja produktów konsumenckich — jest realizowane przede wszystkim poprzez firmę Mozilla Corporation w całości kontrolowaną przez Mozilla Foundation.

Innowacja

Mozilla Foundation zaprasza wszystkich, którzy wspierają pryncypia Manifestu Mozilli, do przyłączenia się do nas i znalezienia nowych metod wdrażania tej wizji Internetu w życie.