Mozilla Abonnementsservices | Servicevoorwaarden

Versie 2.0, van kracht vanaf maandag 5 februari 2024

Mozilla Corporation biedt verschillende services aan om uw privacy en veiligheid online te verbeteren, waaronder Mozilla VPN en Firefox Relay (de "Services").

Mozilla VPN is een Virtual Private Network dat wordt verzorgd in samenwerking met Mullvad. Deze Service houdt uw internetverkeer geheim voor uw internetprovider door middel van versleuteling en routering ervan via het netwerk van onze partner. Deze Service vervangt uw daadwerkelijke IP-adres om uw persoonlijke IP-adres geheim te houden voor anderen, zoals de websites die u bezoekt.

Met Firefox Relay kunt u uw primaire e-mailadres en telefoonnummer beschermen en privé houden door maskers voor uw e-mailadres en telefoonnummer te maken waarmee u e-mails, telefoongesprekken en sms-berichten kunt verzenden en ontvangen zonder uw werkelijke contactgegevens te onthullen.

Mozilla Monitor kan controleren of uw accounts betrokken zijn geweest in bekende gegevensinbreuken. Zie de voorwaarden en het privacybeleid van Firefox Monitor.

Mozilla Monitor scant om te controleren of uw wachtwoorden, telefoonnummers of andere persoonlijke informatie betrokken zijn geweest in bekende gegevensinbreuken en helpt u met stappen om uw gegevens te verwijderen bij gegevenshandelaren.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door omdat deze ingaan op belangrijke informatie over uw gebruik van de Services.

Abonneren op Mozilla Services

U hebt een Mozilla-account nodig

Voor het gebruik van de Service is een Mozilla-account vereist. Als u een Mozilla-account wilt maken, moet u instemmen met de Servicevoorwaarden en de Privacyverklaring voor uw Mozilla-account.

Uw privacy

In de Privacyverklaring voor Mozilla Abonnementsservices wordt uitgelegd welke informatie er wordt verzonden wanneer u de Services gebruikt en hoe we met deze informatie omgaan en hoe we deze delen.

Mozilla is een wereldwijde organisatie en onze computers en de computers van onze serviceproviders kunnen zich in verschillende landen over de hele wereld bevinden, waaronder de Verenigde Staten. Dit betekent dat uw informatie kan worden verwerkt op servers die zich buiten het land bevinden waarin u woont en dat het desbetreffende land mogelijk een ander niveau aan voorschriften op het vlak van gegevensbescherming heeft dan dat van u. Door ons informatie te verstrekken, stemt u in met dergelijke overdrachten van uw informatie.

Uw Betaling

Betaling. Wij bieden de Services aan als abonnementsservices die automatisch worden verlengd. Wanneer u zich registreert, machtigt u ons om de abonnementskosten in rekening te brengen bij de betalingsmethode die u hebt opgegeven voor de eerste termijn van de Service(s) waarvoor u zich hebt geregistreerd. Uw abonnement wordt aan het einde van elke termijn automatisch verlengt en u machtig ons om de abonnementskosten elke termijn in rekening te brengen. Als u stopt met betalen, wordt uw account onmiddellijk opgeschort en kunnen we dit na verloop van twee onbetaalde maanden verwijderen.

Restitutiebeleid van 30 dagen. De eerste keer dat u zich via de website van Mozilla op de Services abonneert, kunt u restitutie aanvragen als u uw account binnen de eerste 30 dagen opzegt. Mozilla zal in dat geval uw eerste abonnementstermijn terugbetalen. Dit aanbod geldt alleen de eerste keer dat u zich abonneert. Dit geldt naast eventuele rechten die u mogelijk hebt onder consumentenwetgeving in uw land.

Aankopen via Apple of Google App Stores. Als u uw abonnement hebt aangeschaft met een aankoop binnen een app via de Apple App Store of de Google Play Store, is uw betaling onderworpen aan de voorwaarden van de App Store. Eventuele facturerings- en restitutievragen voor dergelijke aankopen, moet u aan Apple of Google richten.

U kunt uw abonnement op elk gewenst moment opzeggen

U kunt uw abonnement op de Services op elk gewenst moment annuleren. U kunt dit doen door op de koppeling Abonnement opzeggen te klikken in een e-mail over de Services die u van ons ontvangt of door naar het gedeelte Abonnementen en betalingen van uw Mozilla-account te gaan en op Annuleren te klikken. Als u ervoor kiest om op te zeggen, wordt de automatische verlenging gestopt. Er worden geen toekomstige betalingsperioden meer in rekening gebracht en u verliest de toegang tot de Services aan het einde van de huidige factureringscyclus.

Mozilla VPN

Wij bieden Mozilla VPN alleen als betaalde abonnementsservice aan.

U moet in aanmerking komen

U moet zich in een land bevinden waarin de Service beschikbaar is om Mozilla VPN te kunnen downloaden en de Service te gebruiken. De Service is momenteel beschikbaar in Oostenrijk, België, Bulgarije, Canada, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Maleisië, Malta, Nederland, Nieuw-Zeeland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Singapore, Spanje, Zweden, Zwitserland, Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Toestemming die nodig is om Mozilla VPN aan te bieden

Mozilla VPN is een Virtual Private Network dat wordt verzorgd in samenwerking met Mullvad. Als u meer informatie wilt over hoe de Service werkt, kunt u de Mozilla-broncode voor het VPN-programma bekijken.

Uw gebruik van de Service. Als u een betaald abonnement op Mozilla VPN hebt en geen betalingsachterstand hebt, geeft Mozilla u toestemming om Mozilla VPN te gebruiken in overeenstemming met deze Servicevoorwaarden. Deze toestemming geldt uitsluitend voor uw persoonlijke gebruik. Het is u niet toegestaan om de service over te dragen, in sublicentie te geven, door te verkopen of commercieel te benutten.

U verleent Mozilla en Mullvad alle rechten die nodig zijn voor het verzorgen van de Service, waaronder het verwerken van de gegevens die u uploadt naar of benadert via Mozilla VPN. Meer informatie over de gegevens die Mozilla en Mullvad verwerken via de Mozilla Abonnementsservices vindt u in de Privacyverklaring.

Limiet voor apparaten. Wanneer uw abonnement actief is, kunt u maximaal vijf apparaten verbinden met Mozilla VPN.

Uw licentie voor het gebruik van de Software. De Mozilla VPN-software wordt aan u beschikbaar gesteld onder de voorwaarden van diverse opensourcelicenties, waaronder de Mozilla Public License.

Firefox Relay

Wij bieden Firefox Relay als gratis service en als betaalde abonnementsservice aan. De service voor het maskeren van telefoonnummers is een samenwerkingsverband met Twilio.

U moet in aanmerking komen

Als u de betaalde abonnementsservice wilt gebruiken, moet u zich in een land bevinden waarin Firefox Relay beschikbaar is.

 • Momenteel is de service voor het maskeren van telefoonnummers alleen beschikbaar in de Verenigde Staten en Canada.
 • De service voor het maskeren van e-mailadressen is beschikbaar in België, Canada, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Maleisië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk, Singapore, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zweden en Zwitserland.

Toestemming die nodig is om Firefox Relay aan te bieden

Uw gebruik van Relay. Als u een betaald abonnement op Mozilla Relay hebt en geen betalingsachterstand hebt, geeft Mozilla u toestemming om dit te gebruiken in overeenstemming met deze Servicevoorwaarden. Deze toestemming geldt uitsluitend voor uw persoonlijke gebruik. Het is u niet toegestaan om de Firefox Relay over te dragen, in sublicentie te geven, door te verkopen of commercieel te benutten. U bent de enige die verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de content die u verzendt en de gevolgen daarvan.

U geeft Mozilla en Twilio alle rechten die nodig zijn om Firefox Relay te exploiteren, waaronder verwerking van uw e-mailadres en telefoonnummer en het verzenden en ontvangen van de e-mails, telefoongesprekken en sms-berichten die naar en van de door u gemaakte maskers worden verzonden. In het geval dat een e-mail niet aan u kan worden bezorgd, bewaren we deze op onze servers en verwijderen we deze nadat de e-mail is bezorgd (in geen enkel geval bewaren we het bericht langer dan drie dagen).

Wij slaan een logboek op van de telefoonnummers waarmee u via Relay contact hebt opgenomen om u uw bel- en sms-logboeken te kunnen tonen, sms-antwoorden te versturen en om telefoonnummers te blokkeren. Mozilla heeft de Twilio-service zodanig ingesteld dat records van de sms-berichten die u via Firefox Relay verzendt en ontvangt na 7 dagen worden verwijderd. Wij controleren de telefoongesprekken die u via Firefox Relay voert niet en slaan de inhoud ervan niet op.

Wij lezen of bewaren de inhoud van uw e-mailberichten niet langer dan nodig is om deze bij u te bezorgen. Als u de functie gebruikt voor het blokkeren van reclamegebonden e-mail, controleert de Service de e-mailheaders om te bepalen of een e-mail wel of niet moet worden geblokkeerd.

Beperkingen en aanpassingen. Met de gratis service kunt u tot 5 willekeurige e-mailmaskers en geen telefoonnummermaskers maken. Met het betaalde abonnement kunt u één telefoonnummermasker maken, een onbeperkt aantal e-mailmaskers maken en hebt u de mogelijkheid om een aangepast subdomein voor uw e-mailmaskers te maken.

Firefox Relay staat maximaal 50 minuten aan telefoongesprekken en maximaal 75 sms-berichten (verzonden en ontvangen) per maand toe. Alle verdere sms-berichten worden gewist en alle verdere telefoongesprekken kunnen niet plaatsvinden. Firefox Relay biedt geen ondersteuning voor mms-berichten. De normale tarieven van uw provider van telefoonminuten en sms-berichten kunnen bij u in rekening worden gebracht.

Als u eenmaal een telefoonnummermasker hebt gekozen, kunt u dit niet meer wijzigen. Omdat u slechts één telefoonnummermasker kunt kiezen, kunt u alleen reageren op het laatste sms-bericht dat u hebt ontvangen. Firefox Relay biedt geen ondersteuning voor het verzenden van andere sms-berichten als behalve het beantwoorden van het laatste sms-bericht dat u hebt ontvangen.

Firefox Relay verzendt alleen e-mailbijlagen tot een maximale grootte van 10 MB. Grotere e-mailbijlagen worden geblokkeerd.

Voor meer informatie over hoe Firefox Relay werkt en de gegevens die Mozilla en Twilio verwerken, verwijzen wij u naar de Mozilla-broncode en de Privacyverklaring voor de Mozilla Abonnementsservices.

Mozilla Monitor

Wij bieden Mozilla Monitor als gratis service en als betaalde abonnementsservice aan. De gratis meldingsservice voor gegevensinbreuken is een partnerschap met Have I Been Pwned (HIBP). De geautomatiseerde service voor gegevensverwijdering is een partnerschap met OneRep voor het verwijderen van persoonlijke informatie die is gepubliceerd in publiekelijk toegankelijke online gidsen en andere verzamelaars van informatie over individuen (Sites van gegevenshandelaren).

U moet in aanmerking komen

De gratis meldingsservice voor gegevensinbreuken is beschikbaar over de hele wereld. De geautomatiseerde service voor gegevensverwijdering bij gegevenshandelaren is momenteel alleen in de Verenigde Staten beschikbaar.

Toestemming die nodig is om Mozilla Monitor aan te bieden

Uw gebruik van Monitor. Als u een lopend, betaald abonnement op Mozilla Monitor hebt, geeft Mozilla u toestemming om dit te gebruiken in overeenstemming met deze Servicevoorwaarden. Deze toestemming geldt uitsluitend voor uw persoonlijke gebruik. Het is u niet toegestaan om de Mozilla Monitor over te dragen, in sublicentie te geven, door te verkopen of commercieel te benutten. U bent de enige die verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de content die u verzendt en de gevolgen daarvan.

U geeft Mozilla, OneRep en HIBP alle benodigde rechten voor het verzorgen van Mozilla Monitor, waaronder het recht om:

 • De informatie die u aan ons hebt verstrekt, inclusief informatie op basis waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, te gebruiken voor het verzorgen van de Services;
 • Publiekelijk bekende gegevensinbreuken te scannen op de persoonlijke informatie die u voor dat doel aan ons hebt verstrekt;
 • Contact op te nemen met derde partijen, waaronder sites van gegevenshandelaren, die informatie over u publiceren;
 • Online accounts in uw naam te maken bij Sites van gegevenshandelaren met het doel om de Services voor u te verzorgen (bijvoorbeeld wanneer het noodzakelijk is om een account in te stellen bij een site van een gegevenshandelaar om uitschrijvingsaanvragen te verzenden en andere acties uit te voeren om uw informatie te verwijderen);
 • De hiervoor beschreven acties namens u uit te voeren.

U stemt ermee in en garandeert Mozilla dat: * Alle informatie die u hebt verstrekt, nauwkeurig en waarheidsgetrouw is; * U geen frauduleuze, misleidende of onnauwkeurige informatie zult gebruiken of verstrekken; * U zich niet zult voordoen als iemand anders en dat u geen andere voorstelling van zaken zult gegeven over uw identiteit of uw band met welke persoon dan ook; * Uw gebruik van de Service zal voldoen aan het Beleid voor aanvaardbaar gebruik van Mozilla. * U zult de Services niet zult gebruiken om inbreuk te maken op rechten van wie dan ook of voor schending van de wet.

Houd er rekening mee dat het twee maanden kan duren om uitschrijvingsaanvragen voor de Services te verzorgen die moeten worden behandeld door sites van gegevenshandelaren. Dit is gerekend vanaf onze ontvangst van volledige informatie die daarvoor is vereist.

Beperkingen. U begrijpt dat er sprake is van een rechtstreekse correlatie tussen de resultaten van de Services en de snelheid en volledigheid van informatie die aan ons verstrekt. Hoewel Mozilla Monitor en Have I Been Pwned streven naar actuele informatie, is er geen garantie dat ze over volledige en tijdige informatie beschikken met betrekking tot alle openbare gegevensinbreuken.

U begrijpt ook dat Mozilla geen controle heeft over gegevenshandelaren en daarom niet kan garanderen dat ze aanvragen voor gegevensverwijdering zullen honoreren. Zie de Privacyverklaring voor de Mozilla Abonnementsservices voor meer informatie over de gegevens die Mozilla, HIBP en OneRep verwerken.

Andere belangrijke dingen om te weten

Uw feedback en suggesties. Als u Mozilla eventuele ideeën, suggesties of feedback biedt over de Services, geeft u Mozilla toestemming om deze gratis en zonder eventuele aanvullende verplichtingen te gebruiken.

Intellectueel eigendom van Mozilla. Mozilla en de licentiegevers van Mozilla verlenen u geen intellectuele eigendomsrechten in de Services die niet nadrukkelijk in deze Voorwaarden worden vermeld. Deze Voorwaarden verlenen bijvoorbeeld geen recht om eventuele copyrights, handelsmerken of andere onderscheidende merkelementen van Mozilla of licentiegevers van Mozilla te gebruiken.

U bent aansprakelijk voor de gevolgen van uw gebruik van de Service

 • U stemt er daarnaast mee in dat uw gebruik van de Services zal voldoen aan het Beleid voor aanvaardbaar gebruik van Mozilla.
 • U garandeert Mozilla dat u de Services niet zult gebruiken om inbreuk te maken op rechten van wie dan ook of voor schending van de wet.
 • Voor zover is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, stemt u ermee in dat Mozilla niet aansprakelijk is voor uw onmogelijkheid om de Services te gebruiken, voor eventuele beperkingen van de service of voor welke claim dan ook die voortvloeit uit deze voorwaarden. Mozilla wijst het volgende nadrukkelijk van de hand: Indirecte schade, speciale schade, incidentele schade, gevolgschade of morele schade en directe of indirecte schade als gevolg van het verlies van goodwill, werkstopzetting, winstderving, het verlies van gegevens of computerstoring. Elke aansprakelijkheid voor Mozilla uit hoofde van deze overeenkomst is beperkt tot $500.
 • U stemt ermee in om Mozilla te vrijwaren en schadeloos te stellen met betrekking tot welke aansprakelijkheid of claim dan ook voortvloeiend uit uw deelname aan de Services, voor zover dat is toegestaan onder de plaatselijke wetgeving.
 • Mozilla biedt de service “as is” aan. Voor zover is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, wijst Mozilla elke wettelijke garantie nadrukkelijk van de hand, waaronder garanties ten aanzien van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, auteursrechten en garanties die voortvloeien uit een handelswijze, het gebruik of een transactie.
 • U beschikt mogelijk over andere rechten onder de wetgeving in uw land. Niets in deze Servicevoorwaarden is bedoeld om ook maar iets af te doen aan deze rechten, als deze van toepassing zijn.

Updates of beëindiging van deze voorwaarden

 • Mozilla kan deze Voorwaarden bijwerken. Mozilla kan er van tijd tot tijd toe besluiten om deze voorwaarden bij te werken. Bijgewerkte voorwaarden worden online gepubliceerd. Uw voortgezette gebruik van de Services wordt opgevat als uw aanvaarding van dergelijke wijzigingen. We publiceren een ingangsdatum bovenaan deze pagina om aan te geven wanneer onze recentste update is uitgevoerd.

 • Beëindiging. Deze Voorwaarden zijn van toepassing totdat u of Mozilla deze beëindigd. U kunt ervoor kiezen om deze op elk gewenste moment en om welke reden dan ook te beëindigen door uw gebruik van de Services te staken en uw abonnement te annuleren. Mozilla kan om welke reden dan ook de toegang van wie dan ook tot de Services op elk gewenst opschorten of beëindigen, waaronder wanneer Mozilla besluit om de Services te beëindigen. Als we besluiten om uw toegang op te schorten of te beëindigen, proberen we u we u per e-mail in kennis te stellen via het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw account of de volgende keer dat u probeert toegang te krijgen tot uw account.

Als we uw toegang tot de Services beëindigen zonder specifieke oorzaak, blijft u gedurende de huidige factureringsperiode toegang tot de Services houden of betalen we u de huidige maand terug. We behouden ons echter het recht voor om uw gebruik van de Service onmiddellijk te beëindigen als we er in alle redelijkheid van overtuigd zijn dat u de Gebruiksvoorwaarden hebt geschonden of dat u deze Voorwaarden anderszins hebt geschonden.

Keuze van rechtsgebied. Op dit contract is de wetgeving van Californië van toepassing, met uitzondering van de wetgeving van Californië op het gebied van conflicten. Als er sprake is van een conflict tussen deze Engelse versie van het contract en de vertaling, is deze Engelse versie van toepassing.

Contact met Mozilla

Mozilla Corporation
Attn: Mozilla – Legal Notices
149 New Montgomery Street
4th Floor
San Francisco, CA 94105, Verenigde Staten

legal-notices@mozilla.com