Inbreuk op auteursrecht of handelsmerken melden

Kennisgevingen over auteursrecht

Als u de eigenaar van een auteursrecht bent, of de vertegenwoordiger van de eigenaar, en van mening bent dat de content die beschikbaar is via een of meer van de diensten van Mozilla een inbreuk is op een of meer van uw auteursrechten, stuur dan een e-mail of fax naar ons met een kennisgeving met de onderstaande informatie (‘DMCA-melding’, Digital Millennium Copyright Act).

Hoe dient u een DMCA-kennisgeving in?

Uw DMCA-kennisgeving moet de volgende informatie bevatten:

 1. Een fysieke of elektronische handtekening van de eigenaar van het auteursrecht, of een persoon die bevoegd is op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht;
 2. Een overzicht van de auteursrechtelijk beschermde werken waarop volgens u inbreuk is gemaakt;
 3. Een beschrijving van de aard en locatie van de werken waarop volgens u inbreuk is gemaakt, met voldoende informatie dat we de werken kunnen vinden (bijvoorbeeld URL’s van waar de werken zich bevinden);
 4. Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres waarmee we u kunnen bereiken;
 5. Een verklaring dat u er te goeder trouw van overtuigd bent dat het materiaal is gebruikt op een manier die niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, de vertegenwoordiger of de wet; en
 6. Een verklaring dat de informatie in uw DMCA-kennisgeving juist is en, op straffe van meineed, dat u de eigenaar bent van het auteursrecht of dat u bevoegd bent op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht.

Waar stuurt u de DMCA-kennisgeving naartoe?

De snelste manier om een vermoedelijk inbreuk te melden, is door het indienen van dit formulier. Als u dat liever doet, kunt u een e-mail verzenden naar dmcanotice@mozilla.com. Daarnaast kunt u kennisgevingen sturen naar:

Mozilla
Attn: Mozilla’s Designated DMCA Agent
149 New Montgomery St.
4th Floor
San Francisco, CA 94105, Verenigde Staten

Het telefoonnummer van Mozilla’s Designated Agent is +1 650-903-0800.

Wat gebeurt er nadat ik de DMCA-kennisgeving heb verzonden?

Als de kennisgeving de vereisten opvolgt van de DMCA, verwijderen we toegang tot de content die mogelijk inbreuk maakt, of schakelen we toegang uit. We doen te goeder trouw een poging de mogelijk schendende partij op de hoogte te brengen van de deactivering, samen met een exemplaar van uw DMCA-kennisgeving. We kunnen ook een exemplaar van uw DMCA-kennisgeving opsturen naar Lumen of publiceren op onze wikipagina.

Opmerking: U kunt aansprakelijk worden gesteld voor schade, waaronder onkosten en juridische kosten, als uw DMCA-kennisgeving bepaalde materiële onjuiste uitspraken bevat. Win advies in bij een advocaat voordat u een DMCA-kennisgeving opstelt als u niet zeker weet of er inbreuk is gemaakt op uw auteursrechten.

Wat gebeurt er als u een DMCA-kennisgeving ontvangt?

Als u van mening bent dat uw content ten onrechte is verwijderd, kunt u een tegenkennisgeving indienen met de onderstaande informatie (‘DMCA-tegenkennisgeving’).

Opmerking: U kunt aansprakelijk worden gesteld voor schade, waaronder onkosten en juridische kosten, als uw DMCA-tegenkennisgeving bepaalde materiële onjuiste uitspraken bevat. Win advies in bij een advocaat voordat u een DMCA-tegenkennisgeving indient als u niet zeker weet of uw materiaal ten onrechte is verwijderd.

Mozilla hanteert een beleid waarbij herhaaldelijke inbreuk wordt bestraft met opzegging. Als uw account meerdere klachten ontvangt over auteursrechten, kunnen we uw account opzeggen.

Hoe dient u een DMCA-tegenkennisgeving in?

Uw DMCA-tegenkennisgeving moet de volgende informatie bevatten:

 1. Uw fysieke of elektronische handtekening:
 2. Een overzicht van het materiaal dat is verwijderd of waartoe de toegang is uitgeschakeld, en de locatie waarop het materiaal te vinden was voordat het is verwijderd of voordat de toegang is uitgeschakeld (de beschrijving in de DMCA-kennisgeving is toereikend);
 3. Een verklaring op straffe van meineed dat u er te goeder trouw van overtuigd bent dat het materiaal is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of onjuiste identificatie van het materiaal dat moest worden verwijderd of uitgeschakeld;
 4. Uw naam, adres en telefoonnummer; en
 5. Een verklaring dat u instemt met de jurisdictie van een Federal District Court voor het rechtsgebied waarin uw adres is of, indien uw adres buiten de Verenigde Staten is, een rechtsgebied waarin Mozilla aanwezig is, en dat u akkoord gaat met de dagvaarding van de persoon die de DMCA-kennisgeving heeft ingediend of een vertegenwoordiger van deze persoon.

Wat gebeurt er na het verzenden van de DMCA-tegenkennisgeving?

Na ontvangst van een geldige tegenkennisgeving sturen we direct een exemplaar naar de persoon die de oorspronkelijke DMCA-kennisgeving heeft ingediend. Als we niet binnen 10 werkdagen een kennisgeving ontvangen dat de persoon die de DMCA-kennisgeving heeft ingediend een gerechtelijk bevel wil om inbreuk op de betreffende content te voorkomen, dan zetten we de content die is verwijderd weer terug of schakelen we toegang weer in.

Kennisgevingen over handelsmerken

Als u de eigenaar van een handelsmerk bent, of de vertegenwoordiger van de eigenaar, en van mening bent dat de content die beschikbaar is via een of meer van de diensten van Mozilla een inbreuk is op een of meer van uw handelsmerken, stuur ons dan een kennisgeving met de informatie die we nodig hebben voor een DMCA-kennisgeving, zoals hierboven wordt beschreven. We noemen dit een ‘Handelsmerkkennisgeving’ en behandelen meldingen van handelsmerkschendingen op een vergelijkbare manier als het hierboven beschreven proces voor schendingen van het auteursrecht.