Beleid voor aanvaardbaar gebruik

Het is niet toegestaan om services van Mozilla te gebruiken voor het volgende:

 • Illegale activiteiten of andere schendingen van de toepasselijke wetgeving,
 • Bedreigen, intimideren of het schenden van privacyrechten van anderen; het verzenden van ongewenste communicatie; of het onderscheppen, controleren of wijzigen van communicatie die niet voor u is bedoeld,
 • Schade toebrengen aan gebruikers door het gebruik van virussen, spyware of malware, wormen, Trojaanse paarden, tijdbommen of andere soortgelijke schadelijke code of instructies,
 • Bedriegen, misleiden, bezwendelen, phishing of het plegen of proberen te plegen van identiteitsdiefstal,
 • Het overgaan tot of het bevorderen van illegaal gokken,
 • Vernedering, intimidatie of het aanzetten tot geweld tegen of het aanmoedigen van nadelige acties ten aanzien van iemand of een groep op basis van leeftijd, geslacht, ras, etniciteit, nationale afkomst, religie, seksuele geaardheid, handicap, religie, geografische locatie of andere beschermde categorie,
 • Het uitbuiten of schaden van kinderen,
 • Het verkopen, aankopen of adverteren van illegale of gereguleerde producten of services,
 • Het uploaden, downloaden, verzenden, weergeven of toegankelijk maken van inhoud die grafische weergaven van seksualiteit of geweld bevatten,
 • Het verzamelen of oogsten van persoonlijk identificeerbare informatie zonder toestemming. Dit omvat, maar is niet beperkt tot accountnamen en e-mailadressen,
 • Overgaan tot welke activiteit dan ook die services of producten van Mozilla (of de servers en netwerken die zijn verbonden met services van Mozilla) stoort of onderbreekt,
 • Het schenden van auteursrechten, handelsmerken, patenten of andere intellectuele eigendomsrechten van anderen,
 • Het schenden van het recht van een persoon op privacy of publiciteit,

U mag geen enkele Mozilla-service gebruiken op een manier die in strijd is met dit Beleid voor aanvaardbaar gebruik of andere bindende voorwaarden, waaronder eventuele licenties of servicevoorwaarden die van toepassing zijn op de specifieke service. U bent niet gerechtigd om welk Mozilla-product of welke Mozilla-service dan ook te verkopen, wederverkopen of dupliceren zonder schriftelijke toestemming van Mozilla.

Dit zijn slechts voorbeelden. Dit dient geenszins als een uitputtende lijst te worden beschouwd en we kunnen deze lijst van tijd tot tijd bijwerken. Mozilla behoudt zich het recht voor om inhoud te verwijderen of gebruikers te schorsen die het bedrijf in overtreding acht van deze voorwaarden.

Houd bovendien rekening met de Community Participation Guidelines van Mozilla. Deze gaan in op deelname in Mozilla-community's.