Mozilla

Vår målsetning er å verne om internett som en global, offentlig ressurs, som er åpen og tilgjengelig for alle. Et internett som setter mennesker først, hvor individer kan forme deres egne opplevelser, og føle seg sterke, trygge, og uavhengige.

Hos Mozilla er vi en global sammenslutning av teknologer, tenkere, og byggere som jobber sammen for å holde nettet i live og tilgjengelig for alle, slik at mennesker over hele verden kan være bidragsytere og skapere på nettet. Vi tror at menneskelig samarbeid på tvers av en åpen plattform er nødvendig for individuell vekst, og for vår kollektive fremtid.

Les Mozilla-manifestet for å finne ut mer om våre verdier og prinsipper som styrer hvordan vi jobber mot målet vårt.

Se videoen overfor for å lese mere om hvem vi er, hvor vi kom fra, og hvordan vi gjør nettet bedre for deg.