Systemet ditt oppfyller kanskje ikke kravene for Firefox, men du kan prøve en av disse versjonene:

Systemet ditt tilfredsstiller ikke kravet for å kjøre Firefox.

Systemet ditt tilfredsstiller ikke kravet for å kjøre Firefox.

Følg denne veiledningen for å installere Firefox.

Firefox personvern

Les mer om våre prosjekter, produkter og prinsipper som hjelper folk å ta kontroll og utforske alle mulighetene på internett.

Mozilla