Surf raskere. For alltid.

Med dobbel hastighet, innebygd personvernsbeskyttelse og Mozilla som utvikler, er den nye Firefox raskest til nå.

Systemet ditt oppfyller kanskje ikke kravene for Firefox, men du kan prøve en av disse versjonene:

Systemet ditt tilfredsstiller ikke kravet for å kjøre Firefox.

Systemet ditt tilfredsstiller ikke kravet for å kjøre Firefox.

Følg denne veiledningen for å installere Firefox.

Firefox personvern

Vi gjør internett sikrere, sunnere og raskere for godt.

Mozilla er den ideelle organisasjonen bak Firefox, den opprinnelige alternative nettleseren. Vi lager produkter og retningslinjer for å sette internett i tjeneste for mennesker, ikke profitt.

Vår påvirkning

Vi jobber med å gjøre nettet bedre, åpent og tilgjengelig for alle, vi lærer andre om nettet, stiller til rådighet ulike verktøy, og handler på vegne av alle som ser på nettet som en global, offentlig resurs.

Våre innovasjoner

Med internett som plattform bygger vi åpne, innovative teknologier som gir utviklerne muligheter til å arbeide fritt fra lukkede, kommersielle økosystem, og skape raskere og tryggere opplevelser på nettet for alle.