Tilføyelser til Mozilla-manifestet

Fokus på et sunt internett

Det åpne, verdensomspennende internett er den kraftigste kommunikasjons- og samarbeidsressursen vi noensinne har sett. Det belyser noen av våre dypeste håp om menneskelig fremgang. Det gir nye muligheter til å lære, bygge en følelse av menneskelighet og løsning av de aktuelle problemer som verdens befolkning står over for.

I løpet av det siste tiåret har vi sett dette løftet oppfylt på mange måter. Vi har også sett internettet bli brukt til å så splid, oppfordre til vold, fremme hat og med vilje manipulere faktum og spre usannheter. Vi har lært at vi bør være mer presis i vårt mål for menneskers opplevelse av internettet. Vi gjør det nå.

 1. Vi står for et internett som involverer alle mennesker på jorden — hvor en persons demografiske egenskaper ikke bestemmer deres adgang til internettet, mulighetene og kvaliteten av opplevelsene på nettet.
 2. Vi står for et internett som fremmer samtale, forståelse og menneskelig verdighet, og som gir alle mulighet for å uttrykke seg.
 3. Vi står for et internett som fremmer kritisk tankegang, begrunnet argument, felles kunnskap og verifiserbare fakta.
 4. Vi står for et internett som fremmer samarbeid mellom ulike samfunn, som arbeider for det felles gode.

Våre 10 prinsipp

 1. 1. prinsipp

  Internett er en integrert del i det moderne livet — en hjørnesten innen for utdannelse, kommunikasjon, samarbeid, forretningsvirksomhet, underholdning og samfunnet som helhet.

 2. 2. prinsipp

  Internett er en global, felles ressurs, som må forbli åpen og tilgjengelig.

 3. 3. prinsipp

  Internett skal forbedre det enkelte menneskes liv.

 4. 4. prinsipp

  Sikkerhet og personvern for individet på nettet er fundamentalt, og må på ingen måte sees på som valgfritt.

 5. 5. prinsipp

  Enkeltpersoner må ha mulighet til å selv forme internett og egne opplevelser av det.

 6. 6. prinsipp

  Hvor effektive nettet er som en allmenn resurs er avhengig av kompatibilitet (protokoll, dataformat, innhold), nyskapende og en desentralisert, verdensomspennende deltagelse.

 7. 7. prinsipp

  Fri og åpen kildekode-programvare fremmer utviklingen av internett som en felles ressurs.

 8. 8. prinsipp

  Transparente, fellesskapsbaserte prosesser fremmer deltagelse, ansvarlighet og tillit.

 9. 9. prinsipp

  Kommersiell involvering i utviklingen av internett har mange fordeler; en balanse mellom kommersiell profitt og felles interesser er avgjørende.

 10. 10. prinsipp

  Å forsterke de allmennyttige aspektene av internett er et viktig mål, som fortjener tid, oppmerksomhet og engasjement.