Last ned Firefox

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox personvernbestemmelser

Mozilla-manifestet

Introduksjon

Internett blir en stadig viktigere del av livene våre.

Mozilla-projektet er et globalt fellesskap av mennesker som tror at åpenhet, nyskaping og muligheter er nøkkelen til fremdeles god internetthelse. Vi har jobbet sammen siden 1998 for å passe på at nettet blir utviklet på en måte som er til nytte for alle. Vi er mest kjente for å ha laget nettleseren Mozilla Firefox.

Mozilla-prosjektet bruker en fellesskapsbasert tilnærming for å lage programvare i verdensklasse med åpen kildekode og for å utvikle nye typer av felles aktiviteter. Vi bygger fellesskap av folk som er involverte i å gjøre internettopplevelsen bedre for alle.

Som et resultat av disse satsingene har vi formulert en samling grunnprinsipp som vi mener er kritiske for at nettet skal fortsette med å gagne oss alle og samtidig tilgodese de kommersielle interessene. Vi skildrer disse grunnprinsippene nedenfor.

Målet med manifestet er å:

 1. formulere en visjon om det nettet som Mozilla sine deltakere vil at Mozilla Foundation (heretter «stiftelsen Mozilla») skal streve etter;
 2. snakke til mennesker uansett om de har en teknisk bakgrunn eller ei;
 3. gjøre de som bidrar til Mozilla stolte over hva vi gjør og motivere oss til å fortsette; samt
 4. legge til rette et rammeverk for andre, for å virkeliggjøre visjonen vår av internett.

Disse grunnprinsippene blir ikke til virkelighet av seg selv. Det kreves mennesker for å gjøre nettet åpent og inkluderende – personer som handler som individ, som arbeider sammen i grupper og som viser andre veien. Mozilla Foundation er forpliktede til å fremme prinsippene som er spesifiserte i Mozilla-manifestet. Vi byr inn andre til å være med oss for å gjøre nettet til et enda bedre sted for alle.

Prinsipp

 1. Internett er en integrert del i det moderne livet — en hjørnesten innen for utdannelse, kommunikasjon, samarbeid, forretningsvirksomhet, underholdning og samfunnet som helhet.
 2. Internett er en global, felles ressurs, som må forbli åpen og tilgjengelig.
 3. Internett skal gjøre livet til det enkelte mennesket bedre.
 4. Sikkerhet og personvern for individet på nettet er fundamentalt, og må på ingen måte sees på som valgfritt.
 5. Enkeltpersoner må ha muligheten til å selve forme nettet og egne opplevelser av det.
 6. Hvor effektive nettet er som en allmenn resurs er avhengig av kompatibilitet (protokoll, dataformat, innhold), nyskapende og en desentralisert, verdensomspennende deltagelse.
 7. Fri og åpen kildekode-programvare fremmer utviklingen av internettet som en offentlig ressurs.
 8. Transparente, fellesskapsbaserte prosesser fremmer deltagelse, ansvarlighet og tillit.
 9. Kommersiell involvering i utviklingen av internett har mange fordeler; en balanse mellom kommersiell profitt og felles interesser er avgjørende.
 10. Å forsterke de allmennyttige aspektene av Internett er et viktig mål, som fortjener tid, oppmerksomhet og engasjement.

Å føre fram Mozilla-manifestets innhold

Det finnes mange måter å fremme grunnprinsippene i Mozilla-manifestet. Vi ønsker velkommen et bredt spekter av aktiviteter, og regner med samme kreativitet som Mozilla-tilhengerne har vist i andre deler av prosjektet. Enkeltpersoner som ikke er like dypt involverte i Mozilla-prosjektet kan gi støtten sin til manifestet på en enkel og svært effektiv måte med å bruke Mozilla Firefox og andre produkt som legemliggjør prinsippene i manifestet.

Mozilla Foundation sin lovnad

Mozilla Foundation lover å støtte Mozilla-manifestet i alle aktivitetene sine. Helt konkret vil vi:

 • bygge og dele åpen kildekode og fellesskap som støtter grunnprinsippene i manifestet;
 • bygge og leverer utmerkede konsumentprodukt som støtter grunnprinsippene i manifestet;
 • bruke Mozillas eiendeler (åndsverk som opphavsrettigheter og varemerker, infrastruktur, kapital og rykter) for at internett skal forbli en åpen plattform;
 • fremme modeller som skaper økonomiske verdi til bruk for allmennyttige formål; og
 • fremme grunnprinsippene i Mozilla-manifestet, i åpne diskusjoner, og innenfor internettbransjen.

Noen aktiviteter — for tiden skaping, leveranse og markedsføring av konsumentprodukt — skjer først og fremst gjennom Mozilla Foundation sitt heleide datterselskap, Mozilla Corporation.

Invitasjon

Mozilla Foundation inviterer alle som støtter grunnprinsippene i Mozilla-manifestet, til å være med oss og finne nye måter å virkeliggjøre denne visjonen av Internett, slik som manifestet beskriver.