အနာဂတ်ကို ခဏ ခံစားကြည့်ပါ

အနာဂတ် Firefox Android နှင့် iOS ကို ခံစားဖူသူများထဲ မှတစ်ယောက်ဖြစ်လာပါမည်

TestFlight

Apple ၏ TestFlight အစီအစဉ်ကနေတဆင့် iOS အတွက် Firefox အစမ်းဗားရှင်းများကို စမ်းသပ်အသုံးပြုကြည့်ပါ။