အနာဂတ်ကို ခဏ ခံစားကြည့်ပါ

အနာဂတ် မီးမြေခွေး Android နှင့် iOS ကို ခံစားဖူသူများထဲ မှတစ်ယောက်ဖြစ်လာပါမည်

TestFlight

Apple ၏ TestFlight အစီအစဉ်ကနေတဆင့် iOS အတွက် Firefox အစမ်းဗားရှင်းများကို စမ်းသပ်အသုံးပြုကြည့်ပါ။

တစ်ခုခု မျှော်လင့်ထားတဲ့သလို အလုပ်လုပ်မလုပ်ဘူးလား ? ကျွနု်ပ်တို့ကို ပေးသိပါ။