Asegúrate de estar protexido cada vez que te conectas

Agradecemos que uses o navegador Firefox máis recente. Cando escolles o Firefox, contribúes a crear unha web mellor tanto para ti como para os demais. Agora dá o próximo paso para te protexeres.

  • Escolle a privacidade automática

    A Internet continúa a encontrar novas formas de roubar a información persoal. O Firefox é o navegador que ten a misión de encontrar novas formas de te protexer.

  • Escolle liberdade en todos os dispositivos

    O Firefox é rápido e seguro en Windows, iOS, Android, Linux... e entre eles. Non temos interese en trancarte e redefinir as túas preferencias.

  • Escolle a independencia corporativa

    Dos navegadores principais, o Firefox é o único que é independente. O Chrome, o Edge e o Brave están construídos seguindo o código de Google, a rede de publicidade máis grande do mundo.