Mozilla Manifestosu Eki

Daha sağlıklı bir internet sözü veriyoruz

Açık ve küresel internet, bugüne dek gördüğümüz en güçlü iletişim ve işbirliği aracı. İnsanlığın gelişimine dair en büyük umutlarımızdan bazıları internette şekilleniyor. İnternet; yeni şeyler öğrenmemizi kolaylaştırıyor, insanlığı paylaştığımızı bize hatırlatıyor, dünyanın her yanındaki insanların karşılaştığı birçok sorunu çözmeye yardımcı oluyor.

Geçtiğimiz on yıl boyunca bu güzel şeylerin birçok şekilde gerçekleştiğini gördük. Ama internetin gücünün ayrımcılığı körüklemek, şiddeti kışkırtmak, nefret söylemlerini yaymak ve gerçekleri bilinçli olarak manipüle etmek amacıyla da kullanıldığını gördük. İnsanların internetteki yaşantılarına dair özlem duyduklarımızı daha net bir şekilde ifade etmemiz gerektiğini öğrendik. İşte şimdi bunu yapıyoruz.

  1. Biz; dünyanın tüm insanlarını kapsayan; kişinin demografik özelliklerine göre internet erişiminin, olanaklarının ve deneyim kalitesinin değişmediği bir interneti savunuyoruz.
  2. Biz; sivil katılımı, insanlık onurunu ve bireysel ifade özgürlüğünü öne çıkaran bir interneti savunuyoruz.
  3. Biz; eleştirel düşünceye, mantığa dayalı savlara, bilgi paylaşımına ve doğrulanabilir olgulara önem veren bir interneti savunuyoruz.
  4. Biz, farklılıkları olan topluluk ve grupları ortak bir fayda uğruna birlikte çalışmaya teşvik eden bir interneti savunuyoruz.

Mozilla Manifestosu

10 ilkemiz

1. ilke İnternet çağdaş yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır: Eğitimin, haberleşmenin, işbirliğinin, ticaretin, eğlencenin ve toplumun temel bileşenlerinden biridir.

Ayrıntılı bilgi al

2. ilke İnternet, açık ve erişilebilir kalması gereken, tüm dünyaya hizmet veren bir kaynaktır.

Ayrıntılı bilgi al

3. ilke İnternet her bireyin yaşamını zenginleştirmelidir.

Ayrıntılı bilgi al

4. ilke Bireylerin internet üzerindeki güvenlikleri ve gizlilikleri esastır. Bunlar isteğe bağlıymış gibi muamele yapılamaz.

Ayrıntılı bilgi al

5. ilke Bireyler, interneti ve internetteki kendi deneyimlerini şekillendirme hakkına sahip olmalıdır.

Ayrıntılı bilgi al

6. ilke İnternetin halka açık bir kaynak olarak etkili olabilmesi; birlikte işlerlikle (protokoller, veri biçimleri, içerik), yenileşimle ve dünya çapında bağımsız katılımlarla mümkündür.

Ayrıntılı bilgi al

7. ilke Özgür ve açık kaynaklı yazılımlar internetin halka açık bir kaynak olarak gelişmesini destekler.

Ayrıntılı bilgi al

8. ilke Şeffaf topluluklara dayalı süreçler; katılımı, sorumluluğu ve güveni öne çıkarır.

Ayrıntılı bilgi al

9. ilke İnternetin geliştirilmesiyle ticari olarak ilgilenmenin birçok yararı vardır, ancak ticari kazanç ile kamu yararı arasındaki denge kritik öneme sahiptir.

Ayrıntılı bilgi al

10. ilke İnternetin kamu yararına olacak yönlerini büyütmek; zamana, dikkate ve kendimizi adamaya değen; önemli bir hedeftir.

Ayrıntılı bilgi al