Mozilla Manifestosu

Web’de açıklığı, yeniliği ve fırsat eşitliğini yayma misyonumuza rehberlik eden prensiplerimizi öğrenin.

10 prensibimiz

01 İnternet modern yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır: Bir bütün olarak eğitimde, haberleşmede, işbirliğinde, ticarette, eğlencede ve toplumda temel bir bileşendir.

02 İnternet, açık ve erişilebilir kalması gereken, dünya çapında halka açık bir kaynaktır.

Daha fazla bilgi alın

Açıklık için neden göstermek gerekmez. Açık olmamanızın nedenini gösterin.

Johnathan Nightingale, Firefox Başkan Yardımcısı

03 İnternet her bireyin yaşamını zenginleştirmelidir.

04 Bireylerin internet üzerindeki güvenlikleri ve gizlilikleri esastır, bunlar isteğe bağlıymış gibi muamele yapılamaz.

05 Bireyler, interneti ve internetteki kendi deneyimlerini şekillendirme hakkına sahip olmalıdır.

06 Halka açık bir kaynak olarak internetin etkili olması; birlikte işlerliğe (protokoller, veri biçimleri, içerik), yeniliğe ve dünya çapında bağımsız katılıma bağlıdır.

07 Özgür ve açık kaynaklı yazılımlar internetin halka açık bir kaynak olarak gelişmesini destekler.

08 Şeffaf, topluluk temelli süreçler; katılımı, sorumluluğu ve güveni öne çıkarır.

09 İnternetin geliştirilmesiyle ticari olarak ilgilenmenin birçok yararı vardır: Ticari kazanç ile kamu yararı arasındaki denge kritik öneme sahiptir.

10 İnternetin kamu yararına olacak yönlerini büyütmek; zamana, dikkate ve kendimizi adamaya değen; önemli bir hedeftir.

Arkadaşlarınızla paylaşın

Daha fazla bilgi alın…