Para için değil,
insanlar için internet.

Merhaba. Biz Mozilla’yız. İnternetin kâr amacı gütmeyen öncüleriyiz. Onu sağlıklı, açık ve herkesçe erişilebilir tutmak için çalışıyoruz.

Etkimiz

Hem halk hem de siyaset düzeyinde çalışarak web okuryazarlığını öğretiyoruz; araçlar geliştiriyoruz; tarafsızlık, aidiyet ve saygı üzerine kurulu bir internete değer veren herkes adına bu fikirleri savunuyoruz.

Buluşlarımız

Web’i bir platform olarak kullanarak, geliştiricilerin kapalı ve kurumsal ekosistemlere hapsolmadan, daha hızlı, daha güvenli web deneyimleri geliştirmelerini sağlayan açık ve yenilikçi teknolojiler inşa ediyoruz.

Özgürce dolaş.

Sınırsız potansiyeli ve sonsuz olanaklarıyla sizi bekleyen Web’i keşfedin.

Firefox’u hemen indirin