Para için değil,
insanlar için internet.

Merhaba. Biz Mozilla’yız. İnternetin kâr amacı gütmeyen öncüleriyiz. Onu sağlıklı, açık ve herkesçe erişilebilir tutmak için çalışıyoruz.

Etkimiz

İnternetin sağlıklı, açık ve herkesçe erişilebilir olmasını sağlamak için web okuryazarlığını öğretiyoruz, araçlar geliştiriyoruz ve internete kamusal bir kaynak olarak değer veren herkes adına bu fikri savunuyoruz.

Buluşlarımız

Web’i bir platform olarak kullanarak, geliştiricilerin kapalı ve kurumsal ekosistemlere hapsolmadan, daha hızlı, daha güvenli web deneyimleri geliştirmelerini sağlayan açık ve yenilikçi teknolojiler inşa ediyoruz.

İnternetini özgür bırak

Web özgürleştikçe sen de özgürleşeceksin.

Firefox’u hemen indir