Firefox’u indir

Firefox, Windows 8.1 ve daha eski sürümlerde artık desteklenmemektedir.

Firefox’u kullanabilmek için lütfen Firefox ESR’yi (Genişletilmiş Destek Sürümü) indirin.

Firefox, macOS 10.14 ve daha eski sürümlerde artık desteklenmemektedir.

Firefox’u kullanabilmek için lütfen Firefox ESR’yi (Genişletilmiş Destek Sürümü) indirin.

Firefox Gizlilik Bildirimi

Mozilla Manifestosu

Önsöz

İnternet, yaşamımızın giderek daha önemli bir parçası haline geliyor.

Mozilla projesi; açıklığın, yenileşimin ve fırsatların, internetin gelişimini sürdürebilmesinin temeli olduğuna inanan insanlardan oluşan küresel bir topluluktur. İnternetin herkese yararı dokunacak şekilde geliştirilmesini sağlamak için 1998’den bu yana birlikte çalışıyoruz. En çok Mozilla Firefox web tarayıcısının yaratıcıları olarak tanınıyoruz.

Mozilla projesi, dünya standartlarında açık kaynaklı yazılımlar yaratmak ve yeni işbirliği etkinliği türleri geliştirmek için topluluk temelli bir yaklaşım kullanır. İnternet deneyimini hepimiz için daha iyi hale getirmekle uğraşan topluluklar oluşturuyoruz.

Bu çabaların bir sonucu olarak, internetin, hayatın ticari yönlerinin yanı sıra kamu yararını da gözetmeye devam etmesi için kritik öneme sahip olduğunu düşündüğümüz bazı ilkeler geliştirdik. Bu ilkeleri aşağıda sıralıyoruz.

Manifesto’nun hedefleri şunlardır:

 1. Mozilla’ya katkıda bulunanların, Mozilla Vakfı’nın sürdürmesini istediği bir internet vizyonu oluşturmak,
 2. teknik deneyime sahip olsalar da olmasalar da insanlarla konuşmak,
 3. Mozilla’ya katkıda bulunanların yaptığımız şeyle gurur duymalarını ve bizi devam etme yönünde motive etmelerini sağlamak ve
 4. bu internet vizyonunu geliştirmeleri için diğer insanlara bir çerçeve sunmak.

Bu ilkeler kendi kendilerine hayata geçemez. İnterneti açık ve katılımcı hale getirmek için insanlara ihtiyaç var: kendi başlarına hareket eden, birlikte gruplar halinde çalışan ve başkalarına liderlik eden insanlara. Mozilla Vakfı, Mozilla Manifestosu’nda ortaya konulan ilkeleri geliştirmeye odaklanmıştır. Diğerlerini de bize katılmaya ve interneti herkes için daha iyi bir yer haline getirmeye davet ediyoruz.

İlkeler

 1. İnternet çağdaş yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır: Eğitimin, haberleşmenin, işbirliğinin, ticaretin, eğlencenin ve toplumun temel bileşenlerinden biridir.
 2. İnternet, açık ve erişilebilir kalması gereken, tüm dünyaya hizmet veren bir kaynaktır.
 3. İnternet her bireyin yaşamını zenginleştirmelidir.
 4. Bireylerin internet üzerindeki güvenlikleri ve gizlilikleri esastır. Bunlar isteğe bağlıymış gibi muamele yapılamaz.
 5. Bireyler, interneti ve internet üzerindeki kendi deneyimlerini şekillendirme yetisine sahip olmalıdır.
 6. İnternetin halka açık bir kaynak olarak etkili olabilmesi; birlikte işlerlikle (protokoller, veri biçimleri, içerik), yenileşimle ve dünya çapında bağımsız katılımlarla mümkündür.
 7. Özgür ve açık kaynaklı yazılımlar internetin halka açık bir kaynak olarak gelişmesini destekler.
 8. Şeffaf topluluklara dayalı süreçler; katılımı, sorumluluğu ve güveni öne çıkarır.
 9. İnternetin geliştirilmesiyle ticari olarak ilgilenmenin birçok yararı vardır, ancak ticari kazanç ile kamu yararı arasındaki denge kritik öneme sahiptir.
 10. İnternetin kamu yararına olacak yönlerini büyütmek; zamana, dikkate ve kendimizi adamaya değen; önemli bir hedeftir.

Mozilla Manifestosu’nu İlerletmek

Mozilla Manifestosu’nun ilkelerini geliştirmenin birçok farklı yolu vardır. Geniş bir çerçevede birçok faaliyeti memnuniyetle karşılıyoruz ve Mozilla’ya katkıda bulunanların projenin diğer alanlarında göstermiş olduğu yaratıcılığın aynısını görmeyi umuyoruz. Mozilla projesiyle yakından ilgili olmayanlar için Manifesto’yu desteklemenin basit ve çok etkili bir yolu, Manifesto’nun ilkelerini somutlaştıran Mozilla Firefox’u ve diğer ürünleri kullanmaktır.

Mozilla Vakfı’nın Andı

Mozilla Vakfı, etkinliklerinde Mozilla Manifestosu’nu desteklemeyi taahhüt eder. Özellikle şu taahhütlerde bulunuyoruz:

 • Manifesto’nun ilkelerini destekleyecek açık kaynaklı teknolojiler ve topluluklar oluşturup hayata geçireceğiz,
 • Manifesto’nun ilkelerini destekleyecek başarılı tüketici ürünleri oluşturup dağıtacağız,
 • İnternetin açık bir platform olarak kalmasını sağlamak için Mozilla varlıklarını (telif hakkı ve ticari marka, altyapı, fonlar ve itibar gibi fikri mülkiyet hakları) kullanacağız,
 • kamu yararı için ekonomik değer oluşturmaya yönelik modelleri destekleyeceğiz, ve
 • Mozilla Manifestosu ilkelerini halka açık konuşmalarda ve internet endüstrisi içinde öne çıkaracağız.

Bazı vakıf etkinlikleri (şu an itibarıyla tüketici ürünlerinin oluşturulması, dağıtılması ve tanıtımı) öncelikli olarak Mozilla Vakfı’nın tamamına sahip olduğu bir yan kuruluş olan Mozilla Corporation vasıtasıyla yönetilmektedir.

Davet

Mozilla Vakfı, Mozilla Manifestosu’nun ilkelerini destekleyen diğer herkesi bize katılmaya ve bu internet vizyonunu gerçeğe dönüştürecek yeni yollar bulmaya davet ediyor.