I-download ang Firefox

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox Paalalang Pangpribasiya

Mag-sign in

Ilagay ang iyong email address upang makapagsimula.

By proceeding, you agree to the Terms of Service and Privacy Notice.

You already have a Firefox Account. Congrats!

Manage your account

Sign in to your Firefox Account to:

Firefox Browser

  • Panatilihing protektado at portable ang iyong mga password.

Firefox Monitor

  • Get email alerts when your info appears in a known data breach

Mozilla VPN

  • Maglakbay sa internet na may proteksyon, sa bawat aparato.

Pocket

Kunin lahat ito sa bawat device, na hindi mo nararamdamang ikaw ay ipit sa iisang operating system.