Ang pangangailangan ng Firefox ay maaaring hindi maabot ng iyong system, pero pwede mong subukan ang isa sa mga bersyon na ito:

Hindi abot ng iyong sistema ang requirements para mapagana ang Firefox.

Hindi abot ng iyong sistema ang requirements para mapagana ang Firefox.

Pakisundan ang mga alituntunin para mag-install ng Firefox.

Firefox Privacy

May paraan para ma-protektahan ang iyong privacy. Sumali sa Firefox.

Makibaka laban sa isang industriyang ginagawa na ikaw ang produkto.

Ikaw ay naka sign-in
sa Firefox.
Subukan ngayon ang Firefox Monitor.

Tingnan kung ikaw ba ay nasangkot sa online data breach.

Mag-Sign In sa Monitor

Sumali sa Firefox

Ilagay ang iyong email address upang makapagsimula.

By proceeding, you agree to the Terms of Service and Privacy Notice.

Kunin ang respetong nararapat sa iyo.

Palagi mong makukuha ang katotohanan sa amin. Lahat ng aming ginagawa ay ginagalang ang aming Personal Data Promise:

Kumuha nang mas kaunti.
Pangalagaan ito.
Walang mga lihim-lihim.

Kunin ang kaalaman para maging ligtas ka.

Alamin ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa pagiging ligtas at listo online, mula sa ilan sa mga pangunahing dalubhasa sa mundo.

At maging bahagi ng pangangalaga sa internet para sa mga susunod na henerasyon.

Tulungan kaming gumawa ng mas maayos na Firefox para sa lahat.

Sumali sa open source sa pagsubok ng mga parating na produkto.

Tulungan kaming panatilihing umaasal nang tama ang Big Tech.

Sumusuporta kami sa mga komunidad sa buong mundo na makibaka para sa isang mas maayos na internet. Isama mo ang iyong boses sa labang ito.