Vi bygger ett bättre internet

Vårt uppdrag är att se till att Internet är en global kollektiv resurs, öppet och tillgänglig för alla. Ett Internet som verkligen sätter människan i fokus, där individer kan forma sina egna erfarenheter och får möjligheter, som är säker och självständig.

Mozilla är en global gemenskap av teknologer, tänkare och konstruktörer, som tillsammans arbetar för att hålla internet levande och tillgängligt, så att människor världen över kan agera som välinformerade medarbetare och skapare av webben. Vi tror att den här formen av mänsklig samverkan över en öppen plattform är en grundförutsättning för individens utveckling och vår gemensamma framtid.

Läs Mozillas manifest för att få veta ännu mer om de värden och grundsatser som vägleder oss i vår strävan att fullfölja vårt uppdrag.

Titta på videon ovan för att få reda på vilka vi är, hur allting började och hur vi gör webben bättre för dig.
 • Engagera dig

  Du kan hjälpa till som frivillig inom flera olika områden

 • Historia

  Hur allting började och hur vi kom dit vi är i dag

 • Forum

  Trådar om bl.a. hjälp och stöd, produkter och teknologier

 • Styrelseform

  Vår struktur, organisation och Mozilla-gemenskapen i stort