Hämta Firefox

Firefox stöds inte längre på Windows 8.1 och lägre.

Ladda ner Firefox ESR (Utökad supportversion) för att använda Firefox.

Firefox stöds inte längre på macOS 10.14 och lägre.

Ladda ner Firefox ESR (Utökad supportversion) för att använda Firefox.

Firefox sekretesspolicy

Komplement till Mozilla manifest

Löfte om ett hälsosamt internet

Det öppna globala internet är den mest kraftfulla kommunikations- och samarbetsresurs vi någonsin har sett. Det belyser några av våra djupaste förhoppningar om mänsklig utveckling. Det möjliggör nya möjligheter att lära, utveckla en förståelse för den gemensamma mänskligheten och lösa de pressande problem som människor överallt står inför.

Under det senaste årtiondet har detta löfte uppfyllts på många sätt. Internets kraft förstärker också uppdelningen, leder till våld, uppmuntrar hat och direkt manipulerar fakta och verklighet. Vi har lärt oss att vi ska göra våra mål för mänsklig existens på internet tydligare. Vi gör det nu.

 1. Vi står för ett internet som inkluderar alla människor världen över — där en persons demografiska egenskaper inte påverkar dennes möjligheter, åtkomst till internet eller kvaliteten på upplevelserna.
 2. Vi står för ett internet som främjar utbyte på ögonnivå, mänsklig värdighet och yttrandefrihet.
 3. Vad sägs om ett internet som värderar kritiskt tänkande, faktiska diskussioner, delad kunskap och kontrollerbara fakta.
 4. Vi står för ett internet som främjar samarbete mellan olika samhällen till fördel för det gemensamma bästa.

Våra 10 grundsatser

 1. Grundsats 1

  Internet är en integrerande del i det moderna livet—en grundbult i utbildning, kommunikation, samarbete, företagande, underhållning och samhället i stort.

 2. Grundsats 2

  Internet är en global, allmän resurs, som måste förbli öppen och tillgänglig.

 3. Grundsats 3

  Internet måste berika enskilda människors liv.

 4. Grundsats 4

  Individers säkerhet och integritet på internet är fundamental och får på inga villkor betraktas som valfri.

 5. Grundsats 5

  Individer måste ha möjlighet att själva forma internet och sina egna upplevelser av det.

 6. Grundsats 6

  Hur effektivt internet är som en allmän resurs beror på kompatibilitet (mellan protokoll, dataformat, innehåll), nyskapande och ett decentraliserat, världsomspännande deltagande.

 7. Grundsats 7

  Fri och öppen programvara främjar utvecklingen av internet som en allmän resurs.

 8. Grundsats 8

  Transparenta, gemenskapsbaserade processer främjar deltagande, ansvarstagande och förtroende.

 9. Grundsats 9

  Kommersiell inblandning i utvecklingen av internet har många fördelar; en balans mellan kommersiell vinst och allmännytta är avgörande.

 10. Grundsats 10

  Att förstärka de allmännyttiga aspekterna av internet är ett viktigt mål, som förtjänar tid, uppmärksamhet och engagemang.