Mozillas manifest

Det här är de grundsatser som vägleder oss i vårt uppdrag att främja öppenhet, nyskapande & möjligheter på webben.

Våra 10 grundsatser

01 Internet är en integrerande del i det moderna livet – en grundbult i utbildning, kommunikation, samarbete, företagande, underhållning och samhället i stort.

02 Internet är en global, allmän resurs, som måste förbli öppen och tillgänglig.

Läs mer

Det öppna kräver ingen förklaring. Det är det stängda vi kräver en förklaring till.

Johnathan Nightingale, vice ordförande Firefox

03 Internet måste berika enskilda människors liv.

04 Individers säkerhet och integritet på internet är fundamental och får på inga villkor betraktas som valfri.

05 Individer måste ha möjlighet att själva forma internet och sina egna upplevelser av det.

06 Hur effektivt internet är som en allmän resurs beror på kompatibilitet (mellan protokoll, dataformat, innehåll), nyskapande och ett decentraliserat, världsomspännande deltagande.

07 Fri och öppen programvara främjar utvecklingen av internet som en allmän resurs.

08 Transparenta, gemenskapsbaserade processer främjar deltagande, ansvarstagande och förtroende.

09 Kommersiell inblandning i utvecklingen av internet har många fördelar; en balans mellan kommersiell vinst och allmännytta är avgörande.

10 Att förstärka de allmännyttiga aspekterna av internet är ett viktigt mål, som förtjänar tid, uppmärksamhet och engagemang.

Berätta för dina vänner

Läs mer om…